Phát triển các giải pháp dành cho Google Drive.

Chèn nội dung tương tác (có dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài) bằng Tiện ích bổ sung.
  • Hiển thị giao diện tùy chỉnh để tải tệp từ Drive lên dịch vụ của bên thứ ba.
  • Cho phép người dùng nhanh chóng tạo tệp từ các mẫu tuỳ chỉnh.
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và nâng cao Google Drive trong môi trường mã nguồn thấp, dựa trên nền tảng web.
  • Tạo tệp trên Drive dựa trên nội dung gửi trên Google Biểu mẫu.
  • Sửa đổi nhiều tệp cùng lúc.
  • Điền thông tin chia sẻ tệp vào bảng tính để kiểm tra.
Sử dụng các API REST dưới đây để tương tác theo phương thức lập trình với Google Drive.
Tải lên, tải xuống, chia sẻ và quản lý tệp được lưu trữ trong Google Drive.
Nhận thông tin về hoạt động của người dùng trên các tệp và thư mục.
Áp dụng và quản lý nhãn trên tệp và thư mục trên Drive, đồng thời tìm kiếm các tệp bằng các thuật ngữ siêu dữ liệu được xác định bằng hệ thống phân loại nhãn tuỳ chỉnh.
Nhúng tiện ích quản lý tệp trong ứng dụng web.
Bạn muốn xem API của Google Drive hoạt động?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp các video về mẹo, thủ thuật và tính năng mới nhất.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức