Xem sự kiện khởi động quốc tế năm 2023
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu? Sau đây là thông tin tổng quan về tiến trình chương trình và cách bắt đầu hành trình của bạn bằng Thử thách giải pháp năm nay.

Bắt đầu

Nếu không có câu lạc bộ nào ở trường cao đẳng hoặc đại học của bạn, bạn có thể tham gia câu lạc bộ gần nhất thông qua nền tảng sự kiện cộng đồng.
Hình thành một nhóm gồm 1 đến 4 người, trong đó có ít nhất 1 sinh viên theo học tại trường đại học liên kết với Câu lạc bộ nhà phát triển của Google dành cho sinh viên và lý tưởng nhất là một bộ kỹ năng mềm và kỹ năng đa dạng. Trò chuyện sớm về những nguyên nhân mà bạn quan tâm nhất. Đăng ký tham gia Thử thách giải pháp bằng cách gửi biểu mẫu này (mỗi thành viên trong nhóm phải đăng ký).
Chọn một mục tiêu phù hợp với mối quan tâm và/hoặc nhu cầu cá nhân trong cộng đồng mà bạn muốn giải quyết bằng công nghệ. Hãy xem video này để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu và xây dựng

Có một cách để xác định giải pháp là sử dụng Design Sprint (Khung đồ họa thiết kế), một khung linh hoạt để giải quyết các vấn đề thông qua việc thiết kế, tạo mẫu và thử nghiệm các ý tưởng với người dùng trong vòng 5 ngày.
Đây là lúc giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng của giải pháp của bạn phát huy. Hãy bắt đầu suy nghĩ về cách người dùng sẽ tương tác với giải pháp này. Hãy xem video này để tìm hiểu thêm về cách thiết kế giao diện.
Làm theo lộ trình học tập trên trang Tài nguyên để lên kế hoạch và thiết kế phần phụ trợ.

Hoàn tất và gửi giải pháp của bạn

Thu thập phản hồi bằng cách giới thiệu dự án của bạn cho các học viên khác, gia đình và bạn bè.
Sử dụng phản hồi bạn nhận được, hãy bắt đầu lặp lại theo thiết kế và công nghệ của mình cho đến khi thiết kế hoàn thiện và sẵn sàng cho bản minh họa cuối cùng.
Áp dụng giải pháp của bạn vào thực tiễn. Quay video minh hoạ thành công (dài tối đa 2 phút) rồi gửi bằng biểu mẫu này. Biểu mẫu gửi sẽ mở vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Hãy xem video này để biết ví dụ về các bản minh họa từ cuộc thi năm ngoái.

Tiêu chí đánh giá

 • Mục nhập có thiết lập một thử thách rõ ràng bằng cách sử dụng tuyên bố vấn đề của họ không? (5 điểm)
 • Họ có giải thích rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà họ đã chọn cho giải pháp của mình không và tại sao? (5 điểm)
 • Phản hồi của người dùng, thử nghiệm và lặp lại (5 điểm)
  • Nhóm này có mô tả rõ ràng ba điểm phản hồi mà họ nhận được từ người dùng thực và các bước họ cần thực hiện để thử nghiệm chúng không?
  • Có bằng chứng về những gì nhóm đã tìm hiểu và cách giải pháp lặp lại dựa trên phản hồi của người dùng không?
 • Giải pháp này có giải quyết được thách thức (và tuyên bố vấn đề) mà nhóm đã xác định không? Nhóm này có mô tả đầy đủ về mức độ thành công của giải pháp bằng cách sử dụng các chỉ số, mục tiêu và kết quả không? (5 điểm)
 • Có bằng chứng về các bước tiếp theo không? Nhóm có hiển thị kế hoạch rõ ràng để mở rộng trong tương lai cho nhiều đối tượng hơn nếu họ tiếp tục không? (5 điểm)
 • Nhóm này có mô tả rõ ràng các khía cạnh sau: cấu trúc, thành phần cấp cao, trách nhiệm của từng thành phần, sản phẩm cụ thể và nền tảng mà họ triển khai không? Nhóm đã giải thích rõ ràng họ đã sử dụng công nghệ nào của Google chưa và tại sao? (5 điểm)
 • Giải pháp này có triển khai mọi thành phần kỹ thuật cần thiết để giải quyết thách thức đó không? (5 điểm)
 • Lặp lại và kiểm tra mã (5 điểm)
  • Nhóm có nhấn mạnh một thách thức họ phải đối mặt trong quá trình xây dựng mã, cách họ giải quyết vấn đề, cũng như các quyết định kỹ thuật và cách triển khai họ đã đưa ra không? Nhóm có đưa ra hướng dẫn chạy mã của họ không?
 • Phần minh họa video có cho thấy một ứng dụng đang hoạt động thực tế (không phải là bản minh hoạ) và cách người dùng tương tác với giải pháp này không? Bản minh họa có cho thấy cách giải pháp này sử dụng hiệu quả và thích hợp các tính năng của công nghệ hoặc nền tảng Google đã chọn không? (5 điểm)
 • Giải pháp này (ở dạng hiện tại hay thay đổi về cấu trúc nhỏ) có thể hỗ trợ nhiều người dùng hơn và tăng quy mô không? (5 điểm)

Tiến trình quyết định

100 đội hàng đầu được chọn

Sau khi ban giám khảo xem xét tất cả nội dung gửi dựa trên tiêu chí đánh giá, 100 nhóm Thử thách giải pháp hàng đầu sẽ được công bố.

Tư vấn cho 100 đội ngũ hàng đầu

100 nhóm hàng đầu sẽ nhận được hướng dẫn từ Google và các Chuyên gia phát triển của Google để cải thiện giải pháp của họ và gửi lại để nhận giải thưởng cao nhất.

10 công ty lọt vào vòng chung kết

Các đội vào chung kết sẽ được công bố và bắt đầu chuẩn bị cho Ngày minh họa thử thách giải pháp năm 2023.

3 đội chiến thắng được công bố trên YouTube

Tất cả 10 nhóm vào chung kết sẽ giới thiệu giải pháp của họ trong Ngày trình diễn thử thách giải pháp năm 2023, và 3 nhóm chiến thắng sẽ được công bố!