GMSPlacePhotoMetadata Sınıf Referansı

GMSPlacePhotoMetadata Sınıf Referansı

Genel bakış

Bir yerle ilişkili tek bir fotoğrafa karşılık gelen meta veriler.

Mülkler

NSAttributedString * ilişkilendirmeler
 Bu fotoğraf için veri sağlayıcı ilişkilendirme dizesi.
NSArray
< GMSPlaceAuthorAttribution * > * 
authorAttributions
 Bu fotoğraf görüntülenirse kullanıcıya gösterilmesi gereken yazar atıfları.
CGBoyutumaxSize
 Bu fotoğrafın kullanılabileceği maksimum piksel boyutu.

Mülkiyet Belgeleri

- (NSAttributedString*) ilişkilendirmeler [read, copy]

Bu fotoğraf için veri sağlayıcı ilişkilendirme dizesi.

Bunlar bir NSAttributedString öğesi olarak sağlanır ve her sağlayıcının web sitesine köprüler içerebilir.

Genel olarak, bu GMSPlacePhotoMetadata verileri gösteriliyorsa Yerler SDK'sı Hizmet Şartları'nda açıklandığı gibi kullanıcılara bunların gösterilmesi gerekir.

- (NSArray<GMSPlaceAuthorAttribution *>*) authorAttributions [read, copy]

Bu fotoğraf görüntülenirse kullanıcıya gösterilmesi gereken yazar atıfları.

- (CGSize) maxSize [read, assign]

Bu fotoğrafın kullanılabileceği maksimum piksel boyutu.