Method: drives.create

Tworzy dysk współdzielony.

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/drives

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
requestId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator, na przykład losowy identyfikator UUID, który jednoznacznie identyfikuje żądanie użytkownika dotyczące idempotentnego utworzenia dysku współdzielonego. Ponowne żądanie tego samego użytkownika z tym samym identyfikatorem prośby unikniesz tworzenia duplikatów przy próbie utworzenia tego samego dysku współdzielonego. Jeśli dysk współdzielony już istnieje, zostanie zwrócony błąd 409.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Drive.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Drive.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.