Quảng cáo trên phương tiện truyền thông tương tác (IMA) là một bộ SDK giúp bạn dễ dàng tích hợp quảng cáo đa phương tiện vào các trang web và ứng dụng của mình. SDK IMA có thể yêu cầu quảng cáo trên mọi máy chủ quảng cáo tuân thủ VAST, đồng thời quản lý việc phát quảng cáo trong ứng dụng của bạn. IMA cũng có thể hiển thị quảng cáo đồng hành, báo cáo chỉ số cho máy chủ quảng cáo và kết hợp các tín hiệu mua chính, chẳng hạn như khả năng xem, Chế độ xem đang kích hoạt, IDFA/ADID và nhắm mục tiêu theo nội dung.

Có hai cách để triển khai SDK IMA: phía máy khách, kết hợp quảng cáo và video nội dung trong ứng dụng, và chèn quảng cáo động (DAI), kết hợp quảng cáo và video nội dung trên máy chủ Ad Manager, rồi trả về một luồng video duy nhất để phát lại ứng dụng.

Với SDK phía máy khách IMA, bạn duy trì quyền kiểm soát phát lại video nội dung trong khi SDK xử lý phát lại quảng cáo. Quảng cáo phát trong một trình phát video riêng ở phía trên trình phát video nội dung của ứng dụng.

Tính năng

Để biết thêm thông tin về các tính năng mà phía máy khách IMA hỗ trợ cho từng nền tảng, hãy tham khảo Hỗ trợ và khả năng tương thích.

Với IMA DAI SDK, ứng dụng đưa ra yêu cầu luồng cho quảng cáo và video nội dung—VOD hoặc nội dung trực tiếp. Sau đó, SDK trả về luồng video kết hợp để bạn không phải quản lý việc chuyển đổi giữa quảng cáo và video nội dung trong ứng dụng của mình.

Tính năng

  • Cung cấp trải nghiệm xem liền mạch, giống như truyền phát.
  • Có thể gửi yêu cầu quảng cáo tới các mạng Google Ad Manager, Ad Exchange cho video, AdSense cho videoAdSense cho trò chơi, cũng như máy chủ quảng cáo bên thứ ba. Các luồng được kết hợp trên máy chủ của Ad Manager, bất kể quảng cáo được lưu trữ trên mạng nào.
Ngoài việc sử dụng SDK IMA với nền tảng gốc, bạn cũng có thể tích hợp IMA với các nền tảng và thiết bị khác bằng cách sử dụng SDK gốc để phát triển ứng dụng cho các nền tảng tương thích.