บันทึกข้อมูลการออกกําลังกาย

Recording API ช่วยให้แอปของคุณขอพื้นที่เก็บข้อมูลเซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติแบบประหยัดแบตเตอรีได้โดยสร้างการสมัครใช้บริการ การสมัครใช้บริการจะเชื่อมโยงกับแอป Android และประกอบด้วยประเภทข้อมูลการออกกําลังกายหรือแหล่งข้อมูลเฉพาะ

คุณสร้างการสมัครใช้บริการได้หลายประเภทสําหรับข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ในแอป Google Fit จะจัดเก็บข้อมูลการออกกําลังกายจากการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ แม้ว่าแอปจะไม่ได้ทํางานอยู่และจะมีการคืนค่าการสมัครใช้บริการเหล่านี้เมื่อรีสตาร์ทระบบ

ข้อมูลที่บันทึกไว้จะปรากฏในประวัติการออกกําลังกายของผู้ใช้ หากต้องการแสดงข้อมูลในแอปแบบเรียลไทม์ด้วย ให้ใช้ Sensors API ร่วมกับ Recording API หากต้องการบันทึก ข้อมูลการออกกําลังกายด้วยข้อมูลเมตาของเซสชัน ให้ใช้ Sessions API

สมัครใช้บริการข้อมูลการออกกําลังกาย

หากต้องการขอรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ในเบื้องหลังในแอป ให้ใช้เมธอด RecordingClient.subscribe ตามที่แสดงในข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

Kotlin

Fitness.getRecordingClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  // This example shows subscribing to a DataType, across all possible data
  // sources. Alternatively, a specific DataSource can be used.
  .subscribe(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
  .addOnSuccessListener {
    Log.i(TAG, "Successfully subscribed!")
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    Log.w(TAG, "There was a problem subscribing.", e)
  }

Java

Fitness.getRecordingClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
    // This example shows subscribing to a DataType, across all possible
    // data sources. Alternatively, a specific DataSource can be used.
    .subscribe(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
    .addOnSuccessListener(unused ->
        Log.i(TAG, "Successfully subscribed!"))
    .addOnFailureListener( e ->
    Log.w(TAG, "There was a problem subscribing.", e));

หากเพิ่มการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว Google Fit จะจัดเก็บ ข้อมูลการออกกําลังกายประเภทต่างๆ TYPE_STEP_COUNT_DELTA ไว้ในประวัติการออกกําลังกายในนามของแอป การสมัครใช้บริการนี้จะปรากฏในรายการ การสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ของแอป

หากต้องการสมัครใช้บริการข้อมูลการออกกําลังกายประเภทอื่นๆ ในแอป ให้ทําตามขั้นตอนในตัวอย่างก่อนหน้านี้ แต่จะให้ข้อมูลการออกกําลังกายประเภทอื่นทุกครั้ง

แสดงรายการการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่

หากต้องการดูรายการการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ของแอป ให้ใช้เมธอด RecordingClient.listSubscriptions ตามที่แสดงในข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

Kotlin

Fitness.getRecordingClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  .listSubscriptions()
  .addOnSuccessListener { subscriptions ->
    for (sc in subscriptions) {
      val dt = sc.dataType
      Log.i(TAG, "Active subscription for data type: ${dt.name}")
    }
  }

Java

Fitness.getRecordingClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
    .listSubscriptions()
    .addOnSuccessListener(subscriptions -> {
      for (Subscription sc : subscriptions) {
        DataType dt = sc.getDataType();
        Log.i(TAG, "Active subscription for data type: ${dt.name}");
      }
  });
}

ยกเลิกการสมัครข้อมูลการออกกําลังกาย

หากต้องการหยุดรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ในแอป ให้ใช้เมธอด RecordingClient.unsubscribe ดังที่แสดงในข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

Kotlin

Fitness.getRecordingClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  // This example shows unsubscribing from a DataType. A DataSource should
  // be used where the subscription was to a DataSource. Alternatively, if
  // the client doesn't maintain its subscription information, they can use
  // an element from the return value of listSubscriptions(), which is of
  // type Subscription.
  .unsubscribe(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
  .addOnSuccessListener {
    Log.i(TAG,"Successfully unsubscribed.")
  }
  .addOnFailureListener { e->
    Log.w(TAG, "Failed to unsubscribe.")
    // Retry the unsubscribe request.
  }

Java

Fitness.getRecordingClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
    // This example shows unsubscribing from a DataType. A DataSource
    // should be used where the subscription was to a DataSource.
    // Alternatively, if the client doesn’t maintain its subscription
    // information, they can use an element from the return value of
    // listSubscriptions(), which is of type Subscription.
    .unsubscribe(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
    .addOnSuccessListener(unused ->
      Log.i(TAG,"Successfully unsubscribed."))
    .addOnFailureListener(e -> {
      Log.w(TAG, "Failed to unsubscribe.");
      // Retry the unsubscribe request.
    });
}