Method: projects.datasets.create

Belirtilen proje için yeni bir veri kümesi oluşturun.

HTTP isteği

POST https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/{parent=projects/*}/datasets

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Veri kümesinin sahibi olacak üst proje. Biçim: projeler/{$project}

İstek içeriği

İstek metni, Dataset öğesinin bir örneğini içerir.

displayName bir proje içinde benzersiz olmalı ve usage, USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING olarak ayarlanmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Dataset örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

IAM İzinleri

parent kaynağında aşağıdaki IAM iznini gerektirir:

  • mapsplatformdatasets.datasets.create

Daha fazla bilgi için IAM belgelerini inceleyin.