OAuth ve Google ile Oturum Açma ile Kolay Bağlantı

Genel bakış

OAuth tabanlı Google Oturum Açma modern bağlantısı, Google ile Oturum Açma'yı OAuth bağlantısının üzerine ekler. Bu, Google kullanıcıları için sorunsuz bir bağlantı deneyimi sağlar ve kullanıcının Google hesabını kullanarak hizmetinizde yeni bir hesap oluşturmasına olanak tanıyan hesap oluşturma özelliğini de sağlar.

OAuth ve Google ile Oturum Açma özelliğini kullanarak hesap bağlama işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki genel adımları uygulayın:

 1. İlk olarak, kullanıcıdan Google profiline erişim izni vermesini isteyin.
 2. Kullanıcı hesabının mevcut olup olmadığını kontrol etmek için profilindeki bilgileri kullanın.
 3. Mevcut kullanıcılar için hesapları bağlayın.
 4. Kimlik doğrulama sisteminizde Google kullanıcısı için bir eşleşme bulamazsanız Google'dan alınan kimlik jetonunu doğrulayın. Daha sonra, kimlik jetonunda bulunan profil bilgilerine göre bir kullanıcı oluşturabilirsiniz.
Bu şekilde, basitleştirilmiş bağlantı akışı ile kullanıcının Google hesabını bağlaması için adımlar gösterilmektedir. İlk ekran görüntüsünde, kullanıcıların uygulamanızı bağlamak için nasıl seçebileceği gösteriliyor. İkinci ekran görüntüsü, kullanıcının hizmetinizde mevcut bir hesaba sahip olup olmadığını onaylamasını sağlar. Üçüncü ekran görüntüsünde ise kullanıcının, bağlamak istediği Google hesabını seçmesi mümkün. Dördüncü ekran görüntüsünde, Google hesabını uygulamanıza bağlamayla ilgili onay gösteriliyor. Beşinci ekran görüntüsünde, Google uygulamasında başarılı bir şekilde bağlı kullanıcı hesabı gösteriliyor.

Şekil 1. Sorunsuz bağlantı ile kullanıcının telefonunda hesap bağlama

Modern Bağlantı Gereksinimleri

OAuth sunucunuzu uygulama

Jeton değişimi uç noktanızın check, create, get amaçlarını desteklemesi gerekir. Aşağıda, hesap bağlama akışı boyunca tamamlanan adımlar ve farklı amaçların ne zaman çağrıldığı gösterilmektedir:

 1. Kullanıcının kimlik doğrulama sisteminizde hesabı var mı? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
  1. EVET : Kullanıcı, platformunuzda oturum açmak için Google hesabıyla ilişkili e-posta adresini kullanıyor mu? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
   1. EVET : Kimlik doğrulama sisteminizde eşleşen bir hesap var mı? (check intent numaralı telefonu arayarak arayın)
    1. EVET : get intent aranır ve istek başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.
    2. HAYIR : Yeni Hesap Oluşturulsun mu? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
     1. EVET : create intent aranır ve oluşturma amacı başarılı olursa hesap bağlanır.
     2. HAYIR : Web OAuth akışı tetiklenir, kullanıcı tarayıcısına yönlendirilir ve kullanıcıya farklı bir e-posta ile bağlantı oluşturma seçeneği sunulur.
   2. HAYIR : Web OAuth akışı tetiklenir, kullanıcı tarayıcısına yönlendirilir ve kullanıcıya farklı bir e-posta ile bağlanma seçeneği sunulur.
  2. HAYIR : Kimlik doğrulama sisteminizde eşleşen bir kullanıcı var mı? (check intent numaralı telefonu arayarak arayın)
   1. EVET : get intent aranır ve istek başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.
   2. HAYIR : create intent aranır ve oluşturma amacı başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.

Mevcut bir kullanıcı hesabını kontrol etme (amacı kontrol edin)

Kullanıcı, Google profiline erişim izni verdikten sonra Google, kullanıcının Google imzalı kimliğini içeren bir istek gönderir. Bu yorum, kullanıcının Google Hesap Kimliği, adı ve e-posta adresini içeren bilgileri içerir. Projeniz için yapılandırılan jeton değişimi uç noktası bu isteği işler.

