Method: accounts.products.delete

Ürünü bir Manufacturer Center hesabından siler.

HTTP isteği

DELETE https://manufacturers.googleapis.com/v1/{parent=accounts/*}/products/{name}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

accounts/{account_id} biçimindeki üst kimlik.

account_id: Manufacturer Center hesabının kimliği.

name

string

{targetCountry}:{contentLanguage}:{productId} biçimindeki ad.

targetCountry: CLDR bölge kodu olarak ürünün hedef ülkesi (örneğin, ABD).

contentLanguage - İki harfli ISO 639-1 dil kodu (örneğin, tr) olarak ürünün içerik dilidir.

productId - Ürünün kimliği. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#id adresine bakın.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0 Overview (OAuth 2.0'a Genel Bakış) sayfasına göz atın.