Method: projects.datasets.patch

Veri kümesinin meta verilerini güncelleyin.

HTTP isteği

PATCH https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/{dataset.name=projects/*/datasets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
dataset.name

string

Kaynak adı, projeler/{proje}/veri kümeleri/{veri kümesi_kimliği}

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Güncellenecek alanların listesi. Tam değiştirme için "*" değeri kullanılır (varsayılan).

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "displayName,description".

İstek içeriği

İstek metni, Dataset öğesinin bir örneğini içerir. Yalnızca displayName ve description güncellenebilir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Dataset öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

IAM İzinleri

name kaynağında aşağıdaki IAM iznini gerektirir:

  • mapsplatformdatasets.datasets.update

Daha fazla bilgi için IAM belgelerini inceleyin.