Başlama

IMA SDK'ları, multimedya reklamları web sitelerinize ve uygulamalarınıza entegre etmenizi kolaylaştırır. IMA SDK'ları, VAST uyumlu herhangi bir reklam sunucusundan reklam isteyebilir ve uygulamalarınızda reklam oynatmayı yönetebilir. IMA istemci taraflı SDK'lar ile içeriklerin video oynatımının kontrolü sizde kalırken SDK reklam oynatma işlemini gerçekleştirir. Reklamlar, uygulamanın içerik video oynatıcısının üst kısmındaki ayrı bir video oynatıcıda oynatılır.

Bu kılavuzda, içerik ve reklamları görüntülemek için Android VideoView'u kullanarak IMA SDK'nın boş bir Android Studio projesine nasıl entegre edileceği gösterilmektedir. Tamamlanmış bir örnek entegrasyonu takip etmek için GitHub'dan BasicExample'i indirin.

IMA istemci tarafına genel bakış

IMA istemci taraflı uygulama, bu kılavuzda gösterilen dört ana SDK bileşeninden oluşur:

 • AdDisplayContainer: Reklamların oluşturulduğu bir kapsayıcı nesnesi.
 • AdsLoader: Reklam isteğinde bulunan ve reklam isteği yanıtlarından gelen etkinlikleri işleyen bir nesnedir. Uygulamanın kullanım süresi boyunca tekrar kullanılabilecek bir reklam yükleyicisi başlatmalısınız.
 • AdsRequest: Reklam isteğini tanımlayan bir nesne. Reklam istekleri, reklam boyutları gibi ek parametrelerin yanı sıra VAST reklam etiketine ilişkin URL'yi de belirtir.
 • AdsManager: Reklam isteğine verilen yanıtı içeren, reklam oynatmayı kontrol eden ve SDK tarafından tetiklenen reklam etkinliklerini dinleyen bir nesnedir.

Ön koşullar

1. Yeni Android Studio projesi oluşturma

Android Studio projenizi oluşturmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Android Studio'yu başlatın.
 2. Yeni bir Android Studio projesi başlat'ı seçin.
 3. Projenizi seçin sayfasında Etkinlik Boş şablonunu seçin.
 4. İleri'yi tıklayın.
 5. Projenizi yapılandırın sayfasında, projenize bir ad verin ve dil olarak Java'yı seçin.
 6. Son'u tıklayın.

2. IMA SDK'yı projenize ekleyin

Öncelikle, uygulama düzeyindeki build.gradle dosyasında bağımlılıklar bölümüne IMA SDK ile ilgili içe aktarmaları ekleyin. IMA SDK'nın boyutu nedeniyle, multidex'i burada uygulayın ve etkinleştirin. Bu, minSdkVersion değeri 20 veya daha düşük bir değere ayarlanmış uygulamalar için gereklidir. Ayrıca, Java sürümü uyumluluk bilgilerini belirtmek için yeni compileOptions ekleyin.

app/build.gradle
android {
  namespace 'com.google.ads.interactivemedia.v3.samples.videoplayerapp'
  compileSdkVersion 34

  compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_17
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_17
  }

  defaultConfig {
    applicationId "com.google.ads.interactivemedia.v3.samples.videoplayerapp"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 34
    multiDexEnabled true
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }

  ...
}

dependencies {
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
  implementation 'androidx.browser:browser:1.6.0'
  implementation 'androidx.media:media:1.6.0'
  implementation 'com.google.ads.interactivemedia.v3:interactivemedia:3.34.0'

  ...
}

3. IMA SDK için gerekli izinleri ekleyin

IMA SDK'nın reklam isteğinde bulunmak için ihtiyaç duyduğu kullanıcı izinlerini ekleyin.

app/src/main/AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.project name">

  <!-- Required permissions for the IMA SDK -->
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>

  ...

</manifest>

4. Uygulama düzenini güncelleme

Hem içerik hem de reklam oynatmak için uygulamanın düzenini bir VideoView içerecek şekilde güncelleyin.

app/src/main/res/layout/activity_my.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".MyActivity"
  tools:ignore="MergeRootFrame">

  <RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.4"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/videoPlayerContainer" >

    <VideoView
      android:id="@+id/videoView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent" />

    <ImageButton
      android:id="@+id/playButton"
      android:contentDescription="@string/play_description"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:src="@drawable/ic_action_play_over_video"
      android:background="@null" />

  </RelativeLayout>

  <FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.6"
    android:id="@+id/videoDescription" >

    <TextView
      android:id="@+id/playerDescription"
      android:text="@string/app_name"
      android:textAlignment="center"
      android:gravity="center_horizontal"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:textSize="@dimen/font_size" />

  </FrameLayout>

</LinearLayout>

5. IMA'yı ana etkinliğe aktarın

IMA SDK'sı için içe aktarma ifadelerini ekleyin. Ardından, MyActivity sınıfını güncelleyerek AppCompatActivity öğesini genişletin. AppCompatActivity sınıfı, eski Android cihazlarda yeni platform özelliklerinin desteklenmesine olanak tanır. Ardından, uygulamada kullanılacak bir dizi özel değişken ekleyin.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java

import android.content.Context;
import android.media.AudioManager;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdDisplayContainer;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdErrorEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsLoader;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsManager;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsManagerLoadedEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsRenderingSettings;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsRequest;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.ImaSdkFactory;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.ImaSdkSettings;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoProgressUpdate;
import java.util.Arrays;

...

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 private static final String LOGTAG = "IMABasicSample";
 private static final String SAMPLE_VIDEO_URL =
   "https://storage.googleapis.com/gvabox/media/samples/stock.mp4";

 /**
  * IMA sample tag for a single skippable inline video ad. See more IMA sample tags at
  * https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/html5/client-side/tags
  */
 private static final String SAMPLE_VAST_TAG_URL =
   "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21775744923/external/"
     + "single_preroll_skippable&sz=640x480&ciu_szs=300x250%2C728x90&gdfp_req=1&output=vast"
     + "&unviewed_position_start=1&env=vp&impl=s&correlator=";

 // Factory class for creating SDK objects.
 private ImaSdkFactory sdkFactory;

 // The AdsLoader instance exposes the requestAds method.
 private AdsLoader adsLoader;

 // AdsManager exposes methods to control ad playback and listen to ad events.
 private AdsManager adsManager;

 // The saved content position, used to resumed content following an ad break.
 private int savedPosition = 0;

 // This sample uses a VideoView for content and ad playback. For production
 // apps, Android's Exoplayer offers a more fully featured player compared to
 // the VideoView.
 private VideoView videoPlayer;
 private MediaController mediaController;
 private View playButton;
 private VideoAdPlayerAdapter videoAdPlayerAdapter;

}

6. VideoAdPlayerAdapter sınıfını oluşturma

VideoView ile bir VideoAdPlayerAdapter sınıfı oluşturun ve bunu IMA'nın VideoAdPlayer arayüzüne uyarlayın. Bu sınıf, içerik ve reklam oynatmayı ele alacak ve IMA SDK tarafından kullanılmak üzere bir video oynatıcının uygulaması gereken bir dizi yöntemi içerecektir.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.util.Log;
import android.widget.VideoView;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdPodInfo;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.AdMediaInfo;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoAdPlayer;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoProgressUpdate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 private static final String LOGTAG = "IMABasicSample";
 private static final long POLLING_TIME_MS = 250;
 private static final long INITIAL_DELAY_MS = 250;
 private final VideoView videoPlayer;
 private final AudioManager audioManager;
 private final List<VideoAdPlayerCallback> videoAdPlayerCallbacks = new ArrayList<>();
 private Timer timer;
 private int adDuration;

 // The saved ad position, used to resumed ad playback following an ad click-through.
 private int savedAdPosition;
 private AdMediaInfo loadedAdMediaInfo;

 public VideoAdPlayerAdapter(VideoView videoPlayer, AudioManager audioManager) {
  this.videoPlayer = videoPlayer;
  this.videoPlayer.setOnCompletionListener(
    (MediaPlayer mediaPlayer) -> notifyImaOnContentCompleted());
  this.audioManager = audioManager;
 }
}

7. VideoAdPlayer yöntemlerini geçersiz kıl

Şu VideoAdPlayer yöntemleri geçersiz kılın:

playAd() yöntemi, içeriği veya reklam URL'sini ayarlar ve bir işleyiciyi, medya yüklendikten sonra oynatmayı başlatacak şekilde ayarlar.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 ...

 @Override
 public void addCallback(VideoAdPlayerCallback videoAdPlayerCallback) {
  videoAdPlayerCallbacks.add(videoAdPlayerCallback);
 }

 @Override
 public void loadAd(AdMediaInfo adMediaInfo, AdPodInfo adPodInfo) {
  // This simple ad loading logic works because preloading is disabled. To support
  // preloading ads your app must maintain state for the currently playing ad
  // while handling upcoming ad downloading and buffering at the same time.
  // See the IMA Android preloading guide for more info:
  // https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/android/client-side/preload
  loadedAdMediaInfo = adMediaInfo;
 }

 @Override
 public void pauseAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  Log.i(LOGTAG, "pauseAd");
  savedAdPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  stopAdTracking();
 }

 @Override
 public void playAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  videoPlayer.setVideoURI(Uri.parse(adMediaInfo.getUrl()));

  videoPlayer.setOnPreparedListener(
    mediaPlayer -> {
     adDuration = mediaPlayer.getDuration();
     if (savedAdPosition > 0) {
      mediaPlayer.seekTo(savedAdPosition);
     }
     mediaPlayer.start();
     startAdTracking();
    });
  videoPlayer.setOnErrorListener(
    (mediaPlayer, errorType, extra) -> notifyImaSdkAboutAdError(errorType));
  videoPlayer.setOnCompletionListener(
    mediaPlayer -> {
     savedAdPosition = 0;
     notifyImaSdkAboutAdEnded();
    });
 }

 @Override
 public void release() {
  // any clean up that needs to be done.
 }

 @Override
 public void removeCallback(VideoAdPlayerCallback videoAdPlayerCallback) {
  videoAdPlayerCallbacks.remove(videoAdPlayerCallback);
 }

 @Override
 public void stopAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  Log.i(LOGTAG, "stopAd");
  stopAdTracking();
 }

 /** Returns current volume as a percent of max volume. */
 @Override
 public int getVolume() {
  return audioManager.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC)
    / audioManager.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 }

8. Reklam izlemeyi ayarlama

Reklam etkinliklerinin kaydedilmesi için VideoAdPlayerCallback.onAdProgress içerik ve reklam ilerleme durumu olarak çağrılmalıdır. Bunu desteklemek için belirli bir aralıkta onAdProgress() numaralı telefonu arayacak bir zamanlayıcı ayarlayın.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 ...

 private void startAdTracking() {
  Log.i(LOGTAG, "startAdTracking");
  if (timer != null) {
   return;
  }
  timer = new Timer();
  TimerTask updateTimerTask =
    new TimerTask() {
     @Override
     public void run() {
      VideoProgressUpdate progressUpdate = getAdProgress();
      notifyImaSdkAboutAdProgress(progressUpdate);
     }
    };
  timer.schedule(updateTimerTask, POLLING_TIME_MS, INITIAL_DELAY_MS);
 }

 private void notifyImaSdkAboutAdEnded() {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdEnded");
  savedAdPosition = 0;
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onEnded(loadedAdMediaInfo);
  }
 }

 private void notifyImaSdkAboutAdProgress(VideoProgressUpdate adProgress) {
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onAdProgress(loadedAdMediaInfo, adProgress);
  }
 }

 /**
  * @param errorType Media player's error type as defined at
  *   https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/media/java/android/media/MediaPlayer.java;l=4335
  * @return True to stop the current ad playback.
  */
 private boolean notifyImaSdkAboutAdError(int errorType) {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError");

  switch (errorType) {
   case MediaPlayer.MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED:
    Log.e(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError: MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED");
    break;
   case MediaPlayer.MEDIA_ERROR_TIMED_OUT:
    Log.e(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError: MEDIA_ERROR_TIMED_OUT");
    break;
   default:
    break;
  }
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onError(loadedAdMediaInfo);
  }
  return true;
 }

 public void notifyImaOnContentCompleted() {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaOnContentCompleted");
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onContentComplete();
  }
 }

 private void stopAdTracking() {
  Log.i(LOGTAG, "stopAdTracking");
  if (timer != null) {
   timer.cancel();
   timer = null;
  }
 }

 @Override
 public VideoProgressUpdate getAdProgress() {
  long adPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  return new VideoProgressUpdate(adPosition, adDuration);
 }
}

9. onCreate yönteminde IMA'yı başlatın

IMA'yı başlatmak için onCreate yönteminin üzerine yazın ve gerekli değişken atamalarını ekleyin. Bu adımda aşağıdakileri oluşturun:

 • ImaSdkSettings
 • AdsLoader

Bu adımla birlikte, bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde oluşturacağınız bir VideoAdPlayerAdapter sınıfı da oluşturulur.

Son olarak, oynat düğmesini reklam isteğinde bulunacak şekilde ayarlayın, ardından tıklandığında gizleyin.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java

...

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private VideoView videoPlayer;
 private MediaController mediaController;
 private View playButton;
 private VideoAdPlayerAdapter videoAdPlayerAdapter;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_my);

  // Create the UI for controlling the video view.
  mediaController = new MediaController(this);
  videoPlayer = findViewById(R.id.videoView);
  mediaController.setAnchorView(videoPlayer);
  videoPlayer.setMediaController(mediaController);

  // Create an ad display container that uses a ViewGroup to listen to taps.
  ViewGroup videoPlayerContainer = findViewById(R.id.videoPlayerContainer);
  AudioManager audioManager = (AudioManager) getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
  videoAdPlayerAdapter = new VideoAdPlayerAdapter(videoPlayer, audioManager);

  sdkFactory = ImaSdkFactory.getInstance();

  AdDisplayContainer adDisplayContainer =
    ImaSdkFactory.createAdDisplayContainer(videoPlayerContainer, videoAdPlayerAdapter);

  // Create an AdsLoader.
  ImaSdkSettings settings = sdkFactory.createImaSdkSettings();
  adsLoader = sdkFactory.createAdsLoader(this, settings, adDisplayContainer);

  // When the play button is clicked, request ads and hide the button.
  playButton = findViewById(R.id.playButton);
  playButton.setOnClickListener(
    view -> {
     videoPlayer.setVideoPath(SAMPLE_VIDEO_URL);
     requestAds(SAMPLE_VAST_TAG_URL);
     view.setVisibility(View.GONE);
    });
 }

}

10. AdsLoader işleyicileri ekleme

addAdErrorListener ve addAdsLoadedListener için işleyiciler ekleyin. AdsLoadedListener sayfasında AdsManager öğesini oluşturun ve AdsManager hata işleyicisini ayarlayın.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

 ...

  // Create an AdsLoader.
  ImaSdkSettings settings = sdkFactory.createImaSdkSettings();
  adsLoader = sdkFactory.createAdsLoader(this, settings, adDisplayContainer);

  // Add listeners for when ads are loaded and for errors.
  adsLoader.addAdErrorListener(
    new AdErrorEvent.AdErrorListener() {
     /** An event raised when there is an error loading or playing ads. */
     @Override
     public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
      Log.i(LOGTAG, "Ad Error: " + adErrorEvent.getError().getMessage());
      resumeContent();
     }
    });
  adsLoader.addAdsLoadedListener(
    new AdsLoader.AdsLoadedListener() {
     @Override
     public void onAdsManagerLoaded(AdsManagerLoadedEvent adsManagerLoadedEvent) {
      // Ads were successfully loaded, so get the AdsManager instance. AdsManager has
      // events for ad playback and errors.
      adsManager = adsManagerLoadedEvent.getAdsManager();

      // Attach event and error event listeners.
      adsManager.addAdErrorListener(
        new AdErrorEvent.AdErrorListener() {
         /** An event raised when there is an error loading or playing ads. */
         @Override
         public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
          Log.e(LOGTAG, "Ad Error: " + adErrorEvent.getError().getMessage());
          String universalAdIds =
            Arrays.toString(adsManager.getCurrentAd().getUniversalAdIds());
          Log.i(
            LOGTAG,
            "Discarding the current ad break with universal "
              + "ad Ids: "
              + universalAdIds);
          adsManager.discardAdBreak();
         }
        });
     }
    });

11. IMA reklam etkinliklerini işleme

AdsManager.addAdEventListener ile IMA reklam etkinliklerini dinleyin. Bir Switch ifadesi kullanarak aşağıdaki IMA etkinlikleri için işlemleri ayarlayın:

Kod snippet'i, etkinliklerin nasıl kullanılacağıyla ilgili daha fazla bilgi içeren yorumlar içerir. Etkinlikler oluşturulduktan sonra AdsManager.init() yöntemini çağırabilirsiniz.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
    adsLoader.addAdsLoadedListener(
    new AdsLoader.AdsLoadedListener() {
     @Override
     public void onAdsManagerLoaded(AdsManagerLoadedEvent adsManagerLoadedEvent) {

      ...

      adsManager.addAdEventListener(
        new AdEvent.AdEventListener() {
         /** Responds to AdEvents. */
         @Override
         public void onAdEvent(AdEvent adEvent) {
          if (adEvent.getType() != AdEvent.AdEventType.AD_PROGRESS) {
           Log.i(LOGTAG, "Event: " + adEvent.getType());
          }
          // These are the suggested event types to handle. For full list of
          // all ad event types, see AdEvent.AdEventType documentation.
          switch (adEvent.getType()) {
           case LOADED:
            // AdEventType.LOADED is fired when ads are ready to play.

