หากการลงชื่อเข้าใช้ One Tap ตรงตามความต้องการของคุณ ให้พิจารณาใช้แทน One Tap มีประสบการณ์ผู้ใช้ที่อัปเดตและการปรับปรุงอื่นๆ

การผสานรวม Smart Lock สําหรับรหัสผ่านกับแอป Android ช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้แอปโดยอัตโนมัติได้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ ผู้ใช้จะบันทึกได้ทั้งข้อมูลเข้าสู่ระบบสําหรับรหัสผ่านชื่อผู้ใช้และข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการข้อมูลประจําตัวแบบรวมศูนย์

ผสานรวม Smart Lock สําหรับรหัสผ่านลงในแอปโดยใช้ Credentials API เพื่อดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบเมื่อลงชื่อเข้าใช้ ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ดึงมาได้สําเร็จเพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ หรือใช้ Credentials API เพื่อเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้ใหม่อย่างรวดเร็วโดยการกรอกแบบฟอร์มการลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อสมัครใช้บางส่วนของแอป แจ้งผู้ใช้หลังจากลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อสมัครใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติในอนาคต

ดูกรณีศึกษาของ Smart Lock สําหรับรหัสผ่านที่สําเร็จ

// Store user credentials with Auth.CredentialsApi.save()

Auth.CredentialsApi.save(mCredentialsClient, credential).setResultCallback(
  new ResultCallback() {
    @Override
    public void onResult(Status status) {
      if (status.isSuccess()) {
        // Credentials were saved
      } else {
        if (status.hasResolution()) {
          // Try to resolve the save request. This will prompt the user if
          // the credential is new.
          try {
            status.startResolutionForResult(this, RC_SAVE);
          } catch (IntentSender.SendIntentException e) {
            // Could not resolve the request
          }
        }
      }
    }
  });
// Retrieve stored credentials with Auth.CredentialsApi.request()

Auth.CredentialsApi.request(mCredentialsClient, mCredentialRequest).setResultCallback(
  new ResultCallback() {
    @Override
    public void onResult(CredentialRequestResult credentialRequestResult) {
      if (credentialRequestResult.getStatus().isSuccess()) {
        // Handle successful credential requests
      } else {
        // Handle unsuccessful and incomplete credential requests
      }
    }
  });
พร้อมผสานรวม Smart Lock สําหรับรหัสผ่านในแอป Android แล้วหรือยัง