Wymagana minimalna funkcjonalność

v. 2022-10-06

Odniesienie do wymaganego minimum (RMF) odnosi się do funkcji, które niektórzy deweloperzy narzędzi muszą oferować za pomocą interfejsu Google Ads API. Zgodnie z poniższym opisem reguły WMF są podzielone na 3 kategorie: funkcje tworzenia, funkcje zarządzania i funkcjonowania raportowania. Przestrzeganie tych zasad zależy od tego, jak korzystasz z interfejsu Google Ads API („Zastosuj zasady RMF”):

Funkcjonalność tworzenia Funkcjonalność zarządzania Funkcjonalność raportowania
Kompleksowe usługi
 • Reklamodawcy, agencje i inne firmy korzystają z Twojego narzędzia, aby w pełni zarządzać swoimi kontami Google Ads
WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie
Tylko raportowanie
 • tylko panel raportowania dostępny dla reklamodawców
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF ma zastosowanie
Na użytek wewnętrzny
 • tylko na poziomie reklamodawcy lub agencji; brak dostępu zewnętrznego do narzędzia (co oznacza, że tylko Ty używasz tego narzędzia)
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania

Jeśli korzystanie z Twojego narzędzia jest bardzo ograniczone i wyspecjalizowane, nie można go używać do tworzenia kampanii, grup reklam ani reklam, a także zarządzania nimi, może się ono nie kwalifikować jako narzędzie kompleksowe. W takim przypadku WMF nie zostanie utworzone. Jeśli nie masz pewności, czy zasady WMF dotyczą Twojego narzędzia, skontaktuj się z zespołem Google Ads ds. zgodności z zasadami. Zespół ds. zgodności z interfejsem API Google Ads zdecyduje, czy Twoje narzędzie jest w pełni kompleksowe. Jeśli funkcjonalność Twojego narzędzia zmieni się w znacznym stopniu, możemy je ponownie sprawdzić.

Pamiętaj, że WMF ma zastosowanie tylko do tokenów programisty z dostępem standardowym.

Jednorazowe rozszerzenie na duże aktualizacje

Narzędzia do okresowego aktualizowania technologii mogą być regularnie aktualizowane, dlatego narzędzia, które przez wszystkie 2 lata z rzędu były przedłużane o co najmniej 2 lata, mogą zostać objęte 6-miesięcznym okresem WMF, aby umożliwić wdrożenie takich uaktualnień na platformie. Jeśli przyznamy rozszerzenie, w jego trakcie narzędzia nie będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi WMF. Po zakończeniu okresu przedłużania narzędzie musi być w pełni zgodne ze wszystkimi wymaganiami WMF. Wszystkie wymagania WMF obowiązujące po wygaśnięciu rozszerzenia pozostaną w terminie określonym w tabeli poniżej.

Narzędzie API może otrzymać maksymalnie 1 rozszerzenie co 4 lata (drugie rozszerzenie musi zacząć się co najmniej 4 lata po zakończeniu pierwszego).

Jeżeli chcesz poprosić o przedłużenie działania tego narzędzia, skontaktuj się z nami pod adresem https://support.google.com/adspolicy/contact/contact_ads_api. Twoje zgłoszenie musi zostać podpisane i przesłane przez dyrektora lub dyrektora generalnego firmy. Pamiętaj, że nie możemy zagwarantować, że Twoje zgłoszenie zostanie zatwierdzone.

Wymagania dotyczące narzędzi interfejsu API tylko do Zakupów, promocji aplikacji lub interfejsu API tylko do hotelu

Jeśli Twoje narzędzie służy do tworzenia tylko jednego z poniższych typów kampanii i zarządzania nimi, musisz zaimplementować funkcje i raporty interfejsu API Google Ads służące do tworzenia tych kampanii i zarządzania nimi.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu Google Ads API tylko do raportowania

Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi WMF, klient Google Ads API tylko do raportowania musi wykazywać funkcje raportowania na każdym poziomie hierarchii Google Ads wyświetlanej w interfejsie raportowania. Hierarchia Google Ads oznacza jeden z poziomów konta, kampanii, grupy reklam, reklamy lub słowa kluczowego. Jeśli np. klient Google Ads tylko do raportowania wyświetla grupy reklam, musi zaimplementować wszystkie funkcje raportowania na poziomie „grupy reklam” oznaczone jako „Wymagane”.

Klient Google Ads API tylko do raportowania może nie wyświetlać w swoim interfejsie raportowania określonych poziomów hierarchii Google Ads. Jeśli np. klient Google Ads API tylko do raportowania nie pokazuje w interfejsie żadnych danych o skuteczności grup reklam, nie musi on wdrażać żadnego z raportów „RMF” na poziomie „Grupy reklam”.

Powyższa zasada ma zastosowanie także do wszystkich innych typów raportów, ale nie są one poziomami hierarchii Google Ads. Jeśli chcesz zaimplementować taki raport, musisz wyświetlić wszystkie wymagane pola.

Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi WMF, klient Google Ads API musi domyślnie wyświetlać wszystkie kolumny wskazane w kolumnie Obiekt/Pole/Przewodnik. Wszystkie inne kolumny danych muszą być dostępne jako opcja dla użytkowników klienta Google Ads API. Dane raportu Google Ads powinny być wyraźnie widoczne i dostępne dla użytkowników.

Raporty do pobrania

Jeśli narzędzie udostępnia opcję pobierania, np. plik CSV, zamiast wyświetlać funkcje raportowania w interfejsie, link do pobierania musi być wyraźnie widoczny i intuicyjny. Pobrany plik musi zawierać wszystkie wymagane pola raportowania i musi być wyraźnie oznaczony.

Zakresy dat raportowania

Możesz zezwolić użytkownikom na filtrowanie danych raportowania według zakresu dat. Jeśli narzędzie nie obsługuje niestandardowych zakresów dat, dane dla każdego wymaganego pola raportowania powinny obejmować dane z co najmniej 30 dni.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu API zapewniających funkcje tworzenia lub zarządzania

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient Google Ads API z pełnym zakresem musi zaimplementować wszystkie wymagane funkcje tworzenia i zarządzania w tabeli poniżej oraz wyświetlać funkcje raportowania dla każdego z poniższych raportów. Musisz też w uzasadniony sposób dołożyć starań, aby każda z nich była łatwo dostępna i funkcjonalna dla użytkowników zdefiniowanych na podstawie wykorzystania tych funkcji.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu API świadczących usługi planowania

Jeśli klient interfejsu Google Ads API udostępnia dowolne funkcje związane z WordPlanIdeaService lub ServicePlanService, musi w pełni wdrożyć wymagane funkcje tworzenia, funkcje zarządzania i raportowania w tabeli poniżej.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu API świadczących usługi rekomendacji

Każdy klient API może pobierać rekomendacje, korzystając z usług Google AdsService i RecommendationService.

Używanie elementów RecommendationService.ApplyRecommendation() i RecommendationService.DismissRecommendation() jest ograniczone do tych typów klientów interfejsu Google Ads API:

 • Kompleksowe narzędzia
 • Narzędzia tylko do użytku wewnętrznego
 • Narzędzia do obsługi kampanii produktowych, kampanii Performance Max i inteligentnych kampanii produktowych, kampanii promujących aplikacje oraz kampanii produktowych
 • Specjalne narzędzia ułatwiające zarządzanie kampanią

Jeśli klient interfejsu Google Ads API oferuje funkcję stosowania lub odrzucania rekomendacji za pomocą usługi RecommendationService, musi spełniać te wymagania:

 1. Musi w pełni wdrożyć wymagane funkcje tworzenia, zarządzania i raportowania w przypadku określonej kategorii narzędzi.
 2. Wszystkie Rekomendacje Google Ads wyświetlane użytkownikom muszą wyświetlać się w interfejsie narzędzia jako „Rekomendacje Google Ads”.
 3. Użytkownicy muszą mieć możliwość wyświetlania i stosowania wszystkich rekomendacji Google Ads wyświetlanych przez klienta interfejsu Google Ads API.

Wymagania dla dostosowań stawek

Wszystkie klienty interfejsu API z funkcjami tworzenia lub zarządzania muszą spełniać następujące wymagania związane z dostosowaniami stawek:

 1. Użytkownicy muszą mieć dostęp do całego zakresu dozwolonych wartości.
 2. Użytkownicy muszą mieć możliwość sprawdzenia i edytowania dostosowań stawek, zanim zostaną ustawione przez klienta interfejsu API Google Ads.
 3. Dostosowania stawek mogą być tylko przedstawiane jako dostosowania stawek i nie mogą być używane do włączania ani przybliżania innych funkcji, takich jak kierowanie czy wykluczanie.

Implementacja funkcji

O ile nie wskazano inaczej, funkcja zostanie wdrożona tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną też wszystkie dostępne funkcje podrzędne i parametry. Dokumentacja API pokazuje, które parametry i funkcje podrzędne są dostępne. Na przykład funkcja „Włącz/wyłącz sieci” oznacza włączenie lub wyłączenie możliwości wyszukiwarki Google, sieci partnerów wyszukiwania i sieci reklamowej. Jeśli implementujesz w kliencie Google Ads API funkcję podobną do funkcji, która nie jest wymagana przez Google, musisz też wdrożyć podobną funkcję Google w kliencie API Google Ads. Jeśli np. wdrażasz w interfejsie Google Ads API własną wersję „Propozycje słów kluczowych”, musisz też wdrożyć w jego interfejsie klienta Google Ads funkcję „Propozycje słów kluczowych” Google.

Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi WMF, wszystkie wymagane funkcje należy dodać przed terminem (wyświetlanym obok każdej z nich jako Termin: RRRR-MM-DD). Logi WMF bez ustalonego terminu płatności są już nieaktualne. Co najmniej 2 tygodnie przed wprowadzeniem zmian musisz przesłać do klienta interfejsu Google Ads API zrzuty ekranu lub makiety proponowane zmiany, używając formularza zmiany narzędzia. Aby rozwiać wątpliwości, nie musisz czekać na odpowiedź Google, zanim te zmiany wejdą w życie.

Pełna lista funkcji narzędzia

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalne, jeśli użytkownik będzie mógł zobaczyć tylko jeden kraj z Twojej bazy.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalny, jeśli użytkownik zobaczy tylko jeden język.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.75 Rozszerzenia objaśnień Obiekt zastępczy kanału objaśnień
Usługi usług rozszerzeń
Usługi kanału
Wymagany. Ta funkcja musi być obsługiwana tylko na poziomie konta.
C.80 Komponenty z linkami do podstron Obiekt zastępczy kanału linku
Ustawienia ustawień rozszerzeń
Usługi kanału
Wymagany. Ta funkcja musi być obsługiwana tylko na poziomie konta.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (strategia portfolio i standardowa) campaign.target_cpa (Standard)
bidding_strategy.target_cpa (portfolio)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.97 Ustaw opcję określania stawek: docelowy ROAS (strategia portfolio i standardowa) campaign.target_roas (Standard)
bidding_strategy.target_roas (portfolio)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.98 Ustalanie stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (Standardowa) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagany
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.260 Dodaj słowo kluczowe ad_group_criterion.keyword Wymagany
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagany
C.300 Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagany

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W chwili zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane w momencie utworzenia.
M.96 Edytowanie opcji określania stawek: docelowy CPA (strategia portfolio i standardowa) campaign.target_cpa (Standard)
bidding_strategy.target_cpa (portfolio)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.97 Edytowanie opcji określania stawek: docelowy ROAS (strategia portfolio i standardowa) campaign.target_roas (Standard)
bidding_strategy.target_roas (portfolio)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.98 Edytowanie opcji określania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (Standardowa) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagany
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany
M.130 Wstrzymaj, włącz lub usuń reklamę ad_group_ad.status Wymagany
M.140 Wstrzymaj, włącz lub usuń słowo kluczowe ad_group_criterion.status Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Kampania metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
campaign.status Wymagany, jeśli kampanie są wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne kampanie.
40 ZAR Reklama z grupy reklam metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagany
ad_group_ad.status Wymagany, jeśli reklamy są wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne reklamy.
50 ZAR Widok słowa kluczowego metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_page_cpc_micros

ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_position_cpc_micros
Wymagany
ad_group_criterion.status Wymagany, jeśli wyświetlane są wstrzymane, aktywne i usunięte słowa kluczowe.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne słowa kluczowe.
70 ZAR Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagany
100 ZAR Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce – wyświetlenie hasła dynamic_search_ads_search_term_view.search_term
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagane tylko przy wdrażaniu dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
130 ZAR Strategia ustalania stawek bidding_strategy.type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.cost_per_conversion
metrics.impressions
metrics.average_cpc
metrics.conversions
Wymagany
bidding_strategy.status Wymagany, jeśli wyświetlają się wstrzymane, aktywne i usunięte strategie.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne strategie.

Lista funkcji narzędzi w kampanii promującej aplikację

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalne, jeśli użytkownik będzie mógł zobaczyć tylko jeden kraj z Twojej bazy.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalny, jeśli użytkownik zobaczy tylko jeden język.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (strategia portfolio i standardowa) campaign.target_cpa (Standard)
bidding_strategy.target_cpa (portfolio)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
Ustaw opcję określania stawek: wcześniejsza rejestracja Reklamy aplikacji z wcześniejszą rejestracją Wymagane w kampaniach promujących aplikację z wcześniejszą rejestracją.
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
Dodaj zasoby do grupy reklam ad_group Wymagane: zasoby tekstowe. Opcjonalny dla zasobów graficznych i wideo.
C.601, Tworzenie kampanii promujących instalacje aplikacji lub ponownie angażujących   Wymagane: ponowne zaangażowanie w aplikację lub ponowne zaangażowanie w aplikację, ale nie oba te elementy jednocześnie.
C.602 Włącz ustawienia kampanii promujących aplikacje AppCampaignSetting Wymagane: możliwość wyboru aplikacji do reklamowania lub dodania precyzyjnych linków angażujących.

Funkcjonalność zarządzania

M.601, Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię promującą aplikację campaign.status Wymagany
M.602 Edytowanie ustawień kampanii promujących aplikacje campaign.*setting Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany, jeśli kampanie są wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne kampanie.

Lista funkcji narzędzi przeznaczonych tylko dla hoteli

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.11 Utwórz kampanię reklam hoteli kampania reklam hoteli Wymagany
C.12 Ustawianie identyfikatora Hotel Center w kampanii reklam hoteli HotelSettingInfo Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany, jeśli użytkownik może zobaczyć tylko jeden kraj z danej grupy.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalny, jeśli użytkownik zobaczy tylko jeden język.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
  Wybierz strategię ustalania stawek Ustalanie stawek hoteli Opcjonalnie, aby pozwolić użytkownikowi wybrać konkretną strategię ustalania stawek i ustawić wartość docelową.
C.190 Utwórz grupę reklam hoteli ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.526 Dodaj pierwszą (główną) partycję grupy hoteli na poziomie partycji grupa hoteli Wymagane, aby kampania reklam hoteli była aktywna, ale nie musi być widoczna dla użytkowników.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany
M.161 Podział (dodaj partycję grupy hoteli) grupy informacji o hotelach Wymagany
M.191 Wyklucz grupę hoteli AdGroupCriterion Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany, jeśli kampanie są wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne kampanie.
R.111 Raport skuteczności hotelu hotel_performance_view Wymagany

Lista funkcji kampanii Performance Max

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu kampanii.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalne, jeśli użytkownik będzie mógł zobaczyć tylko jeden kraj z Twojej bazy.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalny, jeśli użytkownik zobaczy tylko jeden język.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
  Wybierz strategię ustalania stawek   Opcjonalnie, aby pozwolić użytkownikowi wybrać konkretną strategię ustalania stawek i ustawić wartość docelową.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W chwili zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane w momencie utworzenia.
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Wymagany. Opcjonalne, jeśli wyświetlana jest tylko jedna kampania.
20 ZAR Kampania metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Wymagany

Lista funkcji kampanii inteligentnych

Poniższa tabela zawiera minimalny zestaw funkcji wymaganych do zaimplementowania kampanii inteligentnych. Jeśli Twoje narzędzie w ogóle wdraża kampanie inteligentne, musisz wdrożyć przynajmniej ten zestaw funkcji. Jeśli Twoje narzędzie nie wdraża kampanii inteligentnych, te funkcje nie są wymagane.

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Utwórz kampanię inteligentną Kampania inteligentna Wymagany
  Dodaj grupę tematyczną słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne.
C.70 Komponenty z lokalizacją Rozszerzenia lokalizacji Wymagane tylko w przypadku integracji z profilem firmy.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C.200 Dodaj reklamę Utwórz reklamę Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii (wszystkie ustawienia tworzenia kampanii wyświetlane reklamodawcy) campaign.*setting Wymagany
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany
M.130 Wstrzymaj, włącz lub usuń reklamę ad_group_ad.status Wymagany
  Ustaw / edytuj harmonogram kampanii ad_schedule Wymagany
  Usuń lub dodaj grupę tematyczną słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne.
  Dodawanie i usuwanie grup tematycznych wykluczających słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne.

Funkcjonalność raportowania

20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany, jeśli kampanie są wstrzymane, aktywne i usunięte. Opcjonalne, jeśli pokazywane są tylko aktywne kampanie.
SMART_CAMPAIGN_MAP_CLICKS_TO_CALL
SMART_CAMPAIGN_MAP_DIRECTIONS
Wymagane tylko w przypadku integracji z profilem firmy.
70 ZAR Widok wyszukiwanych haseł w kampanii inteligentnej metrics.clicks
metrics.cost_micros
Wymagany

Lista standardowych funkcji narzędzia kampanii produktowych

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalne, jeśli użytkownik będzie mógł zobaczyć tylko jeden kraj z Twojej bazy.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.97 Ustaw opcję określania stawek: docelowy ROAS (strategia portfolio i standardowa) campaign.target_roas (Standard)
bidding_strategy.target_roas (portfolio)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagany
C.300 Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagany
C.505 Ustaw identyfikator sprzedawcy   Wymagany
C.506 Ustaw kraj sprzedaży   Wymagany
C.510 Ustaw filtr zasobów   Wymagany
C.520 Utwórz reklamę produktu   Wymagany
C.525 Dodaj pierwszy (główny) podział produktu   Wymagany
C.530 Tworzenie reklam lokalnego asortymentu produktów   Wymagany

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W chwili zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane w momencie utworzenia.
M.97 Edytowanie opcji określania stawek: docelowy ROAS (strategia portfolio i standardowa) campaign.target_roas (Standard)
bidding_strategy.target_roas (portfolio)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany
M.150 Edytuj filtr zasobów   Wymagany
M.160 Podział (dodaj podział produktu)   Wymagany
M.170 Usuń podział produktu   Wymagany
M.190 Wyklucz podział produktu   Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany. Opcjonalne, jeśli wyświetlana jest tylko jedna kampania.
20 ZAR Kampania metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany
70 ZAR Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagany
110 ZAR Skuteczność zakupów metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagane tylko przy wdrażaniu dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
120 ZAR Podział produktu metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany. Opcjonalny, jeśli produkty nie są podzielone
130 ZAR Skuteczność strategii ustalania stawek   Wymagany. Opcjonalny, jeśli produkty nie są podzielone