GMSMapPoint Yapı Referansı

GMSMapPoint Yapı Referansı

Genel bakış

Haritada bir nokta.

Öngörülen bir koordinatı temsil edebilir.

x [-1; 1] içindedir. Eksen yönü normaldir: y kuzeye, x doğuya doğru büyür. (0, 0) haritanın merkezidir.

Bkz. GMSProject() ve GMSUnproject().

Korunan Özellikler

çiftx
çifty

Üye Verileri Belgeleri

- (çift) x
- (çift) y