แสดง One Tap ในหน้า AMP

หากต้องการเพิ่ม One Tap ไปยังหน้า Accelerated Mobile Pages

  1. เพิ่ม One Tap ไปยัง Iframe ระดับกลางที่โฮสต์โดยเว็บไซต์ของคุณ

  2. ฝัง iframe ระดับกลางแทนการแตะครั้งเดียวลงในหน้า AMP ผ่านคอมโพเนนต์

วางข้อมูลโค้ดต่อไปนี้ลงในหน้า AMP ที่ต้องการให้ Google One แตะเพื่อแสดง

<script async custom-element="amp-onetap-google" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-onetap-google-0.1.js"></script>
...
<amp-onetap-google
    layout="nodisplay"
    data-src = "https://example.com/onetap_iframe.html">
</amp-onetap-google>

ตั้งค่าแอตทริบิวต์ data-src เป็น URI ของ iframe ระดับกลาง