Yanıt verileri

currentConditions ve history uç noktaları, yanıtta aşağıdakileri içeren verileri döndürür:

Bu bölümdeki dokümanlarda, bu yanıt ayrıntıları açıklanmaktadır.