Google Haritalar Platformu Faturalandırması

Google Haritalar Platformu ürünleri için faturalandırmaya genel bakış

 • Kullanım her Ürün SKU'su için izlenir.
 • SKU, Product API'sinin + çağrılan hizmet veya işlevin (örneğin, Place API - Yer Ayrıntıları) kombinasyonudur.
 • Bir ürünün farklı ücretlerle faturalandırılan birden fazla SKU'su olabilir (örneğin, Place API - Yer Ayrıntıları; Yerler API'si - Otomatik Tamamlama - İstek Başına).
 • SKU fiyatlandırması, kullanım hacmine göre üç katmanla kademelendirilir: 0–100.000; 100.001–500.000; 500.001+.
 • Maliyet, SKU Kullanımı x her kullanım için Fiyat ile hesaplanır.

Her faturalandırma hesabında, uygun Google Haritalar Platformu SKU'ları için 200 ABD doları değerinde Google Haritalar Platformu kredisi her ay kullanılabilir (bu ücret her ayın ilk günü, Pasifik saatine göre gece yarısında sıfırlanır) ve uygun SKU'lara otomatik olarak uygulanır.

Faturalandırma raporunuzu görüntülediğinizde her bir satır öğesinde Krediden Önce Maliyet, Kredi ve Kredi Sonrası Maliyet listelenir.

Kullandığınız kadar ödeyin

Google Haritalar Platformu, kullandıkça öde fiyatlandırma modelini kullanır. Bu sayfa, fiyatlandırma modelinin ayrıntılarını ve kullanım ücretlerinin her API ve SDK için nasıl hesaplandığını anlamanıza yardımcı olur.

Google'dan Yardım

Google Cloud Ücretsiz Deneme Sürümü

Google Cloud, 300 ABD dolarına kadar ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir deneme süresi sunar. Daha fazla bilgi için Google Cloud Deneme Programı'na bakın. Deneme süresi, oluşturduğunuz ilk faturalandırma hesabı için geçerlidir.

Deneme süresi boyunca ilk Cloud Faturalandırma hesabınız deneme modundadır ve ödeme yönteminizden herhangi bir ücret alınmaz. Deneme süresi sona erdiğinde veya 300 ABD doları harcandığında (hangisi önce gerçekleşirse) deneme süresi sona erer.

Google Haritalar Platformu kullanımınızda kesinti yaşamamak için deneme süresi sona ermeden önce veya sonrasında ilk Cloud Faturalandırma Hesabınızı ücretli bir hesaba yükseltmeniz gerekir (Ücretli hesaba yükseltme bölümüne bakın).

Google Haritalar Platformu aylık kredi

Aylık Google Haritalar Platformu kredisini gösteren ekran görüntüsü

Google Haritalar Platformu'nda yinelenen aylık 200 ABD doları kredi mevcuttur (Haritalar, Rotalar ve Yerler için Fiyatlandırma bölümüne bakın. Aylık kredi, Haritalar ile ilgili olarak oluşturduğunuz her faturalandırma hesabında uygulanır. Bu aylık kredi her ayın ilk gününde, gece yarısında sıfırlanır.

Google Cloud Console'daki Google Haritalar Platformu'na genel bakış sayfasında faturalandırmanızın aylık kredi tutarına kıyasla durumunu görebilirsiniz.

Haritalar ile ilgili faturalandırma hesabı, Google Haritalar Platformu API'leri veya SDK'ları etkin olan projeleri içeren tüm Cloud Faturalandırma hesapları ya da daha ayrıntılı olarak, uygun Google Haritalar Platformu SKU'ları için ödemelerle sonuçlanan etkinlikler içerir (Google Haritalar Platformu ürünleri için faturalandırmaya genel bakış bölümüne bakın).

İlk hesap

Oluşturduğunuz ilk Cloud Faturalandırma Hesabı, Google Haritalar Platformu API'leri veya SDK'larının etkinleştirildiği bir projede kullanılıyorsa hem Google Cloud Platform deneme sürümü hem de 200 ABD doları değerindeki aylık Google Haritalar Platformu kredisi geçerlidir.

İşleyiş şekli şöyledir: Deneme süresi boyunca ücretler öncelikle aylık 200 ABD doları tutarındaki yinelenen krediden Google Haritalar Platformu'ndan düşülür. Belirli bir ayda ücretler 200 ABD dolarını aşarsa aşılan tutar, Google Cloud Platform 300 ABD doları deneme süresinden kalan tutardan düşülür.

Yukarıda belirtildiği gibi, deneme süresi sona ermeden önce veya bu tarihten önce ilk Cloud Faturalandırma Hesabınızı ücretli bir hesaba yükseltmeniz gerekir. Yükseltme sonrasında deneme süresi sona erdikten sonra bile Cloud Billing hesabınıza 200 ABD doları değerinde aylık kredi uygulanmaya devam eder.

Birden çok hesap

Haritalar ile ilgili birden fazla Cloud Faturalandırma Hesabı oluşturmak, Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları'nı ihlal eder.

Ek krediler

Ek Google Haritalar Platformu kredileri; sivil toplum kuruluşlarını, yeni girişimleri, kriz merkezlerini, haber medyalarını ve akademik kuruluşları destekleyen Google herkese açık programları aracılığıyla sunulur.

Ay için kalan ek krediniz varsa Cloud Console'daki Faturalandırma sayfasında faturalandırma hesabınızı seçerek aşağıdaki diyagramı görebilirsiniz.

Google Haritalar Platformu ek kredileri

Sivil toplum, krize müdahale ve haber medyası kuruluşlarına verilen hibeler

Sivil toplum kuruluşlarını, yeni girişimleri, kriz merkezlerini ve haber medyası kuruluşlarını destekleyen herkese açık Google programları için Google Haritalar Platformu'nun kullanılabilirliğini artırıyoruz. Şu anda Google Haritalar Platformu hibelerini alan mevcut Sivil Toplum Kuruluşları için Google kullanıcıları Google Haritalar Platformu kredilerine geçiş yapacaktır.

Google Haritalar Platformu kredilerine nasıl başvuracağınızı öğrenmek için Herkese Açık Programlar'a bakın.

Cloud Console'da faturalandırmayı yönetme

Faturalandırmayı yönet

 1. Cloud Console'da bir proje seçin:

  Faturalandırma sayfasına git

 2. Aşağıdaki yönetim görevlerini gerçekleştirin:

  • Genel Bakış sayfasında faturalandırma hesabınızla ilgili genel bilgileri görebilir, ödeme yapabilir ve faturalandırma hesabı yöneticileri ekleyebilirsiniz. Bu rollere sahip bir ekibinizin daima yanınızda olması için birden fazla Proje Sahibi ve Faturalandırma Yöneticisi olmasını öneririz.
  • Bütçeler ve uyarılar sayfasında bütçe ve uyarılar oluşturun.
  • İşlemler sayfasından işlem geçmişinizi görüntüleyin ve faturaları indirin.
  • Faturalandırma verilerini dışa aktarma sayfasından faturalandırma verilerinizi dışa aktarın.
  • Ödeme ayarları sayfasında ödeme hesabınızı ve kişilerinizi yapılandırın.
  • Ödeme yöntemi sayfasında ödeme yöntemini ayarlayın.

Bütçe oluşturma ve uyarılar ayarlama

Faturanızda sürprizlerle karşılaşmamak ve tüm Cloud ücretlerinizi tek bir yerden izlemek için Cloud projesi bütçesi oluşturabilirsiniz. Bütçe kullanarak, ücretler belirli bir tutarı aştığında faturalandırma yöneticilerinize e-posta gönderen uyarılar oluşturabilirsiniz.

Konsol

Cloud projesinde bütçe oluşturmak ve uyarı ayarlamak için:

 • Cloud Console'da Faturalandırma sayfasına gidin:

  Faturalandırma sayfasına git
 • Cloud projeniz için bütçe oluşturmaya başlamak üzere Bütçeler ve uyarılar'ı ve ardından Bütçe oluştur'u seçin.
 • Bütçe belirleyin bölümünde bütçenizi tanımlayın ve aşağıdaki Bütçe uyarıları ayarla bölümünde e-posta uyarıları almak istediğiniz yüzdeleri belirtin.
 • Bütçeyi ayarlamak ve Cloud projeniz için uyarıları etkinleştirmek üzere Son'u seçin. Birden fazla Cloud projeniz varsa her projede bütçeleri ve uyarıları tek tek ayarlamanız gerekir.

gcloud

Faturalandırma bütçesi oluşturmak için gerekli API'yi etkinleştirin.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

Bütçeyi, gerçek harcamanın% 50'si ve yine tahmini harcamanın% 75'i ile uyarılacak şekilde ayarlayın.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Google Cloud SDK, , Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin: