Indeks klasy

To są wszystkie klasy interfejsu API. Zobacz wszystkie pakiety interfejsów API.

G

GetGoogleIdOption

Żądanie pobrania identyfikatora Google ID użytkownika.

GetGoogleIdOption.Builder

Konstruktor: GetGoogleIdOption.

GetGoogleIdOption.Companion
GetSignInWithGoogleOption

żądanie pobrania tokena identyfikatora Google z wyraźnego przycisku „Zaloguj się przez Google”;

GetSignInWithGoogleOption.Builder

Zajęcia z budowania z GetSignInWithGoogleOption

GetSignInWithGoogleOption.Companion
GoogleIdTokenCredential

Reprezentuje token identyfikatora użytkownika Google przyznany użytkownikowi do logowania się w aplikacji.

GoogleIdTokenCredential.Builder

Konstruktor: GoogleIdTokenCredential

GoogleIdTokenCredential.Companion
GoogleIdTokenParsingException

Wyjątek, który wskazuje błąd analizy podczas konwertowania GetGoogleIdTokenOption lub GoogleIdTokenCredential.