การรายงาน Google Maps Platform

การรายงานใน Google Maps Platform มีชุดรายงานแบบภาพซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้งาน API พื้นฐาน โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Cloud Console ใช้รายงานเหล่านี้เพื่อระบุจำนวนการเรียก API ที่คุณทำ ตำแหน่งที่คุณใกล้จะถึงโควต้าการใช้งาน API และตรวจสอบการใช้งานการเรียกเก็บเงินของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

ประเภทของรายงานมีดังนี้

 • รายงานการใช้งาน: รายงานจำนวนคำขอที่โปรเจ็กต์ส่งไปยัง Google Maps Platform API โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์
 • รายงานโควต้า: รายงานการใช้โควต้าในกราฟที่สามารถจัดกลุ่มเป็นคำขอต่อนาทีได้ ขีดจำกัดโควต้าปัจจุบันสำหรับ API ที่เลือกจะแสดงในตารางด้านล่างของกราฟการใช้งานโควต้า
 • รายงานการเรียกเก็บเงิน: รายงานค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาหนึ่งเป็นแผนภูมิเส้นแบบซ้อน ดูการใช้งานโควต้าของเดือนปัจจุบัน รวมเครดิตเฉพาะการใช้งานที่ใช้ไป รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ทั้งหมดสำหรับทั้งเดือนปัจจุบัน
 • รายงานการมีส่วนร่วม: ให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแอปแผนที่ของคุณ

โปรดดูรายการสถานะการตอบกลับและรหัสการตอบกลับทั้งหมดที่กำหนดว่าคำขอจะปรากฏในรายงานการใช้งาน โควต้า และ/หรือการเรียกเก็บเงินหรือไม่ โปรดดูที่สถานะและรายงานการตอบกลับ

ดูรายงานการใช้งาน โควต้า และการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform โดยใช้ Cloud Console

รายงานการใช้งาน

การใช้งานจะอิงตามจำนวนคำขอที่โปรเจ็กต์ส่งไปยัง Google Maps Platform API โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ของคุณ คำขอประกอบด้วยคำขอที่สำเร็จ คำขอที่ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ และคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์ ข้อมูลเข้าสู่ระบบรวมถึงคีย์ API และรหัสไคลเอ็นต์ (สำหรับโปรเจ็กต์แพ็กเกจพรีเมียมและโปรเจ็กต์แพ็กเกจพรีเมียมที่ย้ายข้อมูลแล้ว) โปรดดูรายละเอียดที่ภาพรวมแพ็กเกจพรีเมียมและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รหัสไคลเอ็นต์

เมตริกการใช้งานแสดงในตาราง (คำขอ ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนอง) และกราฟ (การจราจร ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนอง) สำหรับการติดตาม:

 • API ทั้งหมด: คุณกรองและจัดกลุ่มเมตริกการใช้งานสำหรับ API ทั้งหมดได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • กรองตามระยะเวลาและ API
  • ดูการรับส่งข้อมูล ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองที่จัดกลุ่มตามโค้ดตอบกลับ, API และข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • API ที่เฉพาะเจาะจง: คุณกรองและจัดกลุ่มเมตริกการใช้งานสำหรับ API ที่เจาะจงได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • กรองตามระยะเวลา, เวอร์ชัน API, ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และเมธอด
  • ดูการรับส่งข้อมูล ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองที่จัดกลุ่มตามโค้ดตอบกลับ เมธอดและเวอร์ชัน API และข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หน้าแดชบอร์ด API และบริการ

แดชบอร์ด API และบริการจะแสดงภาพรวมของเมตริกการใช้งานสำหรับ API ทั้งหมดที่เปิดใช้สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ ซึ่งได้แก่ Google Maps Platform API รวมถึง API และบริการอื่นๆ

 • หน้าแดชบอร์ดมีกราฟ 3 รายการและตาราง 1 รายการ คุณสามารถกรองการใช้งานที่แสดงในกราฟและตารางโดยเลือกระยะเวลาได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 30 วันที่ผ่านมา

 • กราฟการเข้าชมแสดงการใช้งานเป็นคำค้นหาต่อวินาที (QPS) ต่อ API

 • กราฟข้อผิดพลาดแสดงเปอร์เซ็นต์ของคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อ API

 • กราฟเวลาในการตอบสนองจะแสดงค่ามัธยฐานเวลาในการตอบสนองของคำขอต่อ API

ตารางจะแสดง API และบริการที่เปิดใช้ใต้กราฟ คำขอคือจำนวนคำขอ (สำหรับระยะเวลาที่เลือก) ข้อผิดพลาดคือจำนวนคำขอเหล่านี้ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด เวลาในการตอบสนอง (เวลาในการตอบสนองปานกลางและเปอร์เซ็นไทล์) คือเวลาในการตอบสนองสำหรับคำขอเหล่านี้

API การตรวจสอบ

วิธีเข้าถึงหน้าแดชบอร์ด API และบริการ

 1. เปิดหน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์ใน Cloud Console โดยทำดังนี้

  หน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์

 2. เลือกโปรเจ็กต์ หน้าแดชบอร์ดของ API และบริการจะปรากฏขึ้น

  หากหน้าเว็บไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือกปุ่มเมนู เมนู แล้วเลือก API และบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการตรวจสอบการใช้ API ของคุณ

หน้าภาพรวมของ Google Maps

หน้าภาพรวมของ Google Maps มีตารางที่แสดง API ที่เปิดใช้และคำขอการใช้งานในช่วง 30 วันที่ผ่านมา คำขอตาม API จะแสดงในรูปแบบกราฟด้วย กราฟการเรียกเก็บเงินแสดงการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน และการใช้งานทั้งหมดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ภาพหน้าจอของแผนภูมิภาพรวมที่แสดงตารางที่แสดง API และคำขอ API ที่เปิดใช้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

วิธีเข้าถึงหน้าภาพรวม Google Maps Platform

 1. เปิดหน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้า Google Maps Platform

 2. เลือกภาพรวมในเมนูด้านซ้าย

หน้าบริการของ Google Maps Platform API

หน้า API และบริการของ Google Maps มีตารางกริดที่แสดง API, SDK และบริการอื่นๆ ที่ใช้ได้กับโปรเจ็กต์ของคุณ ภายในแต่ละไทล์ คุณจะเปิดหรือปิดใช้บริการนั้นได้โดยเลือกเปิดใช้หรือปิดใช้ แล้วเข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ metrics และคู่มือผู้ใช้สำหรับ API ที่เปิดใช้ได้ คุณยังสามารถใช้ตัวกรองหน้าเพื่อดูบริการ ที่เปิดใช้อยู่หรือที่ปิดใช้ และหมวดหมู่บริการอื่นๆ

API

วิธีเข้าถึงหน้า Google Maps Platform API และบริการ

 1. เปิดหน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้า Google Maps Platform

 2. เลือก API และบริการในเมนูด้านซ้าย

หน้าเมตริก Google Maps

หน้าเมตริกของ Google Maps แสดงกราฟ 3 แบบ ได้แก่ การจราจร ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองตามค่ามัธยฐาน ข้อมูลการใช้งานในกราฟสามารถจัดกลุ่มได้ตามคลาสของโค้ดตอบกลับ, API, เมธอด API, ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, แพลตฟอร์ม และโดเมน

ใต้กราฟ หน้าเมตริกจะมีตาราง API ที่แสดงคำขอ ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองสำหรับ API ที่คุณเลือกไว้

ด้วยการใช้รายการแบบเลื่อนลงของ API ที่ด้านบนสุด และตัวเลือกการจัดกลุ่มและการกรองในแผงด้านขวา คุณสามารถจัดกลุ่มและกรองเมตริกการใช้งานที่แสดงโดยเลือก API, ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, คลาสของโค้ดตอบกลับ, ประเภทแพลตฟอร์ม และ/หรือโดเมนเฉพาะหรือหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังเลือกระยะเวลา (ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงไปจนถึง 30 วันที่ผ่านมา) และรายละเอียด (ต่อวินาทีหรือวัน) สำหรับเมตริกการใช้งานที่แสดงได้อีกด้วย

หน้าเมตริกที่แสดงกราฟ 3 แบบ ได้แก่ การเข้าชม ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองตามค่ามัธยฐาน

รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวกรองแพลตฟอร์มและโดเมนสำหรับ API เดียวเมื่อเลือกจัดกลุ่มตามแพลตฟอร์มและโดเมนในรายการแบบเลื่อนลงจัดกลุ่มตาม

ตัวกรองแพลตฟอร์มจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือก API เดียวเท่านั้น ตัวกรองแพลตฟอร์มจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือก API เดียวเท่านั้น

วิธีเข้าถึงหน้าเมตริก Google Maps Platform API

 1. เปิดหน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้า Google Maps Platform

 2. เลือกเมตริกในเมนูด้านซ้าย

การรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คุณกรองและจัดกลุ่มเมตริกตามข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้โหลด API ได้

รูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบ ความหมาย
ชื่อคีย์
เช่น "คีย์แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่"
มีการใช้คีย์ API เพื่อโหลด API โดยใช้ ?key=...: คุณดูชื่อคีย์ได้ในคอนโซล Maps Platform ในส่วนคีย์และข้อมูลเข้าสู่ระบบ
หมายเลขโปรเจ็กต์
เช่น "project_number:123456" โดยที่ 123456 คือหมายเลขโปรเจ็กต์
หากคุณเห็นข้อมูลเข้าสู่ระบบนี้ มี 2 สาเหตุ ได้แก่
 1. สำหรับ API ที่ยอมรับรหัสไคลเอ็นต์ Maps Platform: มีการใช้รหัสไคลเอ็นต์ของ Maps Platform เพื่อโหลด API เช่น การใช้ &client=gme-_mycompany_

  API เหล่านี้ยอมรับรหัสไคลเอ็นต์ ได้แก่ Maps JavaScript API, Maps Static API, Street View Static API, Elevation API, Directions API, Distance Matrix API, Geocoding API, Time Zone API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการรหัสไคลเอ็นต์ของแพ็กเกจพรีเมียม

 2. สำหรับ API ที่ยอมรับ OAuth: โหลด API โดยใช้ OAuth โดยไม่มีคีย์ API

กราฟโค้ดตอบกลับ

กราฟการรับส่งข้อมูลตามโค้ดตอบกลับและข้อผิดพลาดตามโค้ดตอบกลับจะแยกการใช้งานตามคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP ตารางนี้แสดงการแมประหว่างสถานะการตอบสนองของ Google Maps Platform API กับคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP

สถานะ Maps API คลาสของโค้ดตอบกลับ HTTP - รายงานการใช้งาน
(2xx, 3xx, 4xx, 5xx)
Notes
ตกลง 2xx การตอบกลับสำเร็จ

คำขอนี้เป็นคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
ตกลง 3xx การตอบกลับสำเร็จ

คำขอนี้เป็นคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า

ตัวอย่างเช่น คำขอ Place Photo ที่สำเร็จจะแสดงการเปลี่ยนเส้นทาง 302 ไปยังรูปภาพที่อ้างอิง
DATA_NOT_AVAILABLE 4xx(1) การตอบกลับสําเร็จซึ่งระบุว่าไม่มีข้อมูลสําหรับตำแหน่งอินพุต

คำขอนี้เป็นคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
ZERO_RESULTS 4xx(1) การตอบกลับที่สำเร็จไม่แสดงผลลัพธ์ใดๆ

คำขอนี้เป็นคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
NOT_FOUND 4xx(1) สำหรับ Directions API ข้อความนี้ระบุว่าสถานที่อย่างน้อย 1 แห่งที่ระบุในต้นทาง ปลายทาง และจุดอ้างอิงของคำขอไม่สามารถเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ได้

สำหรับ Places API ข้อความนี้บ่งบอกว่าไม่พบตำแหน่งที่อ้างอิง (place_id) ในฐานข้อมูล Places

คำขอนี้เป็นคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
INVALID_REQUEST (ค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง),
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED,
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED และอื่นๆ
4xx ข้อผิดพลาดเกิดจากค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตอบกลับของ API เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำขอนี้เป็นคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
REQUEST_DENIED 4xx ข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อผิดพลาดการเข้าถึง และอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการตอบกลับ API
OVER_DAILY_LIMIT,
OVER_QUERY_LIMIT,
RESOURCE_EXHAUSTED,
RateLimitExceeded,
DailyLimitExceeded,
userRateLimitExceeded
4xx ข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์เกิดจากคำขอจำนวนมากเกินไปต่อระยะเวลาที่อนุญาต ลองส่งคำขออีกครั้งในภายหลัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการตอบกลับ API
INVALID_REQUEST (พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่มี ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์คำขอหรือการตรวจสอบความถูกต้อง) 4xx ข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์เกิดจากคำขอที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตอบกลับของ API เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
NOT_FOUND (404) 4xx สำหรับ Geolocation API ข้อความนี้ระบุว่าอินพุตไม่เพียงพอที่จะสร้างค่าประมาณตำแหน่ง

สำหรับ Roads API ข้อความนี้บ่งบอกว่าการป้อนข้อมูลเข้าถนนอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้

คำขอนี้เป็นคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
UNKNOWN_ERROR 5xx ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ เช่น ข้อผิดพลาดภายใน บริการมากเกินไป ไม่พร้อมใช้งาน หมดเวลา และอื่นๆ
1 เพื่อเป็นการปรับปรุงความสอดคล้องกันในการรายงานรหัสข้อผิดพลาด แพลตฟอร์ม Google Maps จะย้ายข้อมูล API ต่างๆ ดังนี้ 1) จากคลาสรหัสการตอบกลับ HTTP 2xx ไปยัง 4xx สำหรับสถานะ Maps API ได้แก่ DATA_NOT_AVAILABLE, NOT_FOUND, ZERO_RESULTS - สถานะ, 2) จากคลาสรหัสการตอบกลับ HTTP 2xx เป็น 4xx สำหรับ สถานะ Maps API: REQUEST_DENIED, OVER_DAILY_LIMIT, OVER_QUERY_LIMIT, dailyLimitExceeded, รหัส dailyLimitExceeded, 2xx)rateLimitExceededuserRateLimitExceeded5xxUNKNOWN_ERROR คุณจะเห็นโค้ดตอบกลับทั้ง 2 รายการในช่วงเปลี่ยนผ่าน โค้ดตอบกลับที่ปรากฏในคำตอบของ Maps API จะไม่เปลี่ยนแปลง ยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของ 4xx และ/หรือ 5xx ในเมตริก Google Maps Platform เกี่ยวข้องกับการย้ายข้อมูลนี้โดยตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของโค้ดตอบกลับที่แน่นอนใน Metrics Explorer (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Cloud Monitoring สำหรับ Google Maps Platform)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสสถานะและข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดดูเอกสารประกอบการตอบกลับสำหรับ API ที่คุณสนใจ (เช่น การตอบกลับการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์หรือการตอบกลับเส้นทาง)

พารามิเตอร์โซลูชัน Google Maps Platform

Google Maps Platform มีโค้ดตัวอย่างมากมายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างด่วนใน Cloud Console, ดูคู่มือการติดตั้งใช้งานโซลูชันอุตสาหกรรม และเรียนรู้จาก Codelab

Google ได้รวมพารามิเตอร์การค้นหา solution_channel ไว้ในการเรียก API เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โค้ดตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจการใช้งานและวิธีปรับปรุงโซลูชัน

 • พารามิเตอร์การค้นหา solution_channel จะรวมอยู่ในโค้ดตัวอย่างโซลูชันโดยค่าเริ่มต้น
 • พารามิเตอร์การค้นหาจะส่งข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้โซลูชันมายัง Google เพื่อปรับปรุงคุณภาพโซลูชันในอนาคต
 • คุณเลือกไม่ใช้ได้โดยลบพารามิเตอร์การค้นหา solution_channel และค่าออกจากโค้ดตัวอย่าง
 • คุณไม่จําเป็นต้องเก็บพารามิเตอร์นี้ไว้ การนำพารามิเตอร์การค้นหาออกไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
 • พารามิเตอร์การค้นหาจะใช้สำหรับการรายงานการใช้โค้ดตัวอย่างเท่านั้น
 • พารามิเตอร์การค้นหาจะแยกจากข้อมูลวิเคราะห์และการรายงานเฉพาะ API ซึ่งหมายความว่าการนำพารามิเตอร์ออกจากโค้ดตัวอย่างโซลูชันไม่ได้เป็นการปิดใช้การรายงาน Maps JavaScript API ภายใน

รายงานโควต้า

โควต้าจะกำหนดขีดจำกัดของจำนวนคำขอที่โปรเจ็กต์ส่งไปยัง Google Maps Platform API ได้ คำขอจะถูกจำกัดได้ 3 วิธีคือ ต่อวัน ต่อนาที และต่อผู้ใช้ต่อนาที เฉพาะคำขอที่สำเร็จและคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่นับรวมในโควต้า คำขอที่ ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะไม่นับรวมในโควต้า

การใช้งานโควต้าจะแสดงเป็นกราฟในหน้าโควต้าใน Cloud Console และจัดกลุ่มเป็นคำขอต่อนาทีได้ ขีดจำกัดโควต้าปัจจุบันสำหรับ API ที่เลือกแสดงอยู่ในตารางด้านล่างกราฟการใช้งานโควต้า

หากต้องการรับค่าโควต้าต่อนาทีสำหรับผลิตภัณฑ์ API ของ GMP ให้ใช้ เครื่องคำนวณนี้

หน้าโควต้าของ Google Maps

หน้าโควต้าของ Google Maps จะแสดงขีดจำกัดโควต้าและการใช้โควต้าสำหรับ API เฉพาะที่คุณเลือก

แผนภูมิการใช้โควต้าบน Google Cloud Console แสดงการเข้าชมทั้งหมดสำหรับคีย์ API และรหัสไคลเอ็นต์ การรับส่งข้อมูลรหัสไคลเอ็นต์จะมีอยู่ในแผนภูมิเมตริกบน Cloud Console ด้วย

หน้านี้จะแสดงเฉพาะคำขอที่ใช้โควต้า ได้แก่ คำขอที่สำเร็จ (OK, ZERO_RESULTS, DATA_NOT_AVAILABLE) และคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ (NOT_FOUND, INVALID_REQUEST/INVALID_VALUE (ค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง), UNKNOWN_ERROR)

คำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์ เช่น ข้อผิดพลาดการตรวจสอบสิทธิ์ การให้สิทธิ์ และอาร์กิวเมนต์ที่ไม่ถูกต้อง (REQUEST_DENIED, OVER_QUERY_LIMIT, INVALID_REQUEST (พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์คำขอ)) ไม่ต้องใช้โควต้าและจะไม่แสดง

หน่วยโควต้าเป็นคำขอสำหรับ Google Maps Platform API ส่วนใหญ่ (Maps Static API, Street View Static API, Geocoding API, Directions API, Places API, Time Zone API, Geolocation API และ Elevation API) แต่มีข้อยกเว้นบางประการดังนี้

 • สำหรับ Distance Matrix API หน่วยโควต้าคือองค์ประกอบที่เป็นคู่ต้นทาง-ปลายทาง
 • สำหรับ Maps JavaScript API หน่วยโควต้าคือโหลดแผนที่
 • สำหรับ Maps SDK สำหรับ Android และ Maps SDK สำหรับ iOS หน่วยโควต้าคือคำขอ Street View หรือการโหลดพาโนรามา การโหลดแผนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ใช้โควต้า

ภาพหน้าจอของหน้าโควต้าของ Maps ใน Google Cloud Console โดยจะแสดงโควต้าตาม API โดยใช้ตัวเลือก จากนั้นจะแสดงโหลดแผนที่ที่สัมพันธ์กับโควต้าที่ตั้งไว้สำหรับ API ที่เป็นปัญหา

วิธีเข้าถึงหน้าโควต้าแพลตฟอร์ม Google Maps

 1. เปิดหน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้า Google Maps Platform

 2. เลือกโควต้าในเมนูด้านซ้าย
 3. เลือก API จากรายการ API แบบเลื่อนลง

หน่วยโควต้า

ตารางนี้แสดงหน่วยโควต้าสำหรับ Google Maps Platform API

API แพลตฟอร์ม Google Maps หน่วยโควต้า
Maps
Maps SDK สำหรับ Android 1 พาโนรามา
Maps SDK สำหรับ iOS 1 พาโนรามา
Map Tiles API 1 คำขอ
API มุมมองทางอากาศของ Maps 1 คำขอ
Maps Static API 1 คำขอ
Maps JavaScript API 1 โหลดแผนที่
Street View Static API 1 คำขอ
Maps Embed API 1 โหลดแผนที่
เส้นทาง
Routes API (เส้นทางการประมวลผล) 1 คำขอ
Routes API (Compute Route Matrix) 1 องค์ประกอบ (คู่ต้นทาง-ปลายทาง)
Directions API 1 คำขอ
Distance Matrix API 1 องค์ประกอบ (คู่ต้นทาง-ปลายทาง)
Roads API 1 คำขอ
API การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง 1 คำขอ
สถานที่
Places API 1 คำขอ
Address Validation API 1 คำขอ
Geocoding API 1 คำขอ
Geolocation API 1 คำขอ
Time Zone API 1 คำขอ
สภาพแวดล้อม
API คุณภาพอากาศ (CurrentConditions และ HeatmapTile) 1 คำขอ
API คุณภาพอากาศ (ประวัติ) 1 หน้า
Pollen API 1 คำขอ
Solar API 1 คำขอ

รายงานการเรียกเก็บเงิน

ดูรายงานการเรียกเก็บเงิน

รายงานการเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform จะมีให้ใน Google Cloud Console ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเรียกเก็บเงิน

วิธีเข้าถึงรายงานการเรียกเก็บเงิน

 1. เปิดหน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์ใน Cloud Console โดยทำดังนี้

  หน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์

 2. เลือกโปรเจ็กต์
 3. เลือกปุ่มเมนู เมนู แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 4. หากมีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชี ให้เลือกไปที่บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์เพื่อเปิดหน้าภาพรวมของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์
 5. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกรายงานเพื่อเปิดหน้ารายงานการเรียกเก็บเงินของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์ไว้

วิธีอ่านแผนภูมิในรายงานการเรียกเก็บเงิน

รายงานการเรียกเก็บเงินจะแสดงค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาเป็นแผนภูมิเส้นแบบซ้อน มุมมองเริ่มต้นจะแสดงค่าใช้จ่ายเฉพาะการใช้งานรายวันของเดือนปัจจุบันที่จัดกลุ่มตามโปรเจ็กต์ (สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด) รวมเครดิตเฉพาะการใช้งานที่ใช้ไป รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ทั้งหมดสำหรับทั้งเดือนปัจจุบัน แต่ละบรรทัดในแผนภูมิ (และแถวในตารางสรุป) สอดคล้องกับโปรเจ็กต์ ซึ่งจัดอันดับจากใหญ่ไปหาเล็กที่สุดตามต้นทุน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความแผนภูมิในรายงานการเรียกเก็บเงิน

ภาพหน้าจอของรายงานการเรียกเก็บเงินที่แสดงแผนภูมิและตารางโดยใช้มุมมองค่าเริ่มต้นที่กำหนดล่วงหน้า
ภาพที่ 1: รายงานการเรียกเก็บเงินแสดงแผนภูมิและตารางโดยใช้มุมมองที่กำหนดล่วงหน้าซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับ: วิเคราะห์การใช้งานและต้นทุนต่อ SKU

หากต้องการทำความเข้าใจรายละเอียดของรูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ และวิธีที่รูปแบบดังกล่าวส่งผลต่อการใช้งานของคุณอย่างถูกต้อง โปรดดูการใช้งานและค่าใช้จ่ายตาม SKU

รายงานการเรียกเก็บเงินที่จัดกลุ่มตาม SKU
ภาพที่ 2: ตารางการเรียกเก็บเงินแสดงบรรทัดรายการการใช้งานและต้นทุนตาม SKU
ภาพหน้าจอของตัวกรองรายงานการเรียกเก็บเงิน
ภาพที่ 3: ตัวกรองรายงานการเรียกเก็บเงิน
วิธีเปลี่ยนมุมมองรายงานเพื่อแสดงรายการโฆษณาตาม SKU
 1. ขยายตัวกรองจัดกลุ่มตามในแผงทางด้านขวาของแผนภูมิ
 2. เลือก SKU

ตัวกรองรายงานการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ที่ใช้ได้ ได้แก่ ช่วงเวลา, โปรเจ็กต์, ผลิตภัณฑ์, SKU และตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกรองตามตำแหน่งที่แสดงคำขอ API

