<GMSIndoorDisplay bitirme> Protokol Referansı

<GMSIndoorDisplayPause> Protokol Referansı

Genel bakış

GMSIndoorDisplay'deki etkinlikler için yetki verin.

Herkese Açık Üye İşlevleri

(void) - didChangeActiveBuilding:
 ActiveBuilding değiştiğinde ortaya çıkar.
(void) - didChangeActiveLevel:
 ActiveLevel değiştiğinde yükseltilir.

Üye İşlevi Belgeleri

- (geçersiz) didChangeActiveBuilding: (null değer GMSIndoorBuilding *) bina [optional]

ActiveBuilding değiştiğinde ortaya çıkar.

ActiveLevel, yeni bina için zaten güncellenmiştir ancak didChangeActiveLevel: bu yöntemden sonra yükseltilir.

- (geçersiz) didChangeActiveLevel: (nullable GMSIndoorLevel *) seviye [optional]

ActiveLevel değiştiğinde yükseltilir.

Bu etkinlik, mülkün açık ayarı da dahil olmak üzere tüm değişiklikler için oluşturulur.