เริ่มผสานรวม Google Sign-In เข้ากับแอป Android ของคุณ

ก่อนที่จะเริ่มผสานรวม Google Sign-In ในแอปของคุณได้ คุณต้องกำหนดค่าโปรเจ็กต์คอนโซล Google API และตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android Studio ซึ่งขั้นตอนในหน้านี้จะช่วยในการดำเนินการดังกล่าว ขั้นตอนถัดไป จะอธิบายวิธีผสานรวม Google Sign-In เข้ากับแอปของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Google Sign-In สำหรับ Android มีข้อกำหนดต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้ Android 5.0 ขึ้นไปและมี Google Play Store หรือโปรแกรมจำลองที่มี AVD ซึ่งเรียกใช้แพลตฟอร์ม Google APIs ที่ใช้ Android 4.2.2 ขึ้นไปและมีบริการ Google Play เวอร์ชัน 15.0.0 ขึ้นไป
 • Android SDK เวอร์ชันล่าสุด รวมถึงคอมโพเนนต์เครื่องมือ SDK SDK มีให้ใช้งานจาก Android SDK Manager ใน Android Studio
 • โปรเจ็กต์ที่กำหนดค่าให้คอมไพล์กับ Android 5.0 (Lollipop) ขึ้นไป

คู่มือนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้ Android Studio ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการพัฒนาที่แนะนำ

เพิ่มบริการ Google Play

ในไฟล์ build.gradle ระดับบนสุดของโปรเจ็กต์ ให้ตรวจสอบว่ามีที่เก็บ Maven ของ Google รวมอยู่ด้วย ดังนี้

allprojects {
  repositories {
    google()

    // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must instead use:
    // maven {
    //   url 'https://maven.google.com'
    // }
  }
}

จากนั้นในไฟล์ build.gradle ระดับแอป ให้ประกาศว่าบริการ Google Play เป็นทรัพยากร Dependency ดังนี้

apply plugin: 'com.android.application'
  ...

  dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1'
  }

กำหนดค่าโปรเจ็กต์คอนโซล Google API

 1. เปิดโปรเจ็กต์ในคอนโซล API หรือสร้างโปรเจ็กต์หากยังไม่มี
 2. ในหน้าหน้าจอความยินยอม OAuth ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนและถูกต้อง
 3. ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้สร้างรหัสไคลเอ็นต์ประเภท Android สำหรับแอปหากยังไม่มี คุณจะต้องระบุชื่อแพ็กเกจของแอปและลายนิ้วมือใบรับรอง SHA-1 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การตรวจสอบสิทธิ์ไคลเอ็นต์

รับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 ของเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์

หากแอปตรวจสอบสิทธิ์กับเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์หรือเข้าถึง Google APIs จากเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ คุณจะต้องมีรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 ที่แสดงถึงเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์

วิธีสร้างรหัสไคลเอ็นต์สําหรับเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิดโปรเจ็กต์ในคอนโซล API

 2. สร้างรหัสไคลเอ็นต์ประเภทเว็บแอปพลิเคชันในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ จดสตริงรหัสไคลเอ็นต์ซึ่งคุณจะต้องส่งไปยังเมธอด requestIdToken หรือ requestServerAuthCode เมื่อสร้างออบเจ็กต์ GoogleSignInOptions

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อกำหนดค่าโปรเจ็กต์คอนโซล Google API และสร้างโปรเจ็กต์ Android Studio แล้ว คุณจะผสานรวม Google Sign-In เข้ากับแอปได้