Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Hệ thống đề xuất! Chúng tôi đã thiết kế khoá học này để mở rộng kiến thức về hệ thống đề xuất và giải thích các mô hình khác nhau dùng trong đề xuất, bao gồm cả cấu trúc ma trận và mạng nơron sâu.

Điều kiện tiên quyết

Khoá học này giả định rằng bạn có:

  • Bạn đã hoàn thành Khoá học máy học trực tiếp hoặc tự học hoặc có kiến thức tương đương.
  • Quen thuộc với đại số tuyến tính (tích trong, tích ma trận).
  • Có ít nhất một chút kinh nghiệm lập trình bằng TensorFlowpandas.

Chúc bạn học tập vui vẻ!