Ostrzeżenie: te dane są dostarczane zgodnie z Polityką danych użytkownika Google . Zapoznaj się z zasadami i przestrzegaj ich. Niezastosowanie się do tego może spowodować zawieszenie projektu lub zawieszenie konta.

Pierwsze logowanie i rejestracja jednym dotknięciem

Zanim dodasz do swojej aplikacji logowanie jednym dotknięciem, skonfiguruj interfejsy API Google i projekty na Androida.

Konfigurowanie projektu konsoli interfejsów API Google

 1. Otwórz projekt w konsoli interfejsu API lub utwórz projekt, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Na stronie zgody protokołu OAuth sprawdź, czy wszystkie informacje są kompletne i dokładne. W szczególności upewnij się, że zostały podane adresy URL Twojej polityki prywatności i warunków korzystania z aplikacji.
 3. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta dla aplikacji na Androida, jeśli jeszcze go nie masz. Musisz określić nazwę pakietu aplikacji i podpis SHA-1.
 4. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta aplikacji internetowej, jeśli jeszcze go nie masz. Pole Autoryzowane źródła JavaScript i Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania możesz pozostawić puste. Ten identyfikator klienta reprezentuje serwer backendu uwierzytelniania. (Tego identyfikatora klienta będziesz używać podczas wywoływania interfejsów API Google z serwera, ale będziesz go potrzebować, nawet jeśli tego nie zrobisz).

Uwzględnij zależności w projekcie Androida

 1. W pliku build.gradle na poziomie projektu uwzględnij repozytorium Maven (google()) w sekcjach buildscript i allprojects.
 2. Dodaj zależności do usług Google Play i bibliotek uwierzytelniania do pliku kompilacji modułu (na poziomie aplikacji) (zwykle app/build.gradle):

  apply plugin: 'com.android.application'
  
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0'
  }
  

Opcjonalnie: powiąż aplikację z witryną

Jeśli masz witrynę internetową, która korzysta z backendu logowania w Twojej aplikacji, utwórz i opublikuj plik z linkami do zasobów cyfrowych, aby użytkownicy korzystający z jednej platformy mogli łatwo się logować na drugiej.

Dalsze kroki

Dodaj do aplikacji proces logowania jednym dotknięciem.