ส่วนลด Google Maps Platform สูงสุด 40% สำหรับลูกค้าใหม่ในอินเดีย

ลูกค้าใหม่จะได้รับส่วนลดสูงสุด 40% จากราคาขายปลีกที่แนะนำของ Google Maps Platform API และ SDK บางรายการนาน 12 เดือน ทั้งนี้ คุณลงชื่อสมัครใช้ได้ในช่วงเวลาจำกัด ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2024

เริ่มต้นใช้งาน

ข้อเสนอราคาโปรโมชันในอินเดียคืออะไร

 • ลูกค้าใหม่ของ Google Maps Platform ในอินเดียจะได้รับราคาขายปลีกที่แนะนำลดสูงสุด 40% สำหรับ SDK และ SDK ของ Google Maps Platform บางรายการ

 • สำหรับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ ข้อเสนอนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและใช้งานได้ในระยะเวลาจำกัด คุณต้องเลือกรับข้อเสนอภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2024 จึงจะมีสิทธิ์ Google ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการเลือกใช้โปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเลือกไม่รับข้อเสนอนี้ คุณจะเปลี่ยนกลับไปใช้ข้อเสนอไม่ได้

 • สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งยอมรับข้อเสนอนี้ ราคาโปรโมชันจะมีผล เป็นเวลา 12 เดือนโดยเริ่มนับจากวันที่ลงชื่อสมัครใช้ Google ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ภายใต้การสื่อสารล่วงหน้า

ทำอย่างไรฉันจึงจะมีสิทธิ์

คุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด

 • คุณต้องเป็นลูกค้าใหม่ของ Google Maps Platform ลูกค้าใหม่ของ Google Maps Platform คือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ที่ไม่เคยใช้บริการ Google Maps Platform หรือเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้บริการ Google Maps Platform วันสุดท้ายนานกว่า 180 วันก่อนจะทำการซื้อด้วยโปรโมชันนี้
 • คุณกำลังสร้างโซลูชันที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ในอินเดีย (เช่น การเรียก API ของคุณส่งคืนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของอินเดีย)
 • ธุรกิจของคุณมีที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย (ตามที่ระบุโดย Google โดยอิงตามหลักฐานการดำเนินธุรกิจ ที่อยู่ตามกฎหมาย/ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และ/หรือการจดทะเบียนในอินเดีย)
 • คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ออนไลน์หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย Google ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอโปรโมชันนี้ ลูกค้าที่เข้าถึงส่วนลดตามปริมาณสำหรับแพลตฟอร์ม Google Maps Platform หรือข้อเสนออื่นๆ สำหรับองค์กรผ่านสัญญาออฟไลน์จะไม่มีสิทธิ์ใช้ราคาโปรโมชัน
 • ลูกค้าเดิมจะสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือโปรเจ็กต์ใหม่เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ราคาโปรโมชันไม่ได้

มีรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องทราบไหม

 • ราคาโปรโมชันลดสูงสุด 40% จากราคาขายปลีกที่แนะนำของ Google Maps Platform API และ SDK บางรายการเท่านั้น
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชัน ราคาจะเปลี่ยนกลับไปเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำ
 • คุณต้องมีบัตรเครดิตที่ถูกต้องบันทึกไว้ และบัญชีต้องมีสถานะที่ดีตลอดเวลา
 • คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform และข้อกำหนดของข้อเสนอตลอดเวลา
 • ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบการชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
 • ข้อเสนอนี้จะมีผลหลังจากที่ใช้โปรแกรมเครดิตรายเดือนของ Google Maps Platform แล้ว เมื่อคุณเริ่มใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform ระบบจะนำเครดิตรายเดือนไปใช้กับการใช้งานของคุณก่อนตามราคาขายปลีกที่แนะนำ เมื่อเครดิตเหล่านี้หมด เราจะใช้ราคาโปรโมชันด้านล่าง
 • หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติมผ่านโปรแกรม Google for Startups Cloud เครดิตเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับการใช้งานในราคาโปรโมชันหากคุณลงทะเบียน
 • ข้อเสนอนี้ใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ไม่ได้
 • ราคาโปรโมชันจะโอนไม่ได้
 • หากต้องการยกเลิกโปรโมชัน คุณสามารถทำได้ทุกเมื่อโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนการเรียกเก็บเงินผ่านคอนโซลลูกค้าของ Google โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ
 • Google ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อยืนยันการมีสิทธิ์ หาก Google เชื่อว่าการอ้างสิทธิ์สำหรับราคาโปรโมชันมาจากบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์ Google อาจใช้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการหยุดใช้ราคาโปรโมชันหรือสิ้นสุดการใช้งานบัญชีของคุณ
 • ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลด 40% มีลักษณะอย่างไร

ราคาของ API แต่ละรายการระหว่างโปรโมชันส่วนลดจะมีลักษณะดังนี้

แผนที่

  ค่าใช้จ่ายเดิม
ต่อพัน (CPM)

(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)
ต้นทุนการโปรโมต
ต่อพัน (CPM)

(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)

ช่วงปริมาณรายเดือน

1 ถึง 100,000

100,001 คนขึ้นไป

1 ถึง 100,000

100,001 คนขึ้นไป

แผนที่แบบคงที่สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

แผนที่แบบไดนามิกซึ่งมาพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ฝัง

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ฝังขั้นสูง

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

แผนที่แบบคงที่

60.00 บาท

1.60 บาท

48 บาท

48 บาท

แผนที่แบบไดนามิก

280 บาท

158 บาท

126.00 บาท

126.00 บาท

Street View แบบคงที่

280 บาท

158 บาท

126.00 บาท

126.00 บาท

Street View แบบไดนามิก

140.00 THB

336.00 บาท

244 บาท

244 บาท

มุมมองทางอากาศ

160.00 THB

128.00 THB

276 บาท

276 บาท

เส้นทาง

  ค่าใช้จ่ายเดิม
ต่อพัน (CPM)

(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)
ต้นทุนการโปรโมต
ต่อพัน (CPM)

(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)

ช่วงปริมาณรายเดือน

1 ถึง 100,000

100,001 คนขึ้นไป

1 ถึง 100,000

100,001 คนขึ้นไป

เส้นทาง

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

เส้นทางขั้นสูง

$10.00

240 บาท

$6.00

$6.00

เมทริกซ์ระยะทาง

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

เมทริกซ์ระยะทางขั้นสูง

$10.00

240 บาท

$6.00

$6.00

ถนน - เส้นทางที่เดินทาง

$10.00

240 บาท

$6.00

$6.00

ถนน - ถนนที่ใกล้ที่สุด

$10.00

240 บาท

$6.00

$6.00

ถนน - ขีดจำกัดความเร็ว*

$20.00

160.00 THB

$12.00

$12.00

เส้นทางการประมวลผล - พื้นฐาน

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

เส้นทางการประมวลผล - ขั้นสูง

$10.00

240 บาท

$6.00

$6.00

เส้นทางการประมวลผล - แนะนำ

450 บาท

$12.00

270 บาท

270 บาท

Compute Route Matrix - พื้นฐาน

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

Compute Route Matrix - ขั้นสูง

$10.00

240 บาท

$6.00

$6.00

เมทริกซ์เส้นทางการประมวลผล - แนะนำ

450 บาท

$12.00

270 บาท

270 บาท

สถานที่

  ค่าใช้จ่ายเดิม
ต่อพัน (CPM)

(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)
ต้นทุนการโปรโมต
ต่อพัน (CPM)

(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)

ช่วงปริมาณรายเดือน

1 ถึง 100,000

100,001 คนขึ้นไป

1 ถึง 100,000

100,001 คนขึ้นไป

เติมข้อความอัตโนมัติ - ต่อคำขอ

2.83 บาท

2.27 บาท

1.70 บาท

1.70 บาท

เติมข้อความอัตโนมัติโดยไม่มีรายละเอียดสถานที่ - ต่อเซสชัน

170.00 THB

136.00 THB

306 บาท

306 บาท

เติมข้อความอัตโนมัติ (รวมอยู่ในรายละเอียดสถานที่) - ต่อเซสชัน**

170.00 THB

136.00 THB

306 บาท

306 บาท

เติมข้อความค้นหาอัตโนมัติ - ต่อคำขอ

2.83 บาท

2.27 บาท

1.70 บาท

1.70 บาท

การตรวจสอบที่อยู่

170.00 THB

136.00 THB

306 บาท

306 บาท

รายละเอียดสถานที่ - พื้นฐาน

170.00 THB

136.00 THB

306 บาท

306 บาท

รายละเอียดสถานที่ - ข้อมูลติดต่อ

90.00 บาท

2.40 บาท

1.80 บาท

1.80 บาท

รายละเอียดสถานที่ - ข้อมูลบรรยากาศ

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

รูปภาพสถานที่

280 บาท

158 บาท

126.00 บาท

126.00 บาท

ค้นหาสถานที่ - (รวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ PD)

170.00 THB

136.00 THB

306 บาท

306 บาท

ค้นหาสถานที่ปัจจุบัน - (รวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพ)

$30.00

240.00 THB

$18.00

$18.00

สถานที่ - การค้นหาใกล้เคียง - (รวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาของ PD)

320.00 THB

256.00 THB

192.00 THB

192.00 THB

สถานที่ - การค้นหาข้อความ - (รวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ PD)

320.00 THB

256.00 THB

192.00 THB

192.00 THB

การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

เขตเวลา

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

ระดับความสูง

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

สภาพแวดล้อม

  ค่าใช้จ่ายเดิม
ต่อพัน (CPM)

(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)
ต้นทุนการโปรโมต
ต่อพัน (CPM)

(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)

ช่วงปริมาณรายเดือน

1 ถึง 100,000

100,001 คนขึ้นไป

1 ถึง 100,000

100,001 คนขึ้นไป

Solar API - ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาคาร

$10.00

$5.00

$6.00

$6.00

Solar API - เลเยอร์ข้อมูล

750.00 THB

375.00 THB

450.00 THB

450.00 THB

Air Quality API

$5.00

$4.00

90.00 บาท

90.00 บาท

* การเข้าถึงแบบจำกัด

** SKU นี้จะแสดงเป็น $0 ในใบเรียกเก็บเงิน แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในการเรียก API รายละเอียดสถานที่ และจะมีค่าใช้จ่ายภายใต้ SKU นั้น