หากต้องการจัดหมวดหมู่แหล่งที่มาของการใช้งานของคุณเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ ให้จัดกลุ่มรายงานการเรียกเก็บเงินตามค่าใดค่าหนึ่งที่ระบุไว้ คีย์ 3 คีย์ที่เกี่ยวข้องกับ Google Maps Platform API คือ goog-maps-api-key-suffix (อักขระ 4 ตัวสุดท้ายของคีย์ API), goog-maps-platform-type (แพลตฟอร์ม ได้แก่ Android, iOS, JavaScript หรือ Webservice) และ goog-maps-channel (ค่าช่องที่เป็นตัวเลขจากคำค้นหา API) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองและการจัดกลุ่ม

คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองแผนภูมิให้ยกเว้นเครดิตเฉพาะการใช้งานได้โดยล้างช่องทำเครื่องหมายรวมเครดิตในต้นทุนในแผงด้านขวา

ตรวจสอบและจำกัดการใช้งาน

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อช่วยวางแผนงบประมาณและควบคุมต้นทุน

 • ตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณเพื่อติดตามว่าการใช้จ่ายของคุณเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่กำหนดอย่างไร การตั้งค่างบประมาณไม่จำกัดการใช้ API โดยจะแจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายของคุณใกล้ถึงจำนวนที่ระบุเท่านั้น
 • จำกัดการใช้งาน API ประจำวันเพื่อจัดการต้นทุนในการใช้ API ที่เรียกเก็บเงินได้ เมื่อตั้งค่าขีดจำกัดในคำขอต่อวัน คุณจะจำกัดการใช้จ่ายได้ ใช้สมการง่ายๆ ในการกำหนดขีดจำกัดรายวัน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณต้องการใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น (ค่าใช้จ่ายรายเดือน /ราคาต่อ SKU แต่ละรายการ)/30 = คำขอสูงสุดต่อวัน (สำหรับ API 1 รายการ)

การติดตามการใช้งานต่อช่อง

ในการติดตามการใช้งานผ่านช่องทางตัวเลข คุณต้องเพิ่มพารามิเตอร์ "channel" ลงในคำขอ API ค่าแชแนลที่ยอมรับได้มีเพียงตัวเลขตั้งแต่ 0-999 ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

 • Geocoding API ของบริการเว็บ
  https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY&channel=1
 • Maps JavaScript API
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&channel=2&callback=initMap"
  async defer></script>

ตรวจสอบการใช้งานช่องทางได้โดยตรงจากรายงานการเรียกเก็บเงิน แชแนลจะปรากฏในส่วนป้ายกำกับเป็นคีย์ goog-maps-channel

กรองตามป้ายกำกับ
ภาพที่ 4: กรองตาม SKU และช่องทาง
วิธีกรองรายงานการเรียกเก็บเงินตาม SKU และช่องทาง
 1. ให้ใช้ตัวกรองจัดกลุ่มตาม SKU
 2. เลือกเครื่องหมาย Caret ของป้ายกำกับ
 3. เลือกเมนูแบบเลื่อนลงคีย์ แล้วเลือก goog-maps-channel
 4. เลือกเมนูแบบเลื่อนลงค่า แล้วเลือกแชแนลตัวเลขที่คุณต้องการกรอง

จัดกลุ่มตามคีย์ป้ายกำกับ goog-maps-channel เพื่อดูค่าใช้จ่ายที่แต่ละแชแนลสร้างขึ้น

เมื่อคุณใช้ข้อมูลการใช้งานช่องทางในคำขอแล้ว อาจมีความล่าช้าเล็กน้อย (สูงสุด 24 ชั่วโมง) ก่อนที่ข้อมูลจะแสดงในรายงานการเรียกเก็บเงิน

ส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินด้วย BigQuery

นอกจากนี้ คุณยัง ส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินไปยัง BigQuery ได้อีกด้วย

BigQuery Export ช่วยให้คุณส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินใน Cloud โดยละเอียด (เช่น ข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ) ไปยัง ชุดข้อมูล BigQuery ที่ระบุได้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งวัน จากนั้นคุณจะเข้าถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงินจาก BigQuery เพื่อทำการวิเคราะห์โดยละเอียดได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความละเอียดขึ้นอีกขั้นในการทำความเข้าใจแหล่งที่มาของการใช้งาน Google Maps Platform

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานการส่งออก BigQuery และค้นหาข้อมูล ให้ลองใช้ตัวอย่างการค้นหาด้านล่าง ก่อนที่จะเรียกใช้การค้นหานี้ คุณต้อง:

 • เปิดใช้การเรียกเก็บเงินและ การส่งออกการเรียกเก็บเงิน BigQuery ในบัญชี
 • รูปแบบตารางคือ PROJECT_ID.DATASET_NAME.gcp_billing_exportv1BILLING_ACCOUNT_ID โดยที่
  • PROJECT_ID คือรหัสโปรเจ็กต์จริงของคุณ (เช่น "my-project-123456")
  • DATASET_NAME คือชื่อของชุดข้อมูลที่คุณสร้าง (เช่น "SampleDataSet")
  • BILLING_ACCOUNT_ID คือข้อมูลอ้างอิงของรหัสบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ ซึ่งขึ้นต้นด้วย "gcp_billing_exportv1" และเปลี่ยนเครื่องหมายขีดกลาง (-) เป็นขีดล่าง (_) เช่น รหัสบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน 123456-7890AB-CDEF01 จะกลายเป็น gcp_billing_export_v1_123456_789AB_CDEF01

 #standardSQL
 SELECT  Date(usage_start_time, "America/Los_Angeles") AS billing_day,
      invoice.month                 AS invoice_month,
      service.description              AS service,
      sku.description                AS sku,
      (
         SELECT l.value
         FROM  Unnest(labels) AS l
         WHERE l.KEY = 'goog-maps-channel' ) AS goog_maps_channel,
      Round(Sum(usage.amount), 2)         AS usage_amount,
      usage.unit                 AS usage_unit,
      Round(Sum(cost), 2)             AS cost,
      cost_type,
      currency
 FROM   PROJECT_ID.DATASET_NAME.gcp_billing_export_v1_BILLING_ACCOUNT_ID
 WHERE  invoice.month = '202002' -- Change the invoice month with the same format as the example.
 GROUP BY billing_day,
      invoice_month,
      service,
      sku,
      goog_maps_channel,
      usage_unit,
      cost_type,
      currency
 ORDER BY billing_day,
      service,
      sku
 

การเรียกเก็บเงินใน Cloud

Google Maps Platform:

สถานะและรายงานการตอบกลับ

ตารางด้านล่างแสดงการจับคู่ระหว่างสถานะ Maps API, รหัสการตอบกลับ HTTP ที่แสดงผลในคำตอบของ Maps API และคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP ในรายงานการใช้งาน และระบุว่าคำขอที่เกี่ยวข้องปรากฏในรายงานการใช้งาน โควต้า และการเรียกเก็บเงินหรือไม่

รายงานการใช้งานในเมตริก Google Maps Platform ให้ความละเอียด HTTP response code class หากคุณต้องการรายละเอียดในระดับที่สูงขึ้น โปรดดูรหัสสถานะการตอบกลับในการตรวจสอบการใช้งาน Google Maps Platform

โค้ดตอบกลับที่มีอยู่ในคำตอบของ Maps API มีอยู่ในรายงานการใช้งาน รายงานไปยัง
สถานะ Maps API รหัสตอบกลับ HTTP คลาสของโค้ดตอบกลับ HTTP การใช้งาน โควต้า การเรียกเก็บเงิน
ตกลง 200,
204,
302
2xx,
3xx
ได้ ได้ ได้
DATA_NOT_available,
NOT_FOUND
ZERO_RESULTS
200,
404
4xx1 ได้ ได้ ได้
INVALID_REQUEST (ค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง),
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED,
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED
ฯลฯ
200,
400
4xx ได้ ได้ ได้
INVALID_REQUEST (พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่มี ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์คำขอ) 200,
400
4xx ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
REQUEST_DENIED 200,
400,
403
4xx1 ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
OVER_DAILY_LIMIT,
OVER_QUERY_LIMIT,
RESOURCE_EXHAUSTED,
dailyLimitExceeded,
RateLimitExceeded,
userRateLimitExceeded
200,
403,
429
4xx1 ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
UNKNOWN_ERROR 200,
500,
503
5xx1 ได้ ได้ ไม่ได้
1 เพื่อเป็นการปรับปรุงความสอดคล้องกันในการรายงานรหัสข้อผิดพลาด แพลตฟอร์ม Google Maps จะย้ายข้อมูล API ต่างๆ ดังนี้ 1) จากคลาสรหัสการตอบกลับ HTTP 2xx ไปยัง 4xx สำหรับสถานะ Maps API ได้แก่ DATA_NOT_AVAILABLE, NOT_FOUND, ZERO_RESULTS - สถานะ, 2) จากคลาสรหัสการตอบกลับ HTTP 2xx เป็น 4xx สำหรับ สถานะ Maps API: REQUEST_DENIED, OVER_DAILY_LIMIT, OVER_QUERY_LIMIT, dailyLimitExceeded, รหัส dailyLimitExceeded, 2xx)rateLimitExceededuserRateLimitExceeded5xxUNKNOWN_ERROR คุณจะเห็นโค้ดตอบกลับทั้ง 2 รายการในช่วงเปลี่ยนผ่าน โค้ดตอบกลับที่ปรากฏในคำตอบของ Maps API จะไม่เปลี่ยนแปลง ยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของ 4xx และ/หรือ 5xx ในเมตริก Google Maps Platform เกี่ยวข้องกับการย้ายข้อมูลนี้โดยตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของโค้ดตอบกลับที่แน่นอนใน Metrics Explorer (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Cloud Monitoring สำหรับ Google Maps Platform)

