Giới thiệu

Chào bạn! Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo một cụm từ tìm kiếm tuỳ chỉnh chỉ trong vài phút. Hướng dẫn này giải thích cách triển khai một Công cụ tìm kiếm có thể lập trình đơn giản bằng cách sử dụng một tiện ích javascript được xác định trước. Để kiểm soát chi tiết hơn kết quả tìm kiếm, hãy xem API JSON và XML trong Hướng dẫn cho nhà phát triển.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • xây dựng một Công cụ tìm kiếm có thể lập trình đơn giản
  • triển khai hộp tìm kiếm trên trang của bạn
  • thêm tính năng vào hộp tìm kiếm
  • tuỳ chỉnh giao diện kết quả tìm kiếm của bạn

Khi kết thúc phần hướng dẫn này, bạn sẽ triển khai một tính năng tìm kiếm trên một trang web và tìm một nhóm trang web định sẵn bằng phiên bản miễn phí của Công cụ tìm kiếm có thể lập trình.

Tiếp theo...

Để bắt đầu, bạn cần tạo một thực thể của Công cụ tìm kiếm có thể lập trình.