คำขอและการตอบกลับของข้อบ่งชี้ที่อยู่

ข้อบ่งชี้ที่อยู่รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยอธิบายตำแหน่งโดยใช้จุดสังเกตและพื้นที่ ไปที่การสาธิตข้อบ่งชี้ที่อยู่ เพื่อสำรวจฟีเจอร์นี้

พารามิเตอร์เพิ่มเติม

คุณเปิดใช้ข้อบ่งชี้ที่อยู่ได้โดยใช้พารามิเตอร์ extra_computations รวม extra_computations=ADDRESS_DESCRIPTORS ในคำขอเกี่ยวกับการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์, คำขอเกี่ยวกับการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ หรือคำขอการเข้ารหัสสถานที่ เพื่อรับตัวบ่งชี้ที่อยู่ในการตอบกลับของคุณ

ตัวอย่างในการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์

ข้อความค้นหาต่อไปนี้มีที่อยู่ของสถานที่ในเดลี:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=4118,+Kalan+Mehal+Chandni+Chowk,+New+Delhi&extra_computations=ADDRESS_DESCRIPTORS&key=YOUR_API_KEY

ตัวอย่างในการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ต่างๆ

ข้อความค้นหาต่อไปนี้มีรหัสสถานที่ของสถานที่ในเดลี

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?place_id=ChIJyxAX8Bj9DDkRgBfAnBYa66Q&extra_computations=ADDRESS_DESCRIPTORS&key=YOUR_API_KEY

ตัวอย่างในการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์แบบย้อนกลับ

คำค้นหาต่อไปนี้มีค่าละติจูด/ลองจิจูดของสถานที่ในเดลี

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=28.640964,77.235875&extra_computations=ADDRESS_DESCRIPTORS&key=YOUR_API_KEY

คำตอบ

ตัวอย่าง address_descriptor มีดังนี้

{
 "address_descriptor" : {
   "areas" : [
    {
      "containment" : "OUTSKIRTS",
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Turkman Gate"
      },
      "place_id" : "ChIJ_7LLvyb9DDkRMKKxP9YyXgs"
    },
    {
      "containment" : "OUTSKIRTS",
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Chandni Chowk"
      },
      "place_id" : "ChIJWcXciBr9DDkRUb4dCDykTwI"
    },
    {
      "containment" : "NEAR",
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Katar Ganj"
      },
      "place_id" : "ChIJH3cWUyH9DDkRaw-9CjvcRvY"
    }
   ],
   "landmarks" : [
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Delite Cinema"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 29.9306755065918,
      "place_id" : "ChIJLfiYDCT9DDkROoEa7NdupUM",
      "travel_distance_meters" : 418.7794799804688,
      "spatial_relationship" : "ACROSS_THE_ROAD",
      "types" : [ "establishment", "movie_theater", "point_of_interest" ]
    },
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "YES Bank"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 66.83731079101562,
      "place_id" : "ChIJFYHM3yb9DDkRRKGkZl2mpSQ",
      "travel_distance_meters" : 489.0340270996094,
      "spatial_relationship" : "DOWN_THE_ROAD",
      "types" : [ "bank", "establishment", "finance", "point_of_interest" ]
    },
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "UCO Bank"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 25.38849639892578,
      "place_id" : "ChIJ-c6_wCb9DDkRjIk1LeqRtGM",
      "travel_distance_meters" : 403.2246398925781,
      "spatial_relationship" : "ACROSS_THE_ROAD",
      "types" : [ "atm", "bank", "establishment", "finance", "point_of_interest" ]
    },
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Delhi By Cycle Meeting Point"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 44.02867126464844,
      "place_id" : "ChIJNxVfkSb9DDkRJD22l-eGFdM",
      "travel_distance_meters" : 97.41281890869141,
      "spatial_relationship" : "AROUND_THE_CORNER",
      "types" : [
       "establishment",
       "point_of_interest",
       "tourist_attraction",
       "travel_agency"
      ]
    },
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Axis Bank Branch"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 102.3495178222656,
      "place_id" : "ChIJr3uaDCT9DDkR8roHTVSn1x4",
      "travel_distance_meters" : 330.8566284179688,
      "spatial_relationship" : "DOWN_THE_ROAD",
      "types" : [ "bank", "establishment", "finance", "point_of_interest" ]
    }
   ]
 }
}

ออบเจ็กต์ address_descriptor แต่ละรายการมีอาร์เรย์ 2 รายการ ได้แก่ landmarks และ areas อาร์เรย์ landmarks มีผลการค้นหาได้สูงสุด 5 รายการ โดยจัดอันดับตามความเกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากความใกล้กับพิกัดที่ขอ ความแพร่หลายของจุดสังเกต และระดับการเข้าถึง ผลลัพธ์จุดสังเกตแต่ละรายการจะมีค่าต่อไปนี้

 • place_id คือรหัสสถานที่ของผลการค้นหาจุดสังเกต ดูภาพรวมของรหัสสถานที่
 • display_name เป็นชื่อที่แสดงของจุดสังเกตและมี language_code และ text
 • straight_line_distance_meters คือจุดเพื่อเว้นระยะห่างเป็นเมตรระหว่างพิกัดอินพุตกับผลลัพธ์จุดสังเกต
 • travel_distance_meters คือระยะทางในหน่วยเมตรเมื่อเดินทางผ่านเครือข่ายถนน (โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดทางถนน) ระหว่างพิกัดอินพุตและผลลัพธ์จุดสังเกต
 • spatial_relationship คือความสัมพันธ์โดยประมาณระหว่างพิกัดอินพุตกับผลลัพธ์จุดสังเกต:
  • "NEAR" คือความสัมพันธ์เริ่มต้นเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้
  • "WITHIN" เมื่อพิกัดอินพุตอยู่ในขอบเขตของโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับจุดสังเกต
  • "BESIDE" เมื่อพิกัดอินพุตอยู่ติดกันโดยตรงกับจุดเข้าใช้งานของจุดสังเกตหรือจุดสังเกต
  • "ACROSS_THE_ROAD" เมื่อพิกัดอินพุตอยู่ตรงข้ามจุดสังเกตโดยตรงในอีกด้านของเส้นทาง
  • "DOWN_THE_ROAD" เมื่อพิกัดอินพุตอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับจุดสังเกต แต่ไม่ใช่ "BESIDES" หรือ "ACROSS_THE_ROAD"
  • "AROUND_THE_CORNER" เมื่อพิกัดอินพุตอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากเป็นจุดสังเกต (จำกัดให้เลี้ยวเพียงครั้งเดียว)
  • "BEHIND" เมื่อพิกัดอินพุตอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดสังเกต แต่อยู่ไกลจากจุดเข้าใช้งาน
 • types คือประเภทสถานที่ของจุดสังเกต

ออบเจ็กต์ areas มีคำตอบสูงสุด 3 รายการและจำกัดตัวเองไว้สำหรับสถานที่ที่แสดงถึงภูมิภาคขนาดเล็ก เช่น ย่านใกล้เคียง ย่านย่อย และความซับซ้อนขนาดใหญ่ พื้นที่ซึ่งมีพิกัดที่ขออยู่นั้นจะแสดงเป็นรายการก่อนและเรียงลำดับจากเล็กสุดไปใหญ่ที่สุด ผลลัพธ์ areas แต่ละรายการจะมีค่าต่อไปนี้

 • place_id คือรหัสสถานที่ของผลการค้นหาพื้นที่ ดูภาพรวมของรหัสสถานที่
 • display_name เป็นชื่อที่แสดงของพื้นที่และมี language_code และ text
 • containment คือความสัมพันธ์ของการควบคุมกั้นโดยประมาณระหว่างพิกัดอินพุตกับผลลัพธ์พื้นที่:
  • "NEAR" คือความสัมพันธ์เริ่มต้นเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้
  • "WITHIN" เมื่อพิกัดอินพุตอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของพื้นที่
  • "OUTSKIRTS" เมื่อพิกัดอินพุตอยู่ใกล้กับขอบของพื้นที่

ความครอบคลุม

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น

ความคิดเห็น

นี่เป็นฟีเจอร์เวอร์ชันตัวอย่างและเรายินดีรับฟังความคิดเห็น โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ address-descriptors-feedback@google.com