ภาพรวม

ผู้ลงโฆษณาที่ใช้ส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันเว็บฮุคเพื่อรับโอกาสในการขายจากโซลูชัน CRM ที่ต้องการโดยตรง

โซลูชัน CRM ของเว็บฮุคให้คุณกำหนดเส้นทาง URL ซึ่งเราจะนำไปใช้ส่งข้อมูลโอกาสในการขายขาเข้าทั้งหมดจากโฆษณา นอกจาก URL แล้ว คุณจะต้องระบุคีย์ที่สามารถใช้ตรวจสอบโอกาสในการขายที่ส่งแล้วได้

หลังจากที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาและส่งฟอร์มโอกาสในการขาย ระบบจะส่งคำขอ HTTP POST ไปยัง URL ที่กำหนดค่าไว้ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลโอกาสในการขายไปยัง CRM ที่คุณเลือกโดยตรง

แหล่งข้อมูล