Method: replies.get

Pobiera odpowiedź według identyfikatora.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

commentId

string

Identyfikator komentarza.

replyId

string

Identyfikator odpowiedzi.

Parametry zapytania

Parametry
includeDeleted

boolean

Określa, czy zwrócić usunięte odpowiedzi. Usunięte odpowiedzi nie będą zawierały oryginalnych treści.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Reply.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są ograniczone. Aby można było z nich korzystać, aplikacja musi przeprowadzić ocenę zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.