GMSPlaceFeature Sınıf Referansı

GMSPlaceFeature Sınıf Referansı

Genel bakış

Bir yer özelliğini (Yer Kimliğine sahip özellik) temsil eden arayüz.

<GMSFeature> öğesini devralır.

Herkese Açık Üye İşlevleri

(ornektype)- initWithFeatureType:placeID:
 Test için bir özellik katmanı örneği oluşturun.
(GMSFeatureType)- featureType
 Bu özelliğin türü.

Mülkler

GMSFeatureTypefeatureType
NSString * placeID

Üye İşlevi Belgeleri

- (ornektype) initWithFeatureType: (GMSFeatureType) featureType
yer kimliği: (NSString *) placeID

Test için bir özellik katmanı örneği oluşturun.

Bu yöntem yalnızca birim testleriniz için kullanılmalıdır. Üretimde GMSPlaceFeature örnekleri yalnızca SDK tarafından oluşturulmalıdır.

- (GMSFeatureType) featureType

Bu özelliğin türü.


Gayrimenkul Dokümanları

- (GMSFeatureType) featureType [read, assign]
- (NSString*) placeID [read, assign]