GMSAutocompleteResultsViewController Sınıf Referansı

GMSAutocompleteResultsViewController Sınıf Referansı

Genel bakış

GMSAutocompleteResultsViewController, otomatik tamamlama tahminlerini tablo görünümünde gösteren bir arayüz sağlar.

Giriş metni değiştiğinde tablo görünümü otomatik olarak güncellenir.

Bu sınıfın, bir UISearchController öğesinin arama sonuçları denetleyicisi olarak kullanılması amaçlanmıştır. UISearchController'ın initWithSearchResultsController yöntemine bir GMSAutocompleteResultsViewController örneği iletin, ardından denetleyiciyi UISearchController'ın searchResultsUpdater özelliği olarak ayarlayın.

Listeden bir yer seçildiğinde bildirim almak için GMSAutocompleteResultsViewControllerDelegate yetki verme protokolünü kullanın.

Mülkler

id
< GMSAutocompleteResultsViewControllerDelegate >
yetki ver
 Bir yer seçildiğinde bildirim almak için yetki verin.
GMSAutocompleteFilterautocompleteFilter
 Otomatik tamamlama önerilerine uygulanacak filtre (boş olabilir).
IBİncelenebilir UIColor * tableCellBackgroundColor
 Tablo hücrelerinin arka plan rengi.
IBİncelenebilir UIColor * tableCellSeparatorColor
 Tablo hücreleri arasındaki ayırıcı çizginin rengi.
IBİncelenebilir UIColor * primaryTextColor
 Otomatik tamamlama sonuçlarındaki sonuç adı metninin rengi.
IBİncelenebilir UIColor * primaryTextHighlightColor
 Otomatik tamamlama sonuçlarında eşleşen metni vurgulamak için kullanılan renk.
IBİncelenebilir UIColor * secondaryTextColor
 Otomatik tamamlama sonuçlarındaki ikinci metin satırının rengi.
IBİncelenebilir UIColor * tintColor
 Otomatik tamamlama görünümündeki kontrollere uygulanan tonlama rengi.
GMSPlaceFieldplaceFields
 GMSPlace nesnesinin getirilmesi için kullanılacak bağımsız yer ayrıntılarını belirtin.

Gayrimenkul Dokümanları

Bir yer seçildiğinde bildirim almak için yetki verin.

- (GMSAutocompleteFilter*) autocompleteFilter [read, write, assign]

Otomatik tamamlama önerilerine uygulanacak filtre (boş olabilir).

- (IBİncelenebilir UIColor*) tableCellBackgroundColor [read, write, assign]

Tablo hücrelerinin arka plan rengi.

- (IBİncelenebilir UIColor*) tableCellSeparatorColor [read, write, assign]

Tablo hücreleri arasındaki ayırıcı çizginin rengi.

- (IBİncelenebilir UIColor*) primaryTextColor [read, write, assign]

Otomatik tamamlama sonuçlarındaki sonuç adı metninin rengi.

- (IBİncelenebilir UIColor*) primaryTextHighlightColor [read, write, assign]

Otomatik tamamlama sonuçlarında eşleşen metni vurgulamak için kullanılan renk.

- (IBİncelenebilir UIColor*) secondaryTextColor [read, write, assign]

Otomatik tamamlama sonuçlarındaki ikinci metin satırının rengi.

- (IBİncelenebilir UIColor*) tintColor [read, write, assign]

Otomatik tamamlama görünümündeki kontrollere uygulanan tonlama rengi.

- (GMSPlaceField) placeFields [read, write, assign]

GMSPlace nesnesinin getirilmesi için kullanılacak bağımsız yer ayrıntılarını belirtin.

Geçersiz kılınmadığı takdirde varsayılan olarak tüm ayrıntıları döndürür.