Logowanie jednym dotknięciem na Androidzie

Możesz zapewnić użytkownikom płynne uwierzytelnianie za pomocą interfejsów Google API do logowania i rejestracji jednym dotknięciem.

Podczas rejestracji jednym dotknięciem użytkownicy są proszeni o utworzenie konta w oknie dialogowym, które znajduje się w zawartości aplikacji. Dzięki temu nigdy nie jest wyjmowany z kontekstu na ekranie rejestracji. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać bezpieczne, oparte na tokenach i bez hasła konto w Twojej usłudze, chronione przez konto Google. A ponieważ rejestracja jest niewielka, użytkownicy chętniej się rejestrują.

Powracający użytkownicy są zalogowani jednym kliknięciem, nawet jeśli zmieniają urządzenie lub platformę. Powracający użytkownicy mogą też korzystać z logowania jednym dotknięciem, które działa też z hasłami. Jeśli użytkownik ma zapisane hasło w Google za pomocą autouzupełniania na Androidzie, Smart Lock na hasła lub Chrome na dowolnej platformie, może udostępnić te dane aplikacji i zalogować się bez wysiłku.

Chcesz to wypróbować?

Pierwsze kroki