Method: drives.update

Aktualizuje metadane dysku współdzielonego.

Żądanie HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
driveId

string

Identyfikator dysku współdzielonego.

Parametry zapytania

Parametry
useDomainAdminAccess

boolean

Wyślij żądanie jako administrator domeny. Jeśli ma wartość Prawda, osoba wysyłająca prośbę otrzyma dostęp, jeśli jest administratorem domeny, do której należy dysk współdzielony.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Drive.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Drive.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami i wymagają oceny bezpieczeństwa aplikacji, aby można było z nich korzystać. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.