Attributes

Cechy produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116.

Zapis JSON
{
 "gtin": [
  string
 ],
 "mpn": string,
 "title": string,
 "brand": string,
 "productName": string,
 "productLine": string,
 "productType": [
  string
 ],
 "description": string,
 "featureDescription": [
  {
   object (FeatureDescription)
  }
 ],
 "imageLink": {
  object (Image)
 },
 "additionalImageLink": [
  {
   object (Image)
  }
 ],
 "videoLink": [
  string
 ],
 "productPageUrl": string,
 "disclosureDate": string,
 "releaseDate": string,
 "suggestedRetailPrice": {
  object (Price)
 },
 "productDetail": [
  {
   object (ProductDetail)
  }
 ],
 "itemGroupId": string,
 "scent": string,
 "flavor": string,
 "format": string,
 "capacity": {
  object (Capacity)
 },
 "gender": string,
 "ageGroup": string,
 "size": string,
 "sizeType": [
  string
 ],
 "sizeSystem": string,
 "color": string,
 "theme": string,
 "pattern": string,
 "material": string,
 "count": {
  object (Count)
 },
 "targetClientId": string,
 "excludedDestination": [
  string
 ],
 "includedDestination": [
  string
 ],
 "productHighlight": [
  string
 ],
 "richProductContent": [
  string
 ],
 "nutrition": {
  object (Nutrition)
 },
 "grocery": {
  object (Grocery)
 },
 "virtualModelLink": string,
 "certification": [
  {
   object (Certification)
  }
 ]
}
Pola
gtin[]

string

Globalny numer jednostki handlowej (GTIN) produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#gtin.

mpn

string

Numer katalogowy produktu (Manufacturer Part Number, MPN). Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#mpn.

title

string

Tytuł produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#title.

brand

string

Marka produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#brand.

productName

string

Nazwa kanoniczna produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productname.

productLine

string

Nazwa grupy produktów powiązanych z produktem. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productline.

productType[]

string

Typ lub kategoria produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#producttype.

description

string

Opis produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#description.

featureDescription[]

object (FeatureDescription)

Szczegółowy opis produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#featuredesc.

productPageUrl

string

Adres URL strony z informacjami o produkcie. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productpage.

disclosureDate

string

Data ujawnienia produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#disclosure.

releaseDate

string

Data premiery produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#release.

suggestedRetailPrice

object (Price)

Sugerowana cena detaliczna (MSRP) produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#price.

productDetail[]

object (ProductDetail)

Szczegóły produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productdetail.

itemGroupId

string

Identyfikator grupy produktów. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#itemgroupid.

scent

string

Zapach produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#scent.

flavor

string

Smak produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#flavor.

format

string

Format produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#format.

capacity

object (Capacity)

Pojemność produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#capacity.

gender

string

Docelowa płeć produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#gender.

ageGroup

string

Docelowa grupa wiekowa produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#agegroup.

size

string

Rozmiar produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#size.

sizeType[]

string

Rodzaj rozmiaru produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#sizetype.

sizeSystem

string

Tabela rozmiarów produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#sizesystem.

color

string

Kolor produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#color.

theme

string

Motyw produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#theme.

pattern

string

Wzór produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#pattern.

material

string

Materiał, z jakiego wykonano produkt. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#material.

count

object (Count)

Liczba produktów. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#count.

targetClientId

string

Identyfikator klienta docelowego. Powinien być używany tylko na kontach dostawców danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/10857344.

excludedDestination[]

string

Lista wykluczonych miejsc docelowych, np. „ClientExport”, „ClientShoppingCatalog” lub „PartnerShoppingCatalog”. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/7443550.

includedDestination[]

string

Lista uwzględnionych miejsc docelowych, np. „ClientExport”, „ClientShoppingCatalog” lub „PartnerShoppingCatalog”. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/7443550.

productHighlight[]

string

Informacje o produkcie. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/10066942.

richProductContent[]

string

Szczegółowe treści dotyczące produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/9389865.

nutrition

object (Nutrition)

Atrybuty odżywcze. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/12098458#food-servings.

grocery

object (Grocery)

Atrybuty produktów spożywczych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/12098458#grocery.

certification[]

object (Certification)

Opcjonalnie. Lista certyfikatów, do których zgłoszono roszczenie w związku z tą usługą.

FeatureDescription

Opis cech produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#featuredesc.

Zapis JSON
{
 "headline": string,
 "text": string,
 "image": {
  object (Image)
 }
}
Pola
headline

string

Krótki opis funkcji.

text

string

Szczegółowy opis funkcji.

image

object (Image)

Opcjonalny obraz opisujący obiekt.

Obraz

Obraz.

Zapis JSON
{
 "type": enum (Type),
 "status": enum (Status),
 "imageUrl": string
}
Pola
type

enum (Type)

Typ zdjęcia (np. zeskanowany lub przesłany).

Uwaga: to pole jest używane tylko w odpowiedziach. Każda wartość określona w żądaniu jest ignorowana.

status

enum (Status)

Stan obrazu.

Uwaga: to pole jest używane tylko w odpowiedziach. Każda wartość określona w żądaniu jest ignorowana.

imageUrl

string

Adres URL obrazu. W przypadku zindeksowanych zdjęć jest to podany adres URL. W przypadku przesłanych obrazów jest to adres URL wyświetlania pochodzący od Google, o ile zostało ono przetworzone.

Typ

Typ obrazu, np. przeskanowany lub przesłany.

Wartości w polu enum
TYPE_UNSPECIFIED Typ nie jest określony. Nie należy używać.
CRAWLED Zdjęcie zostało zindeksowane z podanego adresu URL.
UPLOADED Obraz został przesłany.

Stan

Stan obrazu.

Wartości w polu enum
STATUS_UNSPECIFIED Stan obrazu jest nieokreślony. Nie należy używać.
PENDING_PROCESSING Obraz został przesłany i jest przetwarzany.
PENDING_CRAWL Indeksowanie zdjęcia nadal oczekuje na zindeksowanie.
OK Zdjęcie zostało przetworzone i spełnia wymagania.
ROBOTED Adres URL zdjęcia jest chroniony przez plik robots.txt i nie można go zindeksować.
XROBOTED Adres URL obrazu jest chroniony przez X-Robots-Tag i nie można go zindeksować.
CRAWL_ERROR Podczas indeksowania obrazu wystąpił błąd.
PROCESSING_ERROR Nie można przetworzyć obrazu.
DECODING_ERROR Nie można zdekodować obrazu.
TOO_BIG Obraz jest za duży.
CRAWL_SKIPPED Zdjęcie zostało zastąpione ręcznie i nie będzie indeksowane.
HOSTLOADED Indeksowanie obrazu zostało przełożone, aby uniknąć przeciążenia hosta.
HTTP_404 Adres URL obrazu zwrócił błąd „404 – nie znaleziono”.

Cena

cenę.

Zapis JSON
{
 "amount": string,
 "currency": string
}
Pola
amount

string

Wartość liczbowa ceny.

currency

string

Waluta, w której podana jest cena.

ProductDetail

Szczegóły produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productdetail.

Zapis JSON
{
 "sectionName": string,
 "attributeName": string,
 "attributeValue": string
}
Pola
sectionName

string

Krótka nazwa sekcji, której można użyć ponownie w wielu szczegółach produktu.

attributeName

string

Nazwa atrybutu.

attributeValue

string

Wartość atrybutu.

Rozmiar

Pojemność produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#capacity.

Zapis JSON
{
 "value": string,
 "unit": string
}
Pola
value

string (int64 format)

Wartość liczbowa pojemności.

unit

string

Jednostka pojemności, tj. MB, GB lub TB.

Liczba

Liczba produktów w jednym opakowaniu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#count.

Zapis JSON
{
 "value": string,
 "unit": string
}
Pola
value

string (int64 format)

Wartość liczbowa liczby produktów w pakiecie.

unit

string

Jednostka, w której liczone są te produkty.

Odżywianie

Zapis JSON
{
 "servingSizeDescription": string,
 "servingsPerContainer": string,
 "servingSizeMeasure": {
  object (FloatUnit)
 },
 "preparedSizeDescription": string,
 "nutritionFactMeasure": string,
 "energy": {
  object (FloatUnit)
 },
 "energyFromFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "totalFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "totalFatDailyPercentage": number,
 "saturatedFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "saturatedFatDailyPercentage": number,
 "monounsaturatedFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "polyunsaturatedFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "transFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "transFatDailyPercentage": number,
 "cholesterol": {
  object (FloatUnit)
 },
 "cholesterolDailyPercentage": number,
 "sodium": {
  object (FloatUnit)
 },
 "sodiumDailyPercentage": number,
 "totalCarbohydrate": {
  object (FloatUnit)
 },
 "totalCarbohydrateDailyPercentage": number,
 "dietaryFiber": {
  object (FloatUnit)
 },
 "dietaryFiberDailyPercentage": number,
 "totalSugars": {
  object (FloatUnit)
 },
 "totalSugarsDailyPercentage": number,
 "addedSugars": {
  object (FloatUnit)
 },
 "addedSugarsDailyPercentage": number,
 "protein": {
  object (FloatUnit)
 },
 "proteinDailyPercentage": number,
 "polyols": {
  object (FloatUnit)
 },
 "starch": {
  object (FloatUnit)
 },
 "vitaminD": {
  object (FloatUnit)
 },
 "vitaminDDailyPercentage": number,
 "calcium": {
  object (FloatUnit)
 },
 "calciumDailyPercentage": number,
 "iron": {
  object (FloatUnit)
 },
 "ironDailyPercentage": number,
 "potassium": {
  object (FloatUnit)
 },
 "potassiumDailyPercentage": number,
 "folateMcgDfe": number,
 "folateDailyPercentage": number,
 "folateFolicAcid": {
  object (FloatUnit)
 },
 "voluntaryNutritionFact": [
  {
   object (VoluntaryNutritionFact)
  }
 ]
}
Pola
servingSizeDescription

string

Wielkość porcji. Opis porcji.

servingsPerContainer

string

Liczba wyświetleń na kontener.

servingSizeMeasure

object (FloatUnit)

Miara wielkości porcji.

preparedSizeDescription

string

Przygotowano opis rozmiaru.

nutritionFactMeasure

string

Wskaźnik żywienia.

energy

object (FloatUnit)

Obowiązkowe fakty na temat żywienia. Energia.

energyFromFat

object (FloatUnit)

Energia z tłuszczu.

totalFat

object (FloatUnit)

Wszystkie tłuszcze.

totalFatDailyPercentage

number

Łączny procent dziennej tkanki tłuszczowej.

saturatedFat

object (FloatUnit)

Tłuszcze nasycone.

saturatedFatDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki tłuszczy nasyconych.

monounsaturatedFat

object (FloatUnit)

Tłuszcze jednonienasycone.

polyunsaturatedFat

object (FloatUnit)

Tłuszcze wielonienasycone.

transFat

object (FloatUnit)

Tłuszcze trans.

transFatDailyPercentage

number

Dzienna wartość procentowa tłuszczów trans.

cholesterol

object (FloatUnit)

Cholesterol.

cholesterolDailyPercentage

number

Procent dziennego cholesterolu.

sodium

object (FloatUnit)

Sód.

sodiumDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki sodu.

totalCarbohydrate

object (FloatUnit)

Łączna zawartość węglowodanów.

totalCarbohydrateDailyPercentage

number

Łączny procent dziennej dawki węglowodanów.

dietaryFiber

object (FloatUnit)

Błonnik pokarmowy.

dietaryFiberDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki błonnika.

totalSugars

object (FloatUnit)

Wszystkie cukry.

totalSugarsDailyPercentage

number

Łączny procent dziennej stężenia cukrów.

addedSugars

object (FloatUnit)

Cukry dodane.

addedSugarsDailyPercentage

number

Dzienna wartość procentowa cukru.

protein

object (FloatUnit)

Białko.

proteinDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki białka.

polyols

object (FloatUnit)

Poliole.

starch

object (FloatUnit)

Skrobia.

vitaminD

object (FloatUnit)

Witamina D.

vitaminDDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki witaminy D.

calcium

object (FloatUnit)

Wapń.

calciumDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki wapnia.

iron

object (FloatUnit)

Żelazo.

ironDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki żelaza.

potassium

object (FloatUnit)

Potas.

potassiumDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki potasu.

folateMcgDfe

number

Równoważnik folianu w mcg DFE.

folateDailyPercentage

number

Procent dziennej dawki folianu.

folateFolicAcid

object (FloatUnit)

Folian, kwas foliowy.

voluntaryNutritionFact[]

object (VoluntaryNutritionFact)

Dobrowolna informacja o odżywianiu.

FloatUnit

Kombinacja liczby zmiennoprzecinkowej i jednostki.

Zapis JSON
{
 "amount": number,
 "unit": string
}
Pola
amount

number

kwotę.

unit

string

.

VoluntaryNutritionFact

Dobrowolne fakty na temat żywienia.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "value": {
  object (FloatUnit)
 },
 "dailyPercentage": number
}
Pola
name

string

Nazwa.

value

object (FloatUnit)

konw.

dailyPercentage

number

Dzienny procent.

Sklep spożywczy

Zapis JSON
{
 "ingredients": string,
 "activeIngredients": string,
 "allergens": string,
 "directions": string,
 "storageInstructions": string,
 "indications": string,
 "nutritionClaim": [
  string
 ],
 "derivedNutritionClaim": [
  string
 ],
 "alcoholByVolume": number
}
Pola
ingredients

string

Składniki.

activeIngredients

string

Składniki aktywne.

allergens

string

Alergie.

directions

string

Wyznacz trasę.

storageInstructions

string

Instrukcje przechowywania.

indications

string

Wskazania.

nutritionClaim[]

string

Oświadczenie dotyczące żywienia.

derivedNutritionClaim[]

string

Oświadczenie dotyczące pochodnej wartości odżywczej.

alcoholByVolume

number

Objętość alkoholu.

Certyfikat

Opis certyfikatu.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "authority": string,
 "code": string
}
Pola
name

string

Wymagane. Nazwa certyfikatu.

authority

string

Wymagane. Nazwa organu wydającego certyfikat.

code

string

Wymagane. Unikalny kod identyfikujący certyfikat.