Kimlik doğrulama sisteminizde karşılık gelen Google hesabı zaten varsa jeton değişimi uç noktanız account_found=true ile yanıt verir. Google hesabı mevcut bir kullanıcıyla eşleşmezse jeton Exchange uç noktanız, account_found=false ile HTTP 404 Bulunamadı hatası döndürür.

İstek aşağıdaki biçimdedir:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&intent=check&assertion=JWT&scope=SCOPES&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

Jeton değişimi uç noktanız aşağıdaki parametreleri işleyebilmelidir:

Jeton uç nokta parametreleri
intent Bu istekler için bu parametrenin değeri check olur.
grant_type Alınan jetonun türü. Bu istekler için bu parametre urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer değerine sahiptir.
assertion Google kullanıcı kimliğinin imzalı bir onayını sağlayan bir JSON Web Jetonu (JWT). JWT, kullanıcının Google Hesabı kimliğini, adını ve e-posta adresini içeren bilgileri içerir.
client_id Google'a atadığınız istemci kimliği.
client_secret Google'a atadığınız istemci gizli anahtarı.

check intent isteklerine yanıt vermek için jeton Exchange uç noktanızın aşağıdaki adımları gerçekleştirmesi gerekir:

 • JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün.
 • Kimlik doğrulama sisteminizde Google hesabının zaten mevcut olup olmadığını kontrol edin.
JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün

Diliniz için bir JWT kod çözme kitaplığı kullanarak JWT onayını doğrulayabilir ve kodunu çözebilirsiniz. Jetonun imzasını doğrulamak için Google'ın JWK veya PEM biçimlerinde bulunan genel anahtarlarını kullanın.

Kodu çözüldüğünde, JWT iddiası aşağıdaki örnekteki gibi görünür:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

Jetonun imzasını doğrulayarak ek olarak, öne sürdü en verenin (doğrulamak iss alanı) olduğu https://accounts.google.com seyirci (yani, aud (alan) atanan istemci kimliğidir ve belirteç geçmediğini onaylayın exp alan).

email , email_verified ve hd alanlarını kullanarak Google'ın bir e-posta adresi barındırıp barındırmadığını ve yetkili olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Google'ın yetkili olduğu durumlarda, kullanıcının şu anda yasal hesap sahibi olduğu biliniyor ve şifre veya diğer sorgulama yöntemlerini atlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu yöntemler bağlanmadan önce hesabı doğrulamak için kullanılabilir.

Google'ın yetkili olduğu durumlar:

 • email bir @gmail.com soneki var, bu bir Gmail hesabı.
 • email_verified true ve hd ayarlandı, bu bir G Suite hesabı.

Kullanıcılar, Gmail veya G Suite kullanmadan Google Hesaplarına kaydolabilir. email bir @gmail.com son eki içermediğinde ve hd yoksa, Google yetkili değildir ve kullanıcıyı doğrulamak için şifre veya başka sınama yöntemleri önerilir. email_verfied , Google, Google hesabı oluşturulduğunda kullanıcıyı başlangıçta doğruladığı için de doğru olabilir, ancak o zamandan beri üçüncü taraf e-posta hesabının sahipliği değişmiş olabilir.

Kimlik doğrulama sisteminizde Google hesabının zaten mevcut olup olmadığını kontrol etme

Aşağıdaki koşullardan birinin doğru olup olmadığını kontrol edin:

 • Onaylamanın sub alanında bulunan Google Hesap Kimliği, kullanıcı veritabanınızdadır.
 • Onaylamadaki e-posta adresi, kullanıcı veritabanınızdaki bir kullanıcıyla eşleşiyor.

İki koşuldan biri doğruysa kullanıcı zaten kaydolmuştur. Bu durumda aşağıdakine benzer bir yanıt verin:

HTTP/1.1 200 Success
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "account_found":"true",
}

Açıklamada belirtilen Google Hesabı Kimliği veya e-posta adresi veritabanınızdaki bir kullanıcıyla eşleşmiyorsa kullanıcı henüz kaydolmamıştır. Bu durumda, jeton değişimi uç noktanızın aşağıdaki örnekte olduğu gibi "account_found": "false" belirten bir HTTP 404 hatasıyla yanıt vermesi gerekir:

HTTP/1.1 404 Not found
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "account_found":"false",
}

Otomatik bağlamayı yönetme (amaç alma)

Kullanıcı, Google profiline erişim izni verdikten sonra Google, kullanıcının Google imzalı kimliğini içeren bir istek gönderir. Bu yorum, kullanıcının Google Hesap Kimliği, adı ve e-posta adresini içeren bilgileri içerir. Projeniz için yapılandırılan jeton değişimi uç noktası bu isteği işler.

Kimlik doğrulama sisteminizde karşılık gelen Google Hesabı zaten varsa jeton Exchange uç noktanız kullanıcı için bir jeton döndürür. Google Hesabı mevcut bir kullanıcıyla eşleşmezse jeton exchange uç noktanız, linking_error hatası ve isteğe bağlı login_hint döndürür.

İstek aşağıdaki biçimdedir:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&intent=get&assertion=JWT&scope=SCOPES&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

Jeton değişimi uç noktanız aşağıdaki parametreleri işleyebilmelidir:

Jeton uç nokta parametreleri
intent Bu istekler için bu parametrenin değeri get'tır.
grant_type Alınan jetonun türü. Bu istekler için bu parametre urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer değerine sahiptir.
assertion Google kullanıcı kimliğinin imzalı bir onayını sağlayan bir JSON Web Jetonu (JWT). JWT, kullanıcının Google Hesabı kimliğini, adını ve e-posta adresini içeren bilgileri içerir.
scope İsteğe bağlı: Google'dan kullanıcılardan istekte bulunacak şekilde yapılandırdığınız tüm kapsamlar.
client_id Google'a atadığınız istemci kimliği.
client_secret Google'a atadığınız istemci gizli anahtarı.

get intent isteklerine yanıt vermek için jeton Exchange uç noktanızın aşağıdaki adımları gerçekleştirmesi gerekir:

 • JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün.
 • Kimlik doğrulama sisteminizde Google hesabının zaten mevcut olup olmadığını kontrol edin.
JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün

Diliniz için bir JWT kod çözme kitaplığı kullanarak JWT onayını doğrulayabilir ve kodunu çözebilirsiniz. Jetonun imzasını doğrulamak için Google'ın JWK veya PEM biçimlerinde bulunan genel anahtarlarını kullanın.

Kodu çözüldüğünde, JWT iddiası aşağıdaki örnekteki gibi görünür:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

Jetonun imzasını doğrulayarak ek olarak, öne sürdü en verenin (doğrulamak iss alanı) olduğu https://accounts.google.com seyirci (yani, aud (alan) atanan istemci kimliğidir ve belirteç geçmediğini onaylayın exp alan).

email , email_verified ve hd alanlarını kullanarak Google'ın bir e-posta adresi barındırıp barındırmadığını ve yetkili olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Google'ın yetkili olduğu durumlarda, kullanıcının şu anda yasal hesap sahibi olduğu biliniyor ve şifre veya diğer sorgulama yöntemlerini atlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu yöntemler bağlanmadan önce hesabı doğrulamak için kullanılabilir.

Google'ın yetkili olduğu durumlar:

 • email bir @gmail.com soneki var, bu bir Gmail hesabı.
 • email_verified true ve hd ayarlandı, bu bir G Suite hesabı.

Kullanıcılar, Gmail veya G Suite kullanmadan Google Hesaplarına kaydolabilir. email bir @gmail.com son eki içermediğinde ve hd yoksa, Google yetkili değildir ve kullanıcıyı doğrulamak için şifre veya başka sınama yöntemleri önerilir. email_verfied , Google, Google hesabı oluşturulduğunda kullanıcıyı başlangıçta doğruladığı için de doğru olabilir, ancak o zamandan beri üçüncü taraf e-posta hesabının sahipliği değişmiş olabilir.

Kimlik doğrulama sisteminizde Google hesabının zaten mevcut olup olmadığını kontrol etme

Aşağıdaki koşullardan birinin doğru olup olmadığını kontrol edin:

 • Onaylamanın sub alanında bulunan Google Hesap Kimliği, kullanıcı veritabanınızdadır.
 • Onaylamadaki e-posta adresi, kullanıcı veritabanınızdaki bir kullanıcıyla eşleşiyor.

Kullanıcı için bir hesap bulunursa bir erişim jetonu yayınlayın ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi HTTPS yanıtınızın gövdesindeki bir JSON nesnesindeki değerleri döndürün:

{
 "token_type": "Bearer",
 "access_token": "ACCESS_TOKEN",

 "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
}

Bazı durumlarda, kimlik jetonuna dayalı hesap bağlama işlemi kullanıcı için başarısız olabilir. Herhangi bir nedenle bu işlemi yaparsanız jeton değişimi uç noktanızın, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi error=linking_error belirten bir HTTP 401 hatasıyla yanıt vermesi gerekir:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "error":"linking_error",
 "login_hint":"foo@bar.com"
}

Google, linking_error ile birlikte bir 401 hata yanıtı aldığında kullanıcıyı yetkilendirme uç noktanıza parametre olarak gönderir. login_hint Kullanıcı, tarayıcısındaki OAuth bağlantı akışını kullanarak hesap bağlama işlemini tamamlar.

Google ile Oturum Açma aracılığıyla hesap oluşturma işlemini ele alma (amaç oluşturma)

Bir kullanıcının hizmetinizde bir hesap oluşturması gerektiğinde Google, jeton değişimi uç noktanıza intent=create isteği gönderir.

İstek aşağıdaki biçimdedir:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

response_type=token&grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&scope=SCOPES&intent=create&assertion=JWT&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

Jeton değişimi uç noktanız aşağıdaki parametreleri işleyebilmelidir:

Jeton uç nokta parametreleri
intent Bu istekler için bu parametrenin değeri create'tır.
grant_type Alınan jetonun türü. Bu istekler için bu parametre urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer değerine sahiptir.
assertion Google kullanıcı kimliğinin imzalı bir onayını sağlayan bir JSON Web Jetonu (JWT). JWT, kullanıcının Google Hesabı kimliğini, adını ve e-posta adresini içeren bilgileri içerir.
client_id Google'a atadığınız istemci kimliği.
client_secret Google'a atadığınız istemci gizli anahtarı.

assertion parametresindeki JWT, kullanıcının Google Hesabı kimliğini, adını ve e-posta adresini içerir. Bu kimliği hizmetinizde yeni bir hesap oluşturmak için kullanabilirsiniz.

create intent isteklerine yanıt vermek için jeton Exchange uç noktanızın aşağıdaki adımları gerçekleştirmesi gerekir:

 • JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün.
 • Kullanıcı bilgilerini doğrulayın ve yeni hesap oluşturun.
JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün

Diliniz için bir JWT kod çözme kitaplığı kullanarak JWT onayını doğrulayabilir ve kodunu çözebilirsiniz. Jetonun imzasını doğrulamak için Google'ın JWK veya PEM biçimlerinde bulunan genel anahtarlarını kullanın.

Kodu çözüldüğünde, JWT iddiası aşağıdaki örnekteki gibi görünür:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

Jetonun imzasını doğrulayarak ek olarak, öne sürdü en verenin (doğrulamak iss alanı) olduğu https://accounts.google.com seyirci (yani, aud (alan) atanan istemci kimliğidir ve belirteç geçmediğini onaylayın exp alan).

email , email_verified ve hd alanlarını kullanarak Google'ın bir e-posta adresi barındırıp barındırmadığını ve yetkili olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Google'ın yetkili olduğu durumlarda, kullanıcının şu anda yasal hesap sahibi olduğu biliniyor ve şifre veya diğer sorgulama yöntemlerini atlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu yöntemler bağlanmadan önce hesabı doğrulamak için kullanılabilir.

Google'ın yetkili olduğu durumlar:

 • email bir @gmail.com soneki var, bu bir Gmail hesabı.
 • email_verified true ve hd ayarlandı, bu bir G Suite hesabı.

Kullanıcılar, Gmail veya G Suite kullanmadan Google Hesaplarına kaydolabilir. email bir @gmail.com son eki içermediğinde ve hd yoksa, Google yetkili değildir ve kullanıcıyı doğrulamak için şifre veya başka sınama yöntemleri önerilir. email_verfied , Google, Google hesabı oluşturulduğunda kullanıcıyı başlangıçta doğruladığı için de doğru olabilir, ancak o zamandan beri üçüncü taraf e-posta hesabının sahipliği değişmiş olabilir.

Kullanıcı bilgilerini doğrulama ve yeni hesap oluşturma

Aşağıdaki koşullardan birinin doğru olup olmadığını kontrol edin:

 • Onaylamanın sub alanında bulunan Google Hesap Kimliği, kullanıcı veritabanınızdadır.
 • Onaylamadaki e-posta adresi, kullanıcı veritabanınızdaki bir kullanıcıyla eşleşiyor.

İki koşuldan biri doğruysa kullanıcıdan mevcut hesabını Google Hesabına bağlamasını isteyin. Bunu yapmak için isteği, error=linking_error belirten ve kullanıcının e-posta adresini login_hint olarak veren bir HTTP 401 hatasıyla yanıtlayın. Aşağıda örnek bir yanıt verilmiştir:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "error":"linking_error",
 "login_hint":"foo@bar.com"
}

Google, linking_error ile birlikte bir 401 hata yanıtı aldığında kullanıcıyı yetkilendirme uç noktanıza parametre olarak gönderir. login_hint Kullanıcı, tarayıcısındaki OAuth bağlantı akışını kullanarak hesap bağlama işlemini tamamlar.

Her iki koşul da doğru değilse JWT'de sağlanan bilgileri kullanarak yeni bir kullanıcı hesabı oluşturun. Yeni hesaplarda genellikle şifre ayarlanmaz. Kullanıcıların uygulamanızın platformlarında Google ile oturum açabilmesi için diğer platformlara Google ile Oturum Açma özelliğini eklemeniz önerilir. Alternatif olarak, kullanıcıya diğer platformlarda oturum açmak için şifre belirlemesini sağlamak amacıyla e-posta ile şifre kurtarma akışınızı başlatabilirsiniz.

Oluşturma işlemi tamamlandığında erişim jetonu verin ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi, HTTPS yanıtınızın gövdesinde bir JSON nesnesindeki değerleri döndürün:

{
 "token_type": "Bearer",
 "access_token": "ACCESS_TOKEN",

 "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
}

Google API İstemci Kimliğinizi alma

Hesap Bağlama kayıt işlemi sırasında Google API İstemci Kimliğinizi sağlamanız gerekecektir.

OAuth Bağlantısı adımlarını tamamlarken oluşturduğunuz projeyi kullanarak API İstemci Kimliğinizi almak için. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Google API konsolunun Kimlik bilgileri sayfasını açın.
 2. Bir Google API'leri projesi oluşturun veya seçin.

  Projenizin Web uygulaması türü için istemci kimliği yoksa bir kimlik oluşturmak için Kimlik bilgisi oluştur ve OAuth istemci kimliği'ni tıklayın. Sitenizin alanını Yetkili JavaScript kaynakları kutusuna eklediğinizden emin olun. Yerel testler veya geliştirme gerçekleştirirken Yetkili JavaScript kaynakları alanına hem http://localhost hem de http://localhost:<port_number> eklemeniz gerekir.

Uygulamanızı doğrulama

Sen kullanarak uygulanmasını doğrulamak OAuth 2.0 Bahçesi aracı.

Araçta aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Yapılandırma tıklayın OAuth 2.0 Yapılandırma penceresini açın.
 2. OAuth akış alanında, istemci tarafı seçin.
 3. OAuth Endpoints alanında, Özel'i seçin.
 4. OAuth 2.0 uç noktanızı ve Google'a atadığınız müşteri kimliğini ilgili alanlarda belirtin.
 5. Adım 1 bölümünde, herhangi bir Google kapsamları seçmeyin. Bunun yerine, bu alanı boş bırakın veya sunucunuz için geçerli bir kapsam (veya OAuth kapsamları kullanmıyorsanız rastgele bir dize) yazın. İşiniz bittiğinde, Yetkilendirme API'leri tıklayın.
 6. Aşama 2 ile Aşama 3 bölümlerde OAuth 2.0 akışı geçmesi ve istendiği gibi her aşama çalıştığını doğrulamak.

Sen kullanarak uygulanmasını doğrulamak Google Hesap Bağlama Demo aracı.

Araçta aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Oturum Google düğmesiyle tıklayın.
 2. Bağlamak istediğiniz hesabı seçin.
 3. Hizmet kimliğini girin.
 4. İsteğe bağlı olarak, erişim isteyeceğiniz bir veya daha fazla kapsam girin.
 5. Başlangıç Demo tıklayın.
 6. İstendiğinde, bağlantı isteğini kabul edip reddedebileceğinizi onaylayın.
 7. Platformunuza yönlendirildiğinizi onaylayın.