การเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

ภาพรวมการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform

 • มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
 • SKU คือส่วนผสมของ Product API + บริการหรือฟังก์ชันที่เรียกว่า (เช่น Places API - รายละเอียดสถานที่)
 • ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจมี SKU หลายรายการที่เรียกเก็บเงินในอัตราที่แตกต่างกัน (เช่น Places API - รายละเอียดสถานที่; Places API - เติมข้อความอัตโนมัติ - ต่อคำขอ)
 • ราคา SKU จะแบ่งเป็นระดับตามปริมาณการใช้งาน โดยมี 3 ระดับคือ 0–100, 000, 100,001-500,000,500,001 ขึ้นไป
 • ค่าใช้จ่ายจะคำนวณตามการใช้งาน SKU x ราคาต่อการใช้งานแต่ละครั้ง

สำหรับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือน (ซึ่งจะรีเซ็ตวันแรกของแต่ละเดือน ในเวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก) และจะใช้กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณดูรายงานการเรียกเก็บเงิน แต่ละบรรทัดรายการจะแสดงค่าใช้จ่ายก่อนหักเครดิต เครดิต และค่าใช้จ่ายหลังหักเครดิต

ราคาแบบจ่ายเมื่อใช้

Google Maps Platform ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ หน้านี้ช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดของรูปแบบราคาและวิธีการคำนวณค่าบริการสำหรับการใช้งาน API และ SDK แต่ละรายการ

ความช่วยเหลือจาก Google

ช่วงทดลองใช้ Google Cloud แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

Google Cloud มอบข้อเสนอช่วงทดลองใช้สูงสุด $300 ให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรมทดลองใช้ Google Cloud ช่วงทดลองใช้จะมีผลกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินบัญชีแรกที่คุณสร้าง

ในระหว่างช่วงทดลองใช้ บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกของคุณจะอยู่ในโหมดทดลองใช้และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ การทดลองใช้จะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดระยะทดลอง หรือเมื่อมีการใช้จ่ายครบ $300 ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

ในหรือก่อนที่ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลง คุณต้องอัปเกรดบัญชีแรกสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud เป็นบัญชีแบบชำระเงินเพื่อไม่ให้การใช้งาน Google Maps Platform หยุดชะงัก (ดูการอัปเกรดเป็นบัญชีแบบชําระเงิน)

เครดิตรายเดือนของ Google Maps Platform

ภาพหน้าจอแสดงเครดิต Google Maps Platform รายเดือน

Google Maps Platform มีเครดิตรายเดือนมูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ (ดูราคา) เครดิตรายเดือนจะมีผลกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Maps แต่ละบัญชีที่คุณสร้างขึ้น เครดิตรายเดือนนี้จะรีเซ็ตในวันแรกของแต่ละเดือน เวลาเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก

ในหน้าภาพรวม Google Maps Platform ใน Google Cloud Console คุณเปรียบเทียบการเรียกเก็บเงินกับจำนวนเครดิตรายเดือนได้

บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Maps คือบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ที่มีโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้ SDK หรือ Google Maps Platform หรือกล่าวอย่างเจาะจงคือ โปรเจ็กต์ที่มีกิจกรรมซึ่งส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินค่า SKU สำหรับ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (ดูภาพรวมการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform)

บัญชีแรก

หากมีการใช้บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกที่คุณสร้างสำหรับโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้ API หรือ SDK ของ Google Maps Platform ทั้งช่วงทดลองใช้ Google Cloud Platform มูลค่า $300 และเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 สำหรับ Google Maps Platform จะเกิดขึ้น

วิธีทำงานก็คือ ระหว่างช่วงทดลองใช้ ระบบจะหักค่าใช้จ่ายจากเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 ของ Google Maps Platform เป็นประจำทุกเดือน หากการเรียกเก็บเงินเกิน $200 ในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะหักจำนวนเงินที่เกินจากจำนวนที่เหลืออยู่จากช่วงทดลองใช้ Google Cloud Platform $300

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในหรือก่อนที่ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลง คุณต้องอัปเกรดบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ให้เป็นบัญชีแบบชำระเงิน เมื่ออัปเกรดแล้ว ระบบจะยังคงใช้เครดิตรายเดือนมูลค่า $200 กับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ของคุณต่อไปแม้ว่าช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

หลายบัญชี

การสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ที่เกี่ยวข้องกับ Maps หลายบัญชีเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

เครดิตเพิ่มเติม

เครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติมมีให้บริการผ่านโปรแกรมสาธารณะของ Google ซึ่งสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต สื่อด้านข่าว และองค์กรการกุศล

หากมีเครดิตเพิ่มเติมเหลืออยู่ในแต่ละเดือน ให้ดูแผนภาพต่อไปนี้โดยเลือกบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินในหน้าการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

เครดิตเพิ่มเติมของ Google Maps Platform

การให้ทุนสนับสนุนองค์กรการกุศล องค์กรรับมือเหตุวิกฤติและองค์กรสื่อ

เรากำลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สำหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google ซึ่งสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต และองค์กรสื่อด้านข่าว ผู้ใช้ Google เพื่อการกุศลในปัจจุบันที่ได้รับสิทธิ์ Google Maps Platform จะเปลี่ยนไปเป็นเครดิต Google Maps Platform

ดูโปรแกรมสาธารณะเพื่อดูวิธีสมัครรับเครดิต Google Maps Platform

จัดการการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

จัดการการเรียกเก็บเงิน

 1. เลือกโปรเจ็กต์ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน

 2. ทำงานด้านการจัดการต่อไปนี้

  • ดูภาพรวมของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ชำระเงิน และเพิ่มผู้ดูแลระบบบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินจากหน้าภาพรวม เราขอแนะนำให้มีเจ้าของโปรเจ็กต์และผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินหลายคน เพื่อให้คุณมีบุคคลที่มีบทบาทเหล่านี้สำหรับทีมของคุณอยู่เสมอ
  • สร้างงบประมาณและการแจ้งเตือนในหน้างบประมาณและการแจ้งเตือน
  • ดูประวัติการทำธุรกรรมและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จากหน้าธุรกรรม
  • ส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากหน้าการส่งออกการเรียกเก็บเงิน
  • กำหนดค่าบัญชีการชำระเงินและรายชื่อติดต่อในหน้าการตั้งค่าการชำระเงิน
  • ตั้งค่าวิธีการชำระเงินในหน้าวิธีการชำระเงิน

สร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสร้างงบประมาณสำหรับโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและตรวจสอบการเรียกเก็บเงินทั้งหมดในระบบคลาวด์ได้จากที่เดียว เมื่อใช้งบประมาณ คุณจะสร้างการแจ้งเตือนที่ส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินเมื่อค่าใช้จ่ายเกินจำนวนที่กำหนดได้

คอนโซล

วิธีสร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือนในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

 • ใน Cloud Console ให้ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินดังนี้

  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน
 • เลือกงบประมาณและการแจ้งเตือน แล้วเลือกสร้างงบประมาณเพื่อเริ่มสร้างงบประมาณสำหรับโปรเจ็กต์ Cloud
 • กำหนดงบประมาณในส่วนกำหนดงบประมาณและระบุเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลในส่วนตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณต่อไปนี้
 • เลือกเสร็จสิ้นเพื่อกำหนดงบประมาณและเปิดใช้การแจ้งเตือนสำหรับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ หากมีโปรเจ็กต์ Cloud หลายโปรเจ็กต์ คุณต้องตั้งค่างบประมาณและการแจ้งเตือนทีละรายการในแต่ละโปรเจ็กต์

gcloud

เปิดใช้ API ที่จำเป็นเพื่อสร้างงบประมาณการเรียกเก็บเงิน

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

ตั้งงบประมาณเพื่อแจ้งเตือนที่ 50% ของการใช้จ่ายจริง และอีกครั้งที่ 75% ของการใช้จ่ายที่คาดการณ์

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้