Kampania Performance Max nastawiona na sprzedaż online lub zdobywanie potencjalnych klientów (standardowa)

Jednym z najczęstszych celów reklamodawców jest zachęcanie klientów do wykonania określonego działania w celu realizacji takich celów jak sprzedaż lub pozyskanie kontaktów do potencjalnych klientów. W interfejsie Google Ads API kampanie Performance Max nastawione na sprzedaż online lub zdobywanie potencjalnych klientów są często określane jako standardowe kampanie Performance Max.

Etapy tworzenia standardowej kampanii Performance Max znajdziesz w przewodniku dla początkujących. Szczegółowo opisujemy je w przewodniku po żądaniach dotyczących struktury. Ogólnie rzecz biorąc, zasoby niezbędne do utworzenia ważnej kampanii Performance Max nastawionej na sprzedaż online lub zdobywanie potencjalnych klientów obejmują:

  • CampaignBudget
  • Campaign
  • AssetGroups
  • AssetGroupAssets

Minimalne wymagania dotyczące prawidłowej kampanii Performance Max do wyświetlania reklam

obraz