Method: revisions.delete

Trwale usuwa wersję pliku. Wersje możesz usuwać tylko z plików z zawartością binarną na Dysku Google, np. obrazów lub filmów. Wersje innych plików, takich jak Dokumenty czy Arkusze Google, oraz ostatniej pozostałej wersji pliku nie można usunąć.

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/revisions/{revisionId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

revisionId

string

Identyfikator wersji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.