Xem ngày 28 tháng 7 năm 2022 trình bày Ngày thử thách giải pháp. Xem tại đây.

Nhiệm vụ của Thử thách giải pháp năm 2022 là giải quyết một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc bằng công nghệ của Google.

Thử thách giải pháp dành cho các thành viên của Câu lạc bộ nhà phát triển của Google dành cho sinh viên. Tham gia Câu lạc bộ nhà phát triển của Google (GDSC) trên trang cộng đồng GDSC.

Nhận áo, chứng chỉ và thông tin cố vấn của nhân viên Google và các chuyên gia khác để cải thiện và gửi giải pháp cho phần thưởng cao nhất.
Giành phần thưởng 1.000 USD tiền mặt cho mỗi thành viên nhóm, quà tặng, giấy chứng nhận, cố vấn của Google và một tính năng trong blog Google Developers và sự kiện phát trực tiếp Ngày minh họa.
Giành phần thưởng 3.000 USD tiền mặt cho mỗi thành viên nhóm, quà tặng, giấy chứng nhận, cố vấn của Google và một tính năng trong blog Google Developers và sự kiện phát trực tiếp Ngày minh họa.

Được thành lập bởi Liên Hợp Quốc vào năm 2015, với sự hỗ trợ của tất cả 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, 17 Mục tiêu phát triển bền vững hướng đến mục tiêu xóa đói nghèo, đảm bảo thịnh vượng và bảo vệ hành tinh.