คำเตือน: ข้อมูลนี้อยู่ภายใต้ นโยบายข้อมูลผู้ใช้ของ Google โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามนโยบาย หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการระงับโครงการหรือการระงับบัญชี
One Tap คือกลไกการลงชื่อเข้าใช้ข้ามแพลตฟอร์มใหม่สําหรับ Android และเว็บ โดยรองรับและปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ระบบหลายประเภท
ผู้ใช้ใหม่สามารถลงชื่อสมัครใช้ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องถูกรบกวนจากหน้าจอลงชื่อสมัครใช้ ผู้ใช้จะได้รับบัญชีที่ปลอดภัยโดยใช้โทเค็นและปกป้องด้วยรหัสผ่านด้วยแอปของคุณ ซึ่งได้รับการปกป้องโดยบัญชี Google ของผู้ใช้
ผู้ใช้ที่กลับมาสามารถลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้ ไม่ว่าจะใช้บัญชี Google หรือรหัสผ่านหรือไม่ก็ตาม