Łączenie konta Google z App Flip opartym na protokole OAuth

Oparte na protokole OAuth łączenie aplikacji (Odwracanie aplikacji) umożliwia użytkownikom łatwe i szybkie połączenie kont w systemie uwierzytelniania z ich kontami Google. Jeśli aplikacja zostanie zainstalowana na telefonie użytkownika po zainicjowaniu procesu łączenia kont, zostanie ona płynnie przekierowana do aplikacji, aby uzyskać autoryzację użytkownika.

Takie podejście zapewnia szybsze i prostsze procesy łączenia, ponieważ użytkownik nie musi ponownie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła, aby się uwierzytelnić. Zamiast tego App Flip wykorzystuje dane logowania z konta użytkownika w Twojej aplikacji. Gdy użytkownik połączy swoje konto Google z Twoją aplikacją, może skorzystać z wszelkich utworzonych przez Ciebie integracji.

Możesz to zrobić zarówno w przypadku aplikacji na iOS, jak i na Androida.

Ten wykres przedstawia czynności, jakie musi wykonać użytkownik, aby połączyć swoje konto Google z Twoim systemem uwierzytelniania. Pierwszy zrzut ekranu pokazuje, jak użytkownik może wybrać aplikację, jeśli ma z nim połączone konto Google. Drugi zrzut ekranu przedstawia potwierdzenie połączenia konta Google z aplikacją. Trzeci zrzut ekranu przedstawia konto użytkownika połączone z aplikacją Google.
Rysunek 1. Łączenie kont na telefonie użytkownika za pomocą App Flip.

Wymagania

Aby zaimplementować odwracanie aplikacji, musisz spełniać te wymagania:

 • Musisz mieć aplikację na Androida lub iOS.
 • Musisz być właścicielem i dostawcą serwera OAuth 2.0, który obsługuje przepływ kodu autoryzacji OAuth 2.0, oraz nim zarządzać.

Wskazówki dotyczące wyglądu

W tej sekcji opisano wymagania projektowe i rekomendacje związane z ekranem zgody na połączenie konta aplikacji. Gdy Google wywoła aplikację, wyświetli się ekran zgody.

Wymagania

 1. Musisz poinformować, że konto użytkownika jest połączone z Google, a nie z konkretną usługą Google, taką jak Google Home czy Asystent Google.

Zalecenia

Zalecamy wykonanie tych czynności:

 1. Wyświetl Politykę prywatności Google Podaj na ekranie zgody link do Polityki prywatności Google.

 2. Dane do udostępnienia. Stosuj jasne i zwięzłe sformułowania, których użytkownik potrzebuje, i wyjaśnij, jakich danych Google potrzebuje i dlaczego.

 3. Stosuj jednoznaczne wezwania do działania. Jasno umieść wezwanie do działania na ekranie zgody, np. „Zgadzam się i łączę”. Użytkownicy muszą wiedzieć, jakie dane muszą udostępnić Google, by połączyć swoje konta.

 4. Możliwość anulowania. Zapewnij użytkownikom możliwość powrotu lub anulowania subskrypcji, jeśli nie chcą tworzyć linków.

 5. Możliwość odłączenia. Udostępnij użytkownikom mechanizm odłączenia kont, na przykład URL do ustawień ich konta na Twojej platformie. Możesz też podać link do konta Google, na którym użytkownicy mogą zarządzać swoim połączonym kontem.

 6. Możliwość zmiany konta użytkownika. Zasugeruj użytkownikom zmianę swojego konta. Jest to szczególnie przydatne, gdy użytkownicy mają zwykle kilka kont.

  • Jeśli użytkownik musi zamknąć ekran zgody, aby przełączyć konta, wyślij do Google opis możliwego do odzyskania błędu, aby mógł zalogować się na wybrane konto przy użyciu łączenia OAuth i procesu domyślnego.
 7. Logo. Wyświetlaj logo swojej firmy na ekranie zgody. Umieść swoje logo zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi stylu. Jeśli chcesz też wyświetlać logo Google, zobacz Logo i znaki towarowe.

Ten przykładowy ekran pokazuje przykładową prośbę o zgodę na wykorzystanie danych i odwołania do poszczególnych wymagań oraz zaleceń, których należy przestrzegać podczas projektowania ekranu zgody użytkownika.
Rysunek 2. Wskazówki dotyczące projektowania ekranu zgody na połączenie kont.

Zaimplementuj App Flip w swoich natywnych aplikacjach

Aby wdrożyć App Flip, musisz zmodyfikować kod autoryzacji użytkownika w swojej aplikacji, aby akceptował precyzyjny link od Google.

Aby obsługiwać aplikację App Flip w aplikacji na Androida, postępuj zgodnie z instrukcjami w przewodniku po implementacji Androida .

Aby obsługiwać App Flip w swojej aplikacji na iOS, postępuj zgodnie z instrukcjami w przewodniku po implementacji iOS .

Przetestuj odwrócenie aplikacji

App Flip można symulować przy użyciu przykładowych i testowych aplikacji przed udostępnieniem zweryfikowanych aplikacji produkcyjnych i działającego serwera OAuth 2.0.

Podczas App Flip aplikacja Google najpierw otworzy Twoją aplikację, która następnie zażąda odpowiedzi na kod autoryzacyjny z serwera OAuth 2.0, a na ostatnim etapie odpowiedź jest zwracana do aplikacji Google.

Wymagania wstępne

Aby zasymulować aplikację Google i wywołać intencję, która uruchamia Twoją aplikację, pobierz i zainstaluj narzędzie App Flip Test Tool na Androida i iOS .

Pobierz i zainstaluj App Flip Sample na Androida i iOS. Aby zasymulować swoją aplikację i wybierz typ odpowiedzi OAuth 2.0.

Sekwencja testowa

 1. Otwórz narzędzie App Flip Test Tool.
 2. Naciśnij Try Flip! aby uruchomić aplikację App Flip Sample.
 3. Wybierz odpowiedź z przycisków opcji w aplikacji Sample.
 4. Naciśnij Send aby zwrócić symulowaną odpowiedź OAuth 2.0 z powrotem do narzędzia testowego.
 5. Sprawdź komunikaty dziennika narzędzia testowego pod kątem kodu_autoryzacji lub szczegółów błędu.

Testy produkcyjne

App Flip można przetestować w środowisku produkcyjnym po zakończeniu rejestracji i wdrożeniu serwera OAuth 2.0.

Do testów automatycznych zalecane jest jedno konto Google i adres e-mail przeznaczony dla konkretnego zadania .

Stan połączenia kont można wyświetlić za pomocą połączonych kont po zalogowaniu się jako właściciel konta Google. Z tego miejsca również można rozłączyć konta między powtarzanymi testami.

Opcjonalnie możesz zaimplementować RISC, aby programowo odłączyć i powiadomić Google o zmianie.