GMSIndoorDisplay Sınıf Referansı

GMSIndoorDisplay Sınıf Referansı

Genel bakış

İç mekan düzeyinde verilerin görüntülenmesini gözlemleme veya kontrol etme olanağı sağlar.

GMSMapView gibi GMSIndoorDisplay de yalnızca ana iş parçacığından kullanılabilir.

Mülkler

id< GMSIndoorDisplayDelegate >yetki ver
 GMSIndoorDisplay temsilcisi.
GMSIndoorBuildingactiveBuilding
 O sırada odaklanılan binayı sağlar. Odaklanmış iç mekan verilerine sahip bir bina yoksa boş olur.
GMSIndoorLevelactiveLevel
 ActiveBuilding için etkin düzeyi sağlar ve kontrol eder.

Gayrimenkul Dokümanları

- (id<GMSIndoorDisplayDelegate>) yetki ver [read, write, assign]

GMSIndoorDisplay temsilcisi.

- (GMSIndoorBuilding*) activeBuilding [read, assign]

O sırada odaklanılan binayı sağlar. Odaklanmış iç mekan verilerine sahip bir bina yoksa boş olur.

- (GMSIndoorLevel*) activeLevel [read, write, assign]

ActiveBuilding için etkin düzeyi sağlar ve kontrol eder.

ActiveBuilding her değiştiğinde güncellenir ve ActiveBuilding'in Level mülkünün herhangi bir üyesi olarak ayarlanabilir. Bina yer altındaysa, binanın gösterilmesini durdurmak için boş olarak ayarlanabilir (bina etkin durumda kalır).

ActiveBuilding nil ise her zaman boş olur.

Değeri geçersiz bir değere ayarlama girişimleri yoksayılır.