סקירה כללית של קובצי עזר

קטע תיאור
תחביר של רשימת דוחות התחביר של רשימת ההצהרה עבור אתרים ואפליקציות.
מחרוזות הקשר רשימת מחרוזות קשר מוגדרות מראש שניתן להשתמש בהן בהצהרה.
שימוש ב-API תיעוד של ממשקי ה-API של Google לצורך רישום או אימות של הצהרות. במרבית תרחישים לדוגמה אין צורך להתקשר ישירות ל-API. אפשר לעיין במדריך השימוש כדי לבדוק אם יש דרך ספציפית לצרוך דוחות שימוש בתרחיש לדוגמה שלכם.