Ostrzeżenie: te dane są dostarczane zgodnie z Polityką danych użytkownika Google . Zapoznaj się z zasadami i przestrzegaj ich. Niezastosowanie się do tego może spowodować zawieszenie projektu lub zawieszenie konta.

Omówienie logowania jednym dotknięciem w systemie Android

Możesz zapewnić bezproblemowe przepływy uwierzytelniania dla swoich użytkowników dzięki interfejsom API Google do logowania i rejestracji za pomocą jednego dotknięcia.

Dzięki rejestracji za pomocą jednego dotknięcia użytkownicy są proszeni o utworzenie konta z oknem dialogowym, które jest wbudowane w zawartość aplikacji, dzięki czemu nigdy nie wyrywają ich z kontekstu na ekranie rejestracji. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać bezpieczne, oparte na tokenach, konto bez hasła w Twojej usłudze, chronione przez ich konto Google. A ponieważ rejestracja jest tak niewielka, istnieje większe prawdopodobieństwo, że użytkownicy się zarejestrują.

Powracający użytkownicy są logowani jednym dotknięciem, nawet jeśli zmieniają urządzenie lub platformę. W przypadku powracających użytkowników logowanie za pomocą jednego dotknięcia działa również z hasłami. Jeśli zapisali swoje hasło w Google przy użyciu funkcji autouzupełniania Androida, Smart Lock for Passwords lub Chrome na dowolnej platformie, mogą udostępnić te dane uwierzytelniające Twojej aplikacji i zalogować się bez żadnych problemów.

Gotowy, aby spróbować?

Zaczynaj