Method: projects.datasets.get

Veri kümesini alın.

HTTP isteği

GET https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/{name=projects/*/datasets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Kaynak adı. projeler/{proje}/veri kümeleri/{veri kümesi_kimliği}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Dataset öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

IAM İzinleri

name kaynağında aşağıdaki IAM iznini gerektirir:

  • mapsplatformdatasets.datasets.get

Daha fazla bilgi için IAM belgelerini inceleyin.