GMSBooleanPlaceAttribute

GMSBooleanPlaceAttribute

ตัวเลข

enumGMSBooleanPlaceAttribute { GMSBooleanPlaceAttributeUnknown, GMSBooleanPlaceAttributeTrue, GMSBooleanPlaceAttributeFalse }
 อธิบายว่าแอตทริบิวต์บูลีนของสถานที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

อธิบายว่าแอตทริบิวต์บูลีนของสถานที่พร้อมใช้งานหรือไม่

ตัวแจกแจง:
GMSBooleanPlaceAttributeUnknown

ยังไม่ได้ขอแอตทริบิวต์หรือไม่ทราบแอตทริบิวต์ของสถานที่

GMSBooleanPlaceAttributeTrue

แอตทริบิวต์ของสถานที่พร้อมใช้งาน

GMSBooleanPlaceAttributeFalse

แอตทริบิวต์ของสถานที่ไม่พร้อมใช้งาน