Method: properties.list

Wyświetla listę właściwości pliku.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/properties

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Zbiór właściwości – par klucz-wartość, które są publiczne lub prywatne dla aplikacji.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "etag": string,
 "selfLink": string,
 "items": [
  {
   object (Property)
  }
 ]
}
Pola
kind

string

Jest to zawsze drive#propertyList.

etag

string

Wartość ETag listy.

items[]

object (Property)

Lista właściwości.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/docs
 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.