Tùy chỉnh đoạn trích kết quả

Trang này mô tả cách tùy chỉnh đoạn trích kết quả cho trang web của riêng bạn. Để hiển thị đoạn thông tin tùy chỉnh, bạn phải thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang web của mình.

 1. Tổng quan
 2. Tạo đoạn trích nhiều định dạng bằng phần tử tìm kiếm có thể lập trình
 3. Khám phá các tính năng khác

Tổng quan

Công cụ tìm kiếm có thể lập trình giúp người dùng tìm thấy trang phù hợp bằng cách hiển thị cho họ một đoạn trích – một mẫu nội dung nhỏ giúp người dùng tìm kiếm nội dung trên trang web. Để tìm hiểu thêm về đoạn trích, hãy xem bài đăng trên blog của Trung tâm quản trị trang web về cấu trúc của kết quả tìm kiếm. Nếu không thích đoạn mã chuẩn do thuật toán của Công cụ tìm kiếm có thể lập trình tạo ra, bạn có thể tạo đoạn mã của riêng mình. Bạn có thể hiển thị các thông tin quan trọng (chẳng hạn như hình thu nhỏ của hình ảnh, bản tóm tắt, ngày, quyền tác giả, điểm xếp hạng và giá) ngay trong đoạn trích của bạn. Khi có thông tin phù hợp nhất trong kết quả tìm kiếm, trang web của bạn sẽ hấp dẫn hơn với người dùng.

Các số liệu sau đây minh hoạ nhiều cách để bạn tuỳ chỉnh các đoạn trích trong kết quả tìm kiếm.

Hình 1: Đoạn trích kết quả có xếp hạng, khoảng giá và đánh giá.

Hình 2: Đoạn trích kết quả có định dạng, liên kết, hình ảnh và thông tin so sánh.

Ví dụ về kết quả có đoạn trích nhiều định dạng thể hiện điểm xếp hạng, số lượt xem trang và thông tin so sánh với các sản phẩm khác

Hình 3: Đoạn trích kết quả bao gồm loại tài liệu, tác giả, lượt xem trang và nhận xét.

Hình 4: Đoạn trích kết quả được định dạng phong phú cung cấp các nút và quyền truy cập đa phương tiện ("THÊM VÀO CART").

Quay lại đầu trang

Tạo đoạn trích nhiều định dạng bằng phần tử tìm kiếm có thể lập trình

Về cơ bản, việc tạo đoạn trích nhiều định dạng bao gồm các bước sau:

 1. Cung cấp dữ liệu có cấu trúc trong các trang web của bạn.

  Khi Công cụ tìm kiếm có thể lập trình lập chỉ mục trang web của bạn, Công cụ này sẽ nhận dạng và giữ lại siêu dữ liệu.

 2. Tìm nạp dữ liệu có cấu trúc đó trong kết quả tìm kiếm cho Công cụ tìm kiếm có thể lập trình của bạn.

  Máy chủ của Công cụ tìm kiếm có thể lập trình có thể trả về kết quả tìm kiếm, cùng với dữ liệu có cấu trúc ở định dạng JSON.

 3. Tạo một lớp bản trình bày để chuyển đổi dữ liệu có cấu trúc thành HTML được định dạng.

  Lớp bản trình bày là một tập hợp mã (chẳng hạn như JavaScript, PHP, Plx và ASP) biến đổi dữ liệu thô thành một định dạng được hiển thị cho người dùng. Trong trường hợp Công cụ tìm kiếm có thể lập trình, bạn có thể:

  • Dùng Phần tử tìm kiếm có thể lập trình để biến đổi đầu ra JSON để trình bày cho người dùng.
  • Viết lớp bản trình bày tuỳ chỉnh của riêng bạn giúp biến đổi dữ liệu JSON thành HTML, nội dung này được trình bày cho người dùng cuối bằng cách sử dụng lệnh gọi lại của Phần tử tìm kiếm

Tính năng trích xuất dữ liệu có cấu trúc được trình bày chi tiết hơn trên trang Dữ liệu có cấu trúc, và tạo lớp bản trình bày bằng Phần tử tìm kiếm có thể lập trình sẽ được cung cấp chi tiết hơn trên trang Phần tử tìm kiếm có thể lập trình.

Quay lại đầu trang

Khám phá các tính năng khác

Đoạn mã tuỳ chỉnh hoạt động tốt với một số tính năng khác của Công cụ tìm kiếm có thể lập trình: