Method: accounts.languages.productCertifications.get

Otrzymuje certyfikat z usługi według nazwy.

Metodę tę mogą wywoływać tylko organy certyfikacji.

Żądanie HTTP

GET https://manufacturers.googleapis.com/v1/{name=accounts/*/languages/*/productCertifications/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa certyfikatu z usługi, który chcesz uzyskać. Format: accounts/{konto}/languages/{kod_języka}/productCertifications/{id}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ProductCertification.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.