Attributes

Ürünün özellikleri. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116 adresine bakın.

JSON gösterimi
{
 "gtin": [
  string
 ],
 "mpn": string,
 "title": string,
 "brand": string,
 "productName": string,
 "productLine": string,
 "productType": [
  string
 ],
 "description": string,
 "featureDescription": [
  {
   object (FeatureDescription)
  }
 ],
 "imageLink": {
  object (Image)
 },
 "additionalImageLink": [
  {
   object (Image)
  }
 ],
 "videoLink": [
  string
 ],
 "productPageUrl": string,
 "disclosureDate": string,
 "releaseDate": string,
 "suggestedRetailPrice": {
  object (Price)
 },
 "productDetail": [
  {
   object (ProductDetail)
  }
 ],
 "itemGroupId": string,
 "scent": string,
 "flavor": string,
 "format": string,
 "capacity": {
  object (Capacity)
 },
 "gender": string,
 "ageGroup": string,
 "size": string,
 "sizeType": [
  string
 ],
 "sizeSystem": string,
 "color": string,
 "theme": string,
 "pattern": string,
 "material": string,
 "count": {
  object (Count)
 },
 "targetClientId": string,
 "excludedDestination": [
  string
 ],
 "includedDestination": [
  string
 ],
 "productHighlight": [
  string
 ],
 "richProductContent": [
  string
 ],
 "nutrition": {
  object (Nutrition)
 },
 "grocery": {
  object (Grocery)
 },
 "virtualModelLink": string,
 "certification": [
  {
   object (Certification)
  }
 ]
}
Alanlar
gtin[]

string

Ürünün Global Ticari Öğe Numarası (GTIN). Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#gtin adresine bakın.

mpn

string

Ürünün Üretici Parça Numarası (MPN). Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#mpn adresine bakın.

title

string

Ürünün başlığı. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#title sayfasına bakın.

brand

string

Ürünün marka adı. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#brand sayfasına bakın.

productName

string

Ürünün standart adı. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productname adresine bakın.

productLine

string

Ürünle ilgili ürün grubunun adı. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productline adresine bakın.

productType[]

string

Ürünün türü veya kategorisi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#producttype adresine bakın.

description

string

Ürünün açıklaması. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#description adresine bakın.

featureDescription[]

object (FeatureDescription)

Ürünün zengin biçimli açıklaması. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#featuredesc adresini inceleyin.

productPageUrl

string

Ürünün ayrıntı sayfasının URL'si. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productpage adresine bakın.

disclosureDate

string

Ürünün bilgilendirme tarihi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#disclosure adresine göz atın.

releaseDate

string

Ürünün yayın tarihi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#release adresine bakın.

suggestedRetailPrice

object (Price)

Ürünün önerilen perakende fiyatı (T.E.S.F.). Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#price adresine göz atın.

productDetail[]

object (ProductDetail)

Ürünün ayrıntıları. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productdetail sayfasına bakın.

itemGroupId

string

Ürünün öğe grubu kimliği. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#itemgroupid adresine bakın.

scent

string

Ürünün kokusu. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#scent adresine bakın.

flavor

string

Ürünün aroması. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#flavor sayfasına göz atın.

format

string

Ürünün biçimi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#format adresine bakın.

capacity

object (Capacity)

Ürünün kapasitesi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#capacity adresine bakın.

gender

string

Ürünün hedef cinsiyeti. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#gender adresine bakın.

ageGroup

string

Ürünün hedef yaş grubu. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#agegroup adresine bakın.

size

string

Ürünün bedeni. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#size adresine bakın.

sizeType[]

string

Ürünün beden türü. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#sizetype adresine bakın.

sizeSystem

string

Ürünün beden ölçüsü sistemi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#sizesystem adresine bakın.

color

string

Ürünün rengi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#color adresine bakın.

theme

string

Ürünün teması. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#theme adresine bakın.

pattern

string

Ürünün deseni. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#pattern adresine bakın.

material

string

Ürünün malzemesidir. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#material adresine bakın.

count

object (Count)

Ürünün sayısı. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#count adresine bakın.

targetClientId

string

Hedef müşteri kimliği. Yalnızca veri iş ortaklarının hesaplarında kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/10857344 adresine bakın.

excludedDestination[]

string

"ClientExport", "ClientShoppingCatalog" veya "PartnerShoppingCatalog" gibi hariç tutulan hedeflerin listesi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/7443550 adresine bakın.

includedDestination[]

string

"ClientExport", "ClientShoppingCatalog" veya "PartnerShoppingCatalog" gibi dahil edilen hedeflerin listesi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/7443550 adresine bakın.

productHighlight[]

string

Ürünün öne çıkan özellikleri. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/10066942 adresine bakın.

richProductContent[]

string

Zengin ürün içeriği. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/9389865 adresine bakın.

nutrition

object (Nutrition)

Beslenmeyle İlgili Özellikler. https://support.google.com/manufacturers/answer/12098458#food-servings adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

grocery

object (Grocery)

Market Özellikleri. https://support.google.com/manufacturers/answer/12098458#grocery adresinde daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

certification[]

object (Certification)

İsteğe bağlı. Bu ürün tarafından talep edilen sertifikaların listesi.

FeatureDescription

Ürünün özellik açıklaması. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#featuredesc adresini inceleyin.

JSON gösterimi
{
 "headline": string,
 "text": string,
 "image": {
  object (Image)
 }
}
Alanlar
headline

string

Özelliğin kısa bir açıklaması.

text

string

Özelliğin ayrıntılı açıklaması.

image

object (Image)

Özelliği açıklayan isteğe bağlı bir resim.

Resim

Bir resim.

JSON gösterimi
{
 "type": enum (Type),
 "status": enum (Status),
 "imageUrl": string
}
Alanlar
type

enum (Type)

Resmin türü (ör. taranan veya yüklenen).

Not: Bu alan yalnızca yanıtlarda kullanılır. İstekte burada belirtilen herhangi bir değer yoksayılır.

status

enum (Status)

Resmin durumu.

Not: Bu alan yalnızca yanıtlarda kullanılır. İstekte burada belirtilen herhangi bir değer yoksayılır.

imageUrl

string

Resmin URL'si. Taranan resimler için sağlanan URL'dir. Yüklenen resimler için bu, resim başarıyla işlenmişse Google'ın sunduğu bir sunum URL'sidir.

Tür

Resmin türü (ör. taranan veya yüklenen).

Sıralamalar
TYPE_UNSPECIFIED Tür belirtilmedi. Kullanılmamalıdır.
CRAWLED Resim, sağlanan bir URL'den taranmıştır.
UPLOADED Resim yüklendi.

Durum

Resmin durumu.

Sıralamalar
STATUS_UNSPECIFIED Görüntü durumu belirtilmemiş. Kullanılmamalıdır.
PENDING_PROCESSING Resim yüklendi ve işleniyor.
PENDING_CRAWL Resim tarama işlemi hâlâ beklemede.
OK Resim işlendi ve şartları karşılıyor.
ROBOTED Resim URL'si, robots.txt dosyasıyla korunuyor ve taranamıyor.
XROBOTED Resim URL'si, X-Robots-Tag tarafından korunuyor ve taranamıyor.
CRAWL_ERROR Resim taranırken bir hata oluştu.
PROCESSING_ERROR Resim işlenemiyor.
DECODING_ERROR Resmin kodu çözülemiyor.
TOO_BIG Resim çok büyük.
CRAWL_SKIPPED Resim manuel olarak geçersiz kılındı ve taranmayacak.
HOSTLOADED Resim tarama işlemi, ana makineye aşırı yüklenmekten kaçınmak için ertelendi.
HTTP_404 Görsel URL'si "404 Bulunamadı" hatası döndürdü.

Fiyat

Fiyat.

JSON gösterimi
{
 "amount": string,
 "currency": string
}
Alanlar
amount

string

Fiyatın sayısal değeridir.

currency

string

Fiyatın belirtildiği para birimi.

ProductDetail

Ürünün ürün ayrıntısı. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#productdetail sayfasına bakın.

JSON gösterimi
{
 "sectionName": string,
 "attributeName": string,
 "attributeValue": string
}
Alanlar
sectionName

string

Birden fazla ürün ayrıntısı arasında yeniden kullanılabilecek kısa bölüm adı.

attributeName

string

Özelliğin adı.

attributeValue

string

Özelliğin değeri.

Kapasite

Ürünün kapasitesi. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#capacity adresine bakın.

JSON gösterimi
{
 "value": string,
 "unit": string
}
Alanlar
value

string (int64 format)

Kapasitenin sayısal değeri.

unit

string

Kapasite birimi, ör. MB, GB veya TB.

Sayı

Tek bir paketteki ürünlerin sayısı. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#count adresine bakın.

JSON gösterimi
{
 "value": string,
 "unit": string
}
Alanlar
value

string (int64 format)

Bir paketteki ürün sayısının sayısal değeri.

unit

string

Bu ürünlerin sayıldığı birim.

Beslenme

JSON gösterimi
{
 "servingSizeDescription": string,
 "servingsPerContainer": string,
 "servingSizeMeasure": {
  object (FloatUnit)
 },
 "preparedSizeDescription": string,
 "nutritionFactMeasure": string,
 "energy": {
  object (FloatUnit)
 },
 "energyFromFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "totalFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "totalFatDailyPercentage": number,
 "saturatedFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "saturatedFatDailyPercentage": number,
 "monounsaturatedFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "polyunsaturatedFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "transFat": {
  object (FloatUnit)
 },
 "transFatDailyPercentage": number,
 "cholesterol": {
  object (FloatUnit)
 },
 "cholesterolDailyPercentage": number,
 "sodium": {
  object (FloatUnit)
 },
 "sodiumDailyPercentage": number,
 "totalCarbohydrate": {
  object (FloatUnit)
 },
 "totalCarbohydrateDailyPercentage": number,
 "dietaryFiber": {
  object (FloatUnit)
 },
 "dietaryFiberDailyPercentage": number,
 "totalSugars": {
  object (FloatUnit)
 },
 "totalSugarsDailyPercentage": number,
 "addedSugars": {
  object (FloatUnit)
 },
 "addedSugarsDailyPercentage": number,
 "protein": {
  object (FloatUnit)
 },
 "proteinDailyPercentage": number,
 "polyols": {
  object (FloatUnit)
 },
 "starch": {
  object (FloatUnit)
 },
 "vitaminD": {
  object (FloatUnit)
 },
 "vitaminDDailyPercentage": number,
 "calcium": {
  object (FloatUnit)
 },
 "calciumDailyPercentage": number,
 "iron": {
  object (FloatUnit)
 },
 "ironDailyPercentage": number,
 "potassium": {
  object (FloatUnit)
 },
 "potassiumDailyPercentage": number,
 "folateMcgDfe": number,
 "folateDailyPercentage": number,
 "folateFolicAcid": {
  object (FloatUnit)
 },
 "voluntaryNutritionFact": [
  {
   object (VoluntaryNutritionFact)
  }
 ]
}
Alanlar
servingSizeDescription

string

Yemek porsiyonu. Porsiyonla ilgili açıklama.

servingsPerContainer

string

Kapsayıcı başına yayın sayısı.

servingSizeMeasure

object (FloatUnit)

Yayınlama boyutu ölçüsü.

preparedSizeDescription

string

Beden açıklaması hazırlandı.

nutritionFactMeasure

string

Besin değeri ölçüsü.

energy

object (FloatUnit)

Zorunlu Besin Değerleri. Enerji.

energyFromFat

object (FloatUnit)

Yağdan elde edilen enerji.

totalFat

object (FloatUnit)

Toplam yağ.

totalFatDailyPercentage

number

Günlük toplam yağ oranı.

saturatedFat

object (FloatUnit)

Doymuş yağ.

saturatedFatDailyPercentage

number

Günlük doymuş yağ oranı.

monounsaturatedFat

object (FloatUnit)

Tekli doymamış yağ.

polyunsaturatedFat

object (FloatUnit)

Çoklu doymamış yağ.

transFat

object (FloatUnit)

Trans yağ.

transFatDailyPercentage

number

Günlük trans yağ oranı.

cholesterol

object (FloatUnit)

Kolesterol.

cholesterolDailyPercentage

number

Günlük kolesterol oranı.

sodium

object (FloatUnit)

Sodyum.

sodiumDailyPercentage

number

Günlük sodyum oranı.

totalCarbohydrate

object (FloatUnit)

Toplam karbonhidrat.

totalCarbohydrateDailyPercentage

number

Günlük toplam karbonhidrat oranı.

dietaryFiber

object (FloatUnit)

Diyet lifi.

dietaryFiberDailyPercentage

number

Günlük diyet lifi oranı.

totalSugars

object (FloatUnit)

Toplam şeker.

totalSugarsDailyPercentage

number

Günlük toplam şeker oranı.

addedSugars

object (FloatUnit)

İlave şekerler.

addedSugarsDailyPercentage

number

Günlük katma şeker oranı.

protein

object (FloatUnit)

Protein.

proteinDailyPercentage

number

Günlük protein oranı.

polyols

object (FloatUnit)

Polioller.

starch

object (FloatUnit)

Nişasta.

vitaminD

object (FloatUnit)

D Vitamini

vitaminDDailyPercentage

number

Günlük D vitamini oranı.

calcium

object (FloatUnit)

Kalsiyum.

calciumDailyPercentage

number

Günlük kalsiyum oranı.

iron

object (FloatUnit)

Demir.

ironDailyPercentage

number

Günlük demir oranı.

potassium

object (FloatUnit)

Potasyum.

potassiumDailyPercentage

number

Günlük potasyum oranı.

folateMcgDfe

number

Folat mcg DFE.

folateDailyPercentage

number

Günlük folat oranı.

folateFolicAcid

object (FloatUnit)

Folat folik asit.

voluntaryNutritionFact[]

object (VoluntaryNutritionFact)

İsteğe bağlı besin öğesi.

FloatUnit

Kayan noktalı tutarın ve birimin kombinasyonudur.

JSON gösterimi
{
 "amount": number,
 "unit": string
}
Alanlar
amount

number

tutar.

unit

string

girin.

VoluntaryNutritionFact

İsteğe Bağlı Besin Değerleri.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "value": {
  object (FloatUnit)
 },
 "dailyPercentage": number
}
Alanlar
name

string

Ad.

value

object (FloatUnit)

Değer.

dailyPercentage

number

Günlük yüzde.

Market

JSON gösterimi
{
 "ingredients": string,
 "activeIngredients": string,
 "allergens": string,
 "directions": string,
 "storageInstructions": string,
 "indications": string,
 "nutritionClaim": [
  string
 ],
 "derivedNutritionClaim": [
  string
 ],
 "alcoholByVolume": number
}
Alanlar
ingredients

string

Malzemeler.

activeIngredients

string

Etkin maddeler.

allergens

string

Alerjenler.

directions

string

Yol tarifleri'ni seçin.

storageInstructions

string

Saklama talimatları.

indications

string

Göstergeler.

nutritionClaim[]

string

Beslenme iddiası.

derivedNutritionClaim[]

string

Türetilmiş besin beyanı.

alcoholByVolume

number

Alkol oranı.

Sertifika

Sertifika açıklaması.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "authority": string,
 "code": string
}
Alanlar
name

string

Zorunlu. Sertifikanın adı.

authority

string

Zorunlu. Sertifika kuruluşunun adı.

code

string

Zorunlu. Sertifikayı tanımlayan benzersiz bir kod.