รายงานการมีส่วนร่วม

ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

Google Maps Platform ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแผนที่ของคุณ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ประกอบด้วยเมตริกการมีส่วนร่วมที่สำคัญ เช่น การดูบนแผนที่หรือการโต้ตอบกับจุดที่น่าสนใจ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อเผยให้เห็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการโฆษณาและการตลาด หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ได้

ความสามารถในการรายงานข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจมีดังนี้

 • การดูภาพรวมข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจระดับสูงเพื่อดูแนวโน้มสำคัญในข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 • การเจาะลึกเพื่อวิเคราะห์เมตริกที่เฉพาะเจาะจงภายในคอนโซลเพื่อเจาะลึกการทำความเข้าใจเมตริกอย่างละเอียดมากขึ้น
 • การส่งออกเมตริกเป็น CSV เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจในเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ชื่นชอบ

เมตริกการมีส่วนร่วมที่ใช้ได้มีดังนี้

 • มุมมองแผนที่: ติดตามมุมมองบนแผนที่ซึ่งเป็นผลจากการเลื่อน การซูม หรือการเอียง มุมมองแผนที่จะคำนวณตามรหัสไปรษณีย์เป็นรายสัปดาห์ (วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เวลาแปซิฟิก) ระบบจะเผยแพร่ข้อมูลใหม่ทุกสัปดาห์ในวันพุธแรกหลังระยะเวลาสังเกตการณ์

ผู้ใช้จะดูข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้ในหน้าเมตริกใน Cloud Console โปรเจ็กต์ต้องเปิดใช้ Maps JavaScript API

คุณสามารถวิเคราะห์เมตริกการมีส่วนร่วมในคอนโซลได้โดยตรงด้วยฟังก์ชัน "ตัวกรอง" และ "จัดกลุ่มตาม" เพื่อเจาะลึกรายละเอียดของเมตริก ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะกรองตามภูมิภาคหนึ่งๆ เพื่อดูว่ามุมมองแผนที่มีแนวโน้มเป็นอย่างไรสำหรับรหัสไปรษณีย์ในภูมิภาคนั้นๆ เท่านั้น ในทางกลับกัน คุณอาจต้องการจัดกลุ่มตามภูมิภาคเฉพาะเพื่อรวบรวมการโต้ตอบภายในภูมิภาคนั้นๆ

ผู้ใช้สามารถส่งออกทั้งชุดข้อมูลหรือมุมมองที่กรองแล้วไปยัง CSV เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมในเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่คุณชื่นชอบ คุณดาวน์โหลดได้สูงสุดครั้งละ 90 วัน และระบบจะตัดทอนการดาวน์โหลดที่เกิน 60,000 เซลล์ การส่งออกข้อมูลมุมมองแผนที่ไปยัง CSV อาจใช้เวลาสักครู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เลือก

การส่งออกข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

เมตริกข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจจะมีการลบข้อมูลระบุตัวบุคคล ดังนั้นจึงแสดงแนวโน้มโดยรวมในการมีส่วนร่วมกับแผนที่เท่านั้น จำนวนที่ต่ำอาจปัดเศษเป็น 0 และการมีส่วนร่วมกับค่าผิดปกติอาจลดลง

คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจสําหรับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ใน Google Cloud Console โดยใช้สิทธิ์ Maps Analytics เจ้าของโปรเจ็กต์จะได้รับสิทธิ์นี้โดยค่าเริ่มต้น และสามารถจัดสรรสิทธิ์เข้าถึงให้กับผู้ใช้อื่นๆ ได้ตามต้องการ

ไม่ควรใช้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเพื่อประเมินต้นทุนการใช้งาน โปรดดูที่รายงานการใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน

Locator Plus

สำหรับผู้ใช้ Locator Plus แดชบอร์ดข้อมูลวิเคราะห์จะช่วยคุณวิเคราะห์และสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณ ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าผู้เลือกซื้อมีส่วนร่วมกับเครื่องระบุตำแหน่งร้านของคุณได้ดีเพียงใด คุณสามารถวัดประสิทธิภาพได้แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงจำนวนการดู จำนวนการโต้ตอบกับรายละเอียดการค้นหาและสถานที่ และอัตราการมีส่วนร่วมโดยรวม นอกจากนี้ หน้าแดชบอร์ดยังให้การเปรียบเทียบที่สำคัญว่าการใช้งานของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ

รายงานการเปรียบเทียบช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับข้อมูลรวมของอุตสาหกรรมจากบริษัทอื่นๆ ที่แชร์ข้อมูลของตน การเปรียบเทียบนี้จะให้บริบทที่มีคุณค่า ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่มีความหมาย ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม และดูว่าคุณมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

หากต้องการดูข้อมูลการเปรียบเทียบ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของคุณจะรวมอยู่ในการเปรียบเทียบของ Google โดยไม่ระบุตัวตน หากต้องการเลือกไม่ใช้ทั้งการดูและการรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมในรายงานการเปรียบเทียบโดยไม่ระบุตัวตน ให้ยื่นตั๋วสนับสนุน โดยทั่วไปคำขอแจ้งปัญหาจะได้รับการแก้ไขภายใน 3 วัน