Method: revisions.get

Pobiera metadane lub treść wersji według identyfikatora.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/revisions/{revisionId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

revisionId

string

Identyfikator wersji.

Parametry zapytania

Parametry
acknowledgeAbuse

boolean

Czy użytkownik przyznaje, że istnieje ryzyko pobrania znanego złośliwego oprogramowania lub innych plików naruszających zasady. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy parametr alt=media.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Revision.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są ograniczone. Aby można było z nich korzystać, aplikacja musi przeprowadzić ocenę zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.