            // This sample app uses the sample tag
            // single_preroll_skippable_ad_tag_url that requires calling
            // AdsManager.start() to start ad playback.
            // If you use a different ad tag URL that returns a VMAP or
            // an ad rules playlist, the adsManager.init() function will
            // trigger ad playback automatically and the IMA SDK will
            // ignore the adsManager.start().
            // It is safe to always call adsManager.start() in the
            // LOADED event.
            adsManager.start();
            break;
           case CONTENT_PAUSE_REQUESTED:
            // AdEventType.CONTENT_PAUSE_REQUESTED is fired when you
            // should pause your content and start playing an ad.
            pauseContentForAds();
            break;
           case CONTENT_RESUME_REQUESTED:
            // AdEventType.CONTENT_RESUME_REQUESTED is fired when the ad
            // you should play your content.
            resumeContent();
            break;
           case ALL_ADS_COMPLETED:
            // Calling adsManager.destroy() triggers the function
            // VideoAdPlayer.release().
            adsManager.destroy();
            adsManager = null;
            break;
           case CLICKED:
            // When the user clicks on the Learn More button, the IMA SDK fires
            // this event, pauses the ad, and opens the ad's click-through URL.
            // When the user returns to the app, the IMA SDK calls the
            // VideoAdPlayer.playAd() function automatically.
            break;
           default:
            break;
          }
         }
        });
      AdsRenderingSettings adsRenderingSettings =
        ImaSdkFactory.getInstance().createAdsRenderingSettings();
      adsManager.init(adsRenderingSettings);
     }

12. Reklamlar ve içerikler arasında geçiş yapma

Bu bölümde, önceki adımlarda başvurulan pauseContentForAds ve resumeContent yöntemlerini oluşturun. Bu yöntemlerde, oynatıcı hem içerik hem de reklam oynatmak için yeniden kullanılır. Reklam arasından sonra oynatmayı devam ettirmek için içerik konumunu takip etmeniz gerekir.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
/** Main activity. */
public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private void pauseContentForAds() {
  Log.i(LOGTAG, "pauseContentForAds");
  savedPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  videoPlayer.stopPlayback();
  // Hide the buttons and seek bar controlling the video view.
  videoPlayer.setMediaController(null);
 }

 private void resumeContent() {
  Log.i(LOGTAG, "resumeContent");

  // Show the buttons and seek bar controlling the video view.
  videoPlayer.setVideoPath(SAMPLE_VIDEO_URL);
  videoPlayer.setMediaController(mediaController);
  videoPlayer.setOnPreparedListener(
    mediaPlayer -> {
     if (savedPosition > 0) {
      mediaPlayer.seekTo(savedPosition);
     }
     mediaPlayer.start();
    });
  videoPlayer.setOnCompletionListener(
    mediaPlayer -> videoAdPlayerAdapter.notifyImaOnContentCompleted());
 }
}

13. Reklam isteğinde bulun

Şimdi requestAds yöntemini ekleyerek bir AdsRequest oluşturun ve bunu kullanarak AdsLoader.requestAds() çağırın.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
/** Main activity. */
public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private void requestAds(String adTagUrl) {
  // Create the ads request.
  AdsRequest request = sdkFactory.createAdsRequest();
  request.setAdTagUrl(adTagUrl);
  request.setContentProgressProvider(
    () -> {
     if (videoPlayer.getDuration() <= 0) {
      return VideoProgressUpdate.VIDEO_TIME_NOT_READY;
     }
     return new VideoProgressUpdate(
       videoPlayer.getCurrentPosition(), videoPlayer.getDuration());
    });

  // Request the ad. After the ad is loaded, onAdsManagerLoaded() will be called.
  adsLoader.requestAds(request);
 }
}

İşte bu kadar. Artık IMA SDK ile reklam istiyor ve gösteriyorsunuz. Ek SDK özellikleri hakkında bilgi edinmek için diğer kılavuzlara veya GitHub'daki örnekleri inceleyin.