Method: files.emptyTrash

Trwale usuwa wszystkie znajdujące się w koszu pliki użytkownika.

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/trash

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Wycofane: jeśli elementu nie ma na dysku współdzielonym, a jego ostatni element nadrzędny zostanie usunięty, ale sam element nie, zostanie on umieszczony w katalogu głównym właściciela.

driveId

string

Jeśli zasada jest skonfigurowana, opróżnia kosz udostępnionego dysku współdzielonego.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.