מחרוזות קשרים

מחרוזות קשר מוגדרות מראש

מחרוזות הקשר הבאות מוגדרות על ידי התקן. אם רוצים ליצור הצהרה שלא מתאימה לאחד מסוגי ההצהרות האלה, אפשר להגדיר מחרוזת ייחודית.

מחרוזת קשר תיאור
delegate_permission/common.handle_all_urls התפקיד הזה מאפשר ליעד לטפל בכל כתובות ה-URL שהמקור יכול לטפל בהן.
delegate_permission/common.get_login_creds התפקיד הזה מאפשר ליעד לאחזר את פרטי הכניסה שנשמרו